« Startsidan

 Se Våtsjötorp från ovan
  

  

Vy från E18

    
     Klickbar karta från 1880-talet

  

Detaljkartor:

  

Källavskrifter från Våtsjötorp

Kathleen Hedbergs mantalsavskrift

  

Våtsjötorp i husförhörslängderna 1757-1933

  

Årtal angivet med [ca] är av mig skattade årtal som inte har någon annan mening än att försöka ge en bild av vilken tidsperiod personen varit verksam.

Våtsjötorp. En gård i Karlskogas östra utkant som har en unik historia, då gården gått i arv från far till son, i 12 generationer, i 400 år.

Min koppling till Våtsjötorp är P51 Erik Person Björnstål f 1806. Han gifter in sig 1829 på Västra Björntjärn, Knista, då hans äldre bror P95 Nils Persson ärver gården 1827.
Läs mer om Erik Perssons familj på Björntjärn och Abborrtjärn.

Källan till materialet som redovisas här kommer bl.a från A.G. Peterssons släktutredning "Bergsmansgården Våtsjötorp i Karlskoga" tryckt på Affärs- & Reklamtryckeriet Kristinehamn 1926. A.G. Petersson avled 1936. Boken finns på Biblioteket Karlskoga.

Man bosätter sig antagligen för första gången omkring 1600 i Sundet. I "Längd på boskapen uti Karlskoga socken, skrifwen den 16 April anno 1626", under rubriken "Kronohemman, arf och egit" nämns "Peder i Valsjötorp: kor 4, gwiga 1, gl. får 3, u. får 3".
I mantalslängden för Karlskoga, "Längd på manfolk och gwinfolk, som komne äro till sine tolfte år, skrifwet den 20 Februari anno 1628", hittas: "Peder i Wåtsjötorp 4" (Personer).

Sockenstämmo Protokoll Nr 10 1663 § 1 - Stolbyteslängd
10 - Summa : 11 Stolrum
Arfvid i Källemod, Lars i Gräsholmen, Oluf i Gelleråsen, Lars i Högefors, Anders i Linnehögden, Peder i Wåsiötorp, Anders i Lund, Peder i Gräsholmstorp, Nils i Linnebäck, Erich i Santorp och Nils i Stoorengstorp.

Sockenstämmo Protokoll Nr 12 2 Oktober 1664 § 1 - Kyrkobalkslängd upprättades:
Anno 1664 den 2 October voro kyrkobalkarna utdelade som efter följer:
4 - Balken västan vid boväggen till hörnet 17 alnar lång, skola efterföljande hålla: - 7 Mantal.

Peder i Wååtsiötorp, Peder i Immetorp, Erich i Santorp, Matthess i Santorp, Marinh i Granbergha, Halfvard i Bregårdstorp och Peder i Holmetorp.

  

1809 tar Georg Adlersparre befälet över Västarméns ca 2.500 soldater, för att marschera till Stockholm och störta Gustav IV Adolf.
  
  9 mars
10 mars
  
12 mars
Armén lämnar Karlstad. Infanteriet förs i två kolonner.
Adlersparre lämnar Karlstad tillsammans med husarer och artilleri.
Adlersparre anländer till Örebro.

Var P55 Per Persson i Våtsjötorp, med familjen ute vid landsvägen och tittade?

  

Läs om vådliga velocipedfärder, jakthistorier och vardagsbestyr på en bergsmansgård vid förra sekelskiftet.
Några av Våtsjötorparen P2840 Erik Erikssons (1869-1955) dagböcker.

Dagboken finns även att låna på biblioteket i Karlskoga.
  

  

1955 Dec. 10
Värmlands Hembygdsförbund firar i Karlstads läroverks aula »släktgårdarnas fest», och utdelar till 48 innehavare av släktgårdar vindflöjlar, vilka ska utgöra tecken på att gårdarna varit i samma släkts ägo i flera århundraden. Fyra sådana flöjlar utdelas till släktgårdsinnehavare i Karlskoga, nämligen bergsman Carl Eriksson, ägare till Brickegården, som varit i samma släkt sedan 1525; lantbrukarna Erik och Gösta Eriksson på Våtsjötorp, som ägts av samma släkt sedan början av 1600-talet ; ägaren av Granbergsdals gård, patron Eric Ericsson, vars släkt ägt gården sedan 1611 och till lantbrukare Julia Mathilda Jonsson såsom ägare av Utterbäcks gård, vilken tillhört släkten sedan 1683.

Karlskoga bergslag förr och nu, 1956

  

Tre handlingar som hittats hos Lantmäteriet:

 
  
  
Storskifte 1801.
Lantmäteristyrelsens arkiv. S36-132:1

1/4 dels skattehemmanet delas av två ägare.
Litt A ägs av Petter Persson. 1/8 del   troligen P55
Litt B ägs av Nils Persson. 1/8 del       troligen P80   bröder

Antagligen ett underlag för 18-kad-349.

    
Storskifte 1803.
Lantmäterimyndigheternas arkiv. 18-kad-349.

1/4 dels skattehemmanet delas av två ägare.
Litt A 12 ägs av Petter Persson. 1/8 del
Litt B 13 ägs av Nils Persson. 1/8 del

Svårt att se på kartan var hustomterna A resp. B är placerade.

      
Avsöndring 1866.
Lantmäterimyndigheternas arkiv. 18-kad-avs1440

Våtsjötorp 14. Nils Nilsson säljer 2 ½ tunnland jordareal, till torparen Jonas Nilsson
och hans hustru Carolina Carlström. Från sitt ägande 3/8 mantal.
(Grannarna Nils Persson och Erik Nilsson nämns)
Nils Nilsson kan vara ett barnbarn till P80 Nils Persson.
  

Klicka på bilderna så blir de lite större.
För att se bilder på gårdsbyggnaderna, klicka på länken "Bergsmansgården Våtsjötorp... längre upp på sidan.
  


Fika framför smedjan, med
Våtsjön i bakgrunden.
Signe Eriksson f 1895, mor
till Gösta.
Stina Eriksson, Signes kusin.
Anna, Signes yngsta syster.
  


Gösta Eriksson framför
dammen.


Våtsjöns norra strand.


Våtsjöns norra strand.


Dammen.
  


Mellan dammen och sjön ligger
en liten stuga/koja som har
använts av timmerflottare.


Vattenledningen från
dammen ner till
kraftstation.


Där gårdens husbehovs-
kvarn låg förr, lät Eriksson
anlägga en elektrisk kraft-
station 1916. Sonen Gösta-
moderniserar den 1979.
  


En snart överväxt stenmur
vid Sundet.


Sundet. När min morfar var
dräng på Våtsjötorpet, brukade
han hälsa på  här hos familjen
Bernard och Frida Karlsson.
Han kom flera kvällar i veckan
och spelade bl.a schack med
pojkarna i familjen.


Stängt sedan länge


Till vänster. Erik Eriksson
f 1894, framför Erik Jonssons stuga vid Sundet. Stugan finns kvar idag.

 
 

  

Erik Jonssons torp Sundet
  

Erik Jonssons torp Sundet. Kanske är den ena av dessa stugor identisk med den han hade i tankarna att bygga år 1875. Han bodde i stugan t h. Den vänstra brukade han på senare år hyra ut till sommargäster.

   

Hämtat från en artikel i:
Karlskoga Bergslag förr och nu /1980
Kjell Nordqvist

 
Erik Jonsson
1841- 1924
Foto: Pontus Andersson
  Eriks bror Karl Jonsson
1847-1921
Emigrerade 1868. Från 1896 farmare i Big Stone county, Minnesota.
Erik
  Karlskoga C:11 (1822-1842) Bild 232 (AID: v53371.b232)
  Karlskoga F:7 (1910-1924) sid 250 (AID: v146255.b2540.s250)

  


  

Tingsprotokoll nr 2. 4 januari 1704

§ 4
En bisvärm funnen på Våtsjötorpsmarken:

Hammarsmeden Pål Staffansson hade funnit en bisvärm på Våtsjötorpsmarken och efter ingången förening med jordäganden avstått den för skälig betalning till bruksförvaltaren Daniel Robsahm.
Hammarpatron Ysing påstod svärmen bortflugen ur hans bistock förleden sommar. Rätten fann Robsahm vara berättigad till svärmen.
  Tingsprotokoll nr 13. 6-8 augusti 1707

§ 13
Överfall med hugg och slag i mjölnarstugan:

Håkan Danielsson i Våtsjötorp klagade över hammarsmedsdrängarna Anders Eriksson, Per och Erik Erikssöner samt Nils Andersson vid Bohamrarna för att de på kyrkvägen från kyrkan överfallit honom med hugg och slag i mjölnarstugan som stod på bruksbacken vid hamrarna. Remitterades till bergstingsrätten som behörigt forum, eftersom det gällde ett slagsmål som tilldragit sig på en bruksbacke.