« Startsidan

Björntjärn, Knista/Hidinge

  
Fram till cirka 1856-57 ligger Björntjärn i Knista församling, därefter i Hidinge.
  
I dag ligger torpen Västra och Östra Björntjärn på Villingsbergs skjutfälts område.
Några av de få torp som inte revs när skjutfältet anlades på 1940-talet.

Några äldre källavskrifter
från Björntjärn.
  

1798 kommer min mormors morfars mormors far och mor, Jan Matsson och Maria Arvidsdotter, till Västra Björntjärn.
1829 gifter sig bergsmanssonen Erik Persson från Våtsjötorp med dottern Maria i Västra Björntjärn.
1854 flyttar Erik och hustrun Maria med familj till Abborrtjärn i Karlskoga.


P51 Erik Persson Björnstål
1806 - 1884

  

    

 Västra Björntjärn

Sommaren 2000      
Klickbara bilder      
Sett från norr. Sett från den gamla ruinen. Resterna av den gamla ladu-gården. Se det svartvita fotot längre ner på sidan
  
Byggnadsmaterialet är betong- hålsten.

  

1798 flyttar torparen P53 Johan Matsson från Nordändan hit till V:a Björntjärn med sin familj. Förutom Johan är det hans hustru P54 Maria Arvidsdotter och deras dotter Brita Stina, som fötts året innan på Nordändan. I familjen finns även Lisa Kajsa född 1792. Hon är Marias dotter från hennes tidigare äktenskap med Peter Holm från Villingsberg. Han avled 1795 och Maria gifte om sig med Johan 1798 enligt husförhör.
  
  
Familjen växer till med fler barn:
P53 Jan Matsson f 1767 Nordändan, Knista. † 1837
P54 Maria Arvidsdr f 1768 Mossberga, Karlskoga. † 1837
P707 Lisa Kajsa f 1792 Villingsberg. Marias dotter.
Död i Ö:a Björntjärn 1860.
P709 Brita Stina f 1797 Nordändan. Bådas barn.
P710 Anna Maria f 1800 Hon dör här 1806
P694 Sara f 1802
P711 Johanna f 1803
P712 Anders f 1806. Dör samma år
P52 Maria f 1807
P713 Anna f 1814. Dör här 1818

Från föddabok 1803 och husförhör 1807 och framåt kallar sig Johan för Jan.
Jan avlider fyra dagar efter hustrun Maria, 1837 i V:a Björntjärn. Båda led av lungsot.

Husförhör
Björntjärn
 Knista AI:5 (1796-1802) sid 185 (AID: v51625a.b1890.s185)
 Knista AI:6 (1802-1806) sid 176 (AID: v51626.b181.s176)
 Knista AI:7 (1807-1811) sid 186 (AID: v51627.b191.s186)
 Knista AI:8 (1812-1816) sid 167 (AID: v51628.b175.s167)
 Knista AI:9 (1817-1821) sid 167 (AID: v51629.b173.s167)
 Knista AI:10 (1822-1825) sid 181 (AID: v51630.b188.s181)
 Knista AI:11 (1826-1830) sid 176 (AID: v51631.b181.s176)
 Knista AI:12 (1831-1835) sid 190 (AID: v51632.b196.s190)
 Knista AI:13 (1836-1840) sid 197 (AID: v51633.b203.s197)

  1829 gifter sig P52 Maria Jansdotter med P51 Erik Persson från Våtsjötorp, och man får väl tro att de bosatte sej här. (Erik Persson finns inte med i husförhören 1826-30, men finns med 1831. Maria står som utflyttad 1829 men finns inte med som inflyttad vid senare tidpunkt. Så Erik och Maria kan ha bott på t ex. Våtsjötorp under 1829-30.)
Erik var verksam som torpare/arrendator och hade antagligen siktet inställt på att bli bergsman, eftersom han kallade sig Björnstål.
  
  
Eriks och Marias familj:
P51  Erik Persson f 1806 Våtsjötorp, Karlskoga.
P52  Maria Jansdr f 1807 V:a Björntjärn, Knista.
P201  Karolina f 1831 V:a Björntjärn
P202  Erik f 1835 V:a Björntjärn. Dör här 1843.
P203  Maria f 1839 V:a Björntjärn

1851 kommer drängen Erik Jacobsson från Lämås i Karlskoga  till V:a Björntjärn. Han gifter sig 26 september samma år med torpardottern Karolina.
Karolina skriver:
"Vårt bröllop firades i Björnkärn den 26 Sept. 1851"

P204  Erik Jacobsson f 1826 Lämås, Karlskoga
P201  Karolina Eriksdotter f 1831 V:a Björntjärn, Knista
P48  Erik f 1852 V:a Björntjärn, Knista

  
1854 flyttar familjerna Persson och Jacobsson till Abborrtjärn i Karlskoga.

Husförhör
Björntjärn
 Knista AI:11 (1826-1830) sid 176 (AID: v51631.b181.s176)
 Knista AI:12 (1831-1835) sid 190 (AID: v51632.b196.s190)
 Knista AI:13 (1836-1840) sid 197 (AID: v51633.b203.s197)

 Knista AI:14 (1841-1845) sid 195 (AID: v51634.b202.s195)
 Knista AI:15 (1846-1850) sid 220 (AID: v51635.b239.s220)
 Knista AI:16 (1851-1855) sid 260 (AID: v51636.b265.s260)

  

I husförhör 1841-45 och 1846-50 Björntjärn Knista, finns den här anmärkningen med hos familjen Erik Persson. Noteringen verkar beröra hustrun Maria. I husförhöret innan, 1836-40 nämns inte händelsen. Det bör ha inträffat någon gång mellan 1840 och 1845.

Har gått igenom fångrullor från Örebro slott utan framgång.
 Länsfängelset i Örebro D3A:21 (1837)
 Länsfängelset i Örebro D3A:22 (1837-1838)
 Länsfängelset i Örebro D3A:23 (1839-1840)
 Länsfängelset i Örebro D3A:24 (1840-1841)
 Länsfängelset i Örebro D3A:25 (1841-1842)
 Länsfängelset i Örebro D3A:26 (1842-1844)
 Länsfängelset i Örebro D3A:27 (1843)
 Länsfängelset i Örebro D3A:28 (1844-1844)

Omständigheter och förhållanden

Setat på Örebro slott på watten och bröd för sitt gifna råd åt en piga att med Arsenik i fostret döda sitt barn, hwarmed hon warit hafwande
– Rådet följdes, och Moder och foster omkommo.

 Vem var pigan/modern?

   

_________________________________________________
  

Efter att familjen Erik Persson lämnat Björntjärn 1854 och flyttat till Abborrtjärn, tar Karl Johan Jansson och hans hustru Anna Nilsdotter över som torpare i Björntjärn. Anna kommer hit som piga 1846 och Karl Johan som dräng 1847. De gifter sig 29/7 1848.
Anna är systerdotter till P51 Erik Persson.
P6728 Karl Johan Jansson
P2920 Anna Nilsdotter
 Ida Josefina
   Idas dotter Anna Elisabet
 Hilda Kristina
 Emma Vilhelmina
 Karl Vilhelm
 Jan Henrik
 Erland
 Ulrika Eleonora
 P6736 Elin Lovisa
1821 21/6
1824 7/11
1849 22/12
  1891 23/3
1852 24/11
1855 25/5
1858 25/1
1860 19/1
1862 21/3
1864 12/6
1869 7/9
Karlskoga
Kvistbro
Knista
  Vintrosa
Knista
Knista
Knista
Knista
Knista
Knista
Knista
† 1895 16/1
† 1893 18/9
Flyttar till Karlskoga 1895
Flyttar till Karlskoga 1895
† 1857 14/10
Flyttar till Arboga 1878
Flyttar till Karlskoga 1874
Flyttar till Vintrosa 1877
Flyttar till Knista 1880
Flyttar till Karlskoga 1883
Flyttar till Knista 1886

  

Karl Johan och Anna i Västra Björntjärn
  
Husförhör
 Knista AI:16 (1851-1855) sid 260 (AID: v51636.b265.s260)
 Hidinge AI:15 (1856-1860) sid 290 (AID: v51408.b302.s290)
 Hidinge AI:16 (1861-1865) sid 294 (AID: v51409.b301.s294)
 Hidinge AI:17 (1866-1870) sid 294 (AID: v51410.b301.s294)
 Hidinge AI:18 (1871-1875) sid 311 (AID: v51411.b320.s311)
 Hidinge AI:19 (1876-1880) sid 324 (AID: v51412.b337.s324)
 Hidinge AI:20 (1881-1885) sid 330 (AID: v51413.b344.s330)
 Hidinge AI:21 (1886-1890) sid 334 (AID: v51414.b347.s334)
 Hidinge AI:22 (1890-1895) sid 338 (AID: v51415.b347.s338)
Karl Johan dör 16/1 1895 i Björntjärn
  Hidinge F:4 (1895-1923) sid 1 (AID: v146081.b90.s1)

Karl Johans bouppteckning
Edsbergs häradsrätt FIIa:29 (1893-1896)
sid 579 (AID: v149682.b585.s579)

  År 1895 den 22 januari förättades af underteck-
   nade bouppteckning i Westra Björnkärn Hidinge
   Socken efter Enkemannen Carl Johan Jansson
   som afled derstädes den 16 januari detta år.

Alltså har Erik Persson och hans
familj bott på VÄSTRA Björntjärn.

_________________________________________________

  
1888 gifter sig Karl och Annas yngsta dotter, P6736 Elin, med Anders Andersson och flyttar till Lövsta i Knista församling. I november 1889 flyttar Elin och Anders med dottern Agnes in på Västra Björntjärn och tar över som brukare efter Elins föräldrar.
Efter bara 1 ½ år flyttar familjen till Hjärsta i Ånsta-Längbro församling.

  
Björntjärn
  Hidinge AI:22 (1890-1895) sid 338 (AID: v51415.b347.s338)
  

_________________________________________________

  

   6 april 1936 kommer familjen Edholm från Nyed i Värmland till Västra Björntjärn, som ägdes av Domänverket.
Edholm flyttar härifrån 1957 eller tidigare. 1960 bor makarna på Vindarnas väg i Karlskoga.
  

  

Hidinge AIIa:8 (1933-1940) sid 567 (AID: v228914.b2020.s567)
Östra Nordändan, Björntjärn
  
Edholm Bror Ragnar, arrend
Hu Hilda Maria Eriksson
91 27/9
01 7/1
Rudskoga
Nyed
Nyed 36 6/4
        =
   d. Stina
s. Lars
S. Anders


 
21 15/1
23 19/4
24 14/11
Nyed
Nyed
Nyed
        =
        =
        =

 

Hidinge AIIa:10 (1940-1950) sid 590 (AID: v228916.b1980.s590)
Östra Nordändan, V Björntjärn
  
Edholm Bror Ragnar, Brukare
Hu Hilda Maria Eriksson
91 27/9
01 7/1
Rudskoga
Nyed
Gifta 20 9/10
   d. Stina
s. Lars
S. Anders
folkskollärare
fabr.arb
verkst.arb
21 15/1
23 19/4
24 14/11
Nyed
Nyed
Nyed
Gift 44 30/12

   

Sveriges befolkning 1950
Hidinge, Örebro län, Villingsberg 1:1
Adress: V Björnkärn, Valåsen
  
Arrendator
Bror Ragnar Edholm
Hilda Maria Edholm
Gifta 1920-10-09
  
1891-09-27 Rudskoga (S)
1901-01-07 Nyed (S)

    

_________________________________________________

  

1957 flyttar Olle Gustafsson, hustrun Anna Maria och barnen Gunilla och Göran hit till Västra Björntjärn. Familjen kommer från torpet Mjärden där de bott en kort tid. Mjärden, som idag inte finns kvar, låg 400 meter NO om V:a Björntjärn. Förutom arbete på gården, arbetade Olle med hästen i skogen som skogsarbetare.

  

  Olle var son till P1416 Gustav "Blåbärs-Pelle" Pettersson i Lekhyttan.

Familjen flyttar härifrån 1965.

P3594 Olle Gustafsson
P3595 Anna Maria Persson
1925 - 2007
1931 - 2002

Ett montage på hur det såg ut på 1950-talet. Ladugård med höskulle ovanpå, lada och förvaring som låg norr om bostaden. Infartsvägen från norr anas bakom hästen. Här fanns häst, ett par kor, några grisar. Uthuset på gårdens södra sida innehöll vedbod, vagnslider och hönshus.

  

 

  

Östra Björntjärn


Sommaren 2000
Klickbar bilder
       
   
Svårt att komma åt med kameran och få en rättvis bild på hur det ser ut.   Gården ligger mitt uppe på en ås med utsikt ner mot vattenspegeln i Västra Björntjärnen.    

 

Familjen Jan Jansson kommer hit 1816
Lisa Kajsa Holms mor, P54 Maria Arvidsdotter, bor i V:a Börntjärn.
  
  
P1023
P707
Jan Jansson
Lisa Kajsa Holm
f. 1790, död här 1844
f. 1792, död här 1860
Deras barn:
  Lisa
Maria
Peter
Gustav
Stina
Johan
Lovisa
f. 1815 här, † 1821 här
f. 1816 här, † 1881 här
f. 1820 här
f. 1823 här
f. 1826 här
f. 1828 här
f. 1830 här

 

Deras son Peter, som  
tar över torpet --->    

P1027 Peter Jansson
Maja Jansdotter
f. 1820 här, död här 1908
f. 1822, död här 1900
Deras barn, samtliga födda här:
  Johanna
Johan
Karl
Gustav
Karolina
Per
August
Frans
Johan
Anders
f 1845
f 1847
f 1849
f 1851
f 1853
f 1855
f 1858
f 1860
f 1863
f 1867

Peter Janssons bouppteckning
  Edsbergs häradsrätt FIIa:33 (1908-1909) sid 8 (AID: v791968.b1910.s8)
"... förre Brukaren Enkemannen Petter Jansson i Östra Björnkärn ..."
  

Husförhör
Björntjärn
 Knista AI:9 (1817-1821) sid 160 (AID: v51629.b166.s160)
 Knista AI:10 (1822-1825) sid 180 (AID: v51630.b187.s180)
 Knista AI:11 (1826-1830) sid 175 (AID: v51631.b180.s175)
 Knista AI:12 (1831-1835) sid 189 (AID: v51632.b195.s189)
 Knista AI:13 (1836-1840) sid 196 (AID: v51633.b202.s196)
 Knista AI:14 (1841-1845) sid 195 (AID: v51634.b202.s195)
Husförhör
Björntjärn
 Knista AI:15 (1846-1850) sid 219 (AID: v51635.b238.s219)
 Knista AI:16 (1851-1855) sid 259 (AID: v51636.b264.s259)
 Hidinge AI:15 (1856-1860) sid 289 (AID: v51408.b301.s289)
 Hidinge AI:16 (1861-1865) sid 293 (AID: v51409.b300.s293)
 Hidinge AI:17 (1866-1870) sid 293 (AID: v51410.b300.s293)
 Hidinge AI:18 (1871-1875) sid 310 (AID: v51411.b319.s310)
 Hidinge AI:19 (1876-1880) sid 323 (AID: v51412.b336.s323)
 Hidinge AI:21 (1886-1890) sid 333 (AID: v51414.b346.s333)
 Hidinge AI:22 (1890-1895) sid 337 (AID: v51415.b346.s337)
 Hidinge AI:23 (1896-1900) sid 351 (AID: v51416.b379.s351)
 Hidinge AIIa:1 (1901-1910) sid 502 (AID: v146069.b5130.s502)