« Tillbaka

Abborrtjärn, Karlskoga


  


Björnståls torpstuga på Abborrtjärn. Före 1835 finns inte stugan med på kartor, så den borde vara uppförd någon gång mellan 1835 och 1854 när P51 Erik Björnstål/Persson kommer hit. I dag är stugan borta.
 

Här kan du se var stugan låg

 

  
Källavskrifter från Abborrtjärn

  

Klicka för att se en äldre karta

1830 flyttas Abborrtjärn från Sibbo rote och Norra husförhörslängden till Valåsens rote och Södra boken.

I den första husförhörslängden i Karlskoga,
AI:1 1757-63, hittar man mina första anor på Abborr-tjärn. Samtliga barn föddes här.
Per Olsson
var min mormors mormors farmors farmors far.

P1276
P1265
P1262
 
P942
Bm Per Olsson
 måg Nils Perss
 gifta dr Anna
  Jan
  Per
  Britta
  Nils
  Kerstin
  Erik
  Olof
  Anna
  Brita
  Johan (Jan)
  Anders
  Anders
1690    Bergsman.
1706    Kommer fr Aggerud, blir 72
1716    Blir 83 år
1733    Dör troligen före 1754
1735    Blir bergsman i Abborrtjärn
1737    Dör 1746
1739
1741    Gift 1760
1744    Bosätter sig i Aggerud
1747
1749    Bosätter sig i Brickegården
1751    Bosätter sig i St Strömtorp
1754    Bosätter sig i Ölsdalen
1756    Blir 3 månader
1757    Dör 1773, 15 år, i feber
  

Pers familj, samtliga barn troligen födda på Abborrtjärn:

P942
P943
 
 
 
 
 
  
P750
P396
Per Nilsson B.man
Katarina Johansdr
  Annika
  Maria
  Katarina
  Brita
  Nils
  Katarina
  Stina
  Nils
  Erik
1735  Dör här 1805, 69 år
1741  Dör här 1820, 78 år
1766
1769  Gifter sig 1792 i Råbäck
1771  Död 1773 i rödsot, 2 år
1774  Gift 1822 i Brickegården
1777  Död 1783 i koppor, 6 år
1780  Död här 1800 i barnbörd
1782  Gift 1805 i Sibbo
1786  Blir kvar här till 1833
1791  Ihjälsparkad av häst -94
  
Stinas son gifter sig med Nils dotter (kusiner), därför är det två anfäder i syskonskaran.

Storskifte 1774
Lantmäteriet 18-KAD-203

P1265 Nils Persson finns med som ägare.

Laga skifte 1835
Lantmäteriet 18-KAD-406-407
Kartan upprättad 1832.

P396 Nils Persson förekommer i dokumentet.

Grannarna Olssons brinner inne.
Se artikel från Inrikes Tidningar.

P396 Nils Perssons familj.
Hans barn föds här på Abborrtjärn. 1833 flyttar de till Sibberboda, straxt före hans död 1834.

P396
  
  
  
  
  
  
  
  
  P159
Nils Persson B.man
Maria Jonsdotter
  Stina
  Maria
  Nils
  Stina Lisa
  Jonas
  Karl
  Petter
  Johanna
  Karolina
1786
1787, från Brickegården
1808
1810
1812
1814
1816
1820
1823
1825    † 1889
1831
  
Dottern P159 Johanna gifter sig med P158 Nils Ersson, och blir mor till P49 Matilda Nilsdotter. Se Björnståls familj här nedanför...


Matilda

1854 flyttar familjerna Björnstål och Jakobsson från V:a Björntjärn, Knista till Abborrtjärn, Karlskoga.

Familjerna består av:

P51 Bergsman Erik Persson Björnstål f 1806
 
hustrun P52 Maria Jansdotter f 1807

 
Deras barn:

 
 
Dottern P201 Karolina, 23 år. Se tabellen här nedanför.
Sonen P202 Erik f 1835 död redan 1843 (8 år)
  Dottern P203 Maria, 15 år.

Dottern P201 Karolina Eriksdotter f 1831 (23 år när de kommer till Abborrtjärn)
  maken P204 Erik Jakobsson f 1826

 
Deras barn:
  

P48 Erik, f 1852, föddes vid V:a Björntjärn, min anfader. Gift med P49 Matilda Nilsdotter. (se hennes morföräldrar en bit upp på sidan)
P205 Lovisa, f 1855. Ogift.

P206 Matilda, f 1858, emigrerade 1883. Gift 1883 med Aron Johnsson.
  P207 Jakob, f 1860, † 1888 på Abborrtjärn i lungsot.

P208 Maria, f 1863, emigrerade 1887. Gift 1889 med Karl Olsson. 
  P209 Emma, f 1866, † 1885 på Abborrtjärn i lungsot. Ogift.

P210 Anna, f 1870, gift 1895 med Johan Söderlind.

P211 Karl, f 1872, gift med Anna.

Frågeställningar:

  • Vad dog P202 Erik Eriksson (8 år) av?
  • Vem köpte man Abborrtjärn av 1854?
  • Foto på Erik Jakobsson och resten av hans barn?
  • Var bor P205 Lovisa Eriksdotter efter 1933, och var dör hon 1938-02-06?


Foto: Stina Eriksson, Brickegården 1923.
Bilden är lånad från skriften "Bergsmansgården Våtsjötorp i Karlskoga" av redaktör A.G. Petersson. Vet någon var jag kan hitta originalfotot?


Lillsjötorp. Kvinnan på bilden är troligen Aurora Söderlind.

Mellan 1895 och 1898 bor familjen Söderlind här i Lillsjötorp.
(Även kallat Skyldtorp)

 

  

 

Händelser på Abborrtjärn

1599 Abborrtjärn upptagen i mantalslängden. Sannolikt röjt av finska nybyggare. "Skogsfinsk kolonisation i Karlskogaområdet" Jan-Erik Björk.
1599 står en Olof upptagen i mantalslängden. Senare är han namngiven Olof Persson.
1630 Påvel Olofsson ersätter Olof Persson i mantalslängden. Påvel är troligen Olofs son.
1651 Tingsprotokoll vid laga ting hållet 7 februari
"blef avsagt att Påvel i Aborrkärn skall gifva sin syster Karin Olufsdotter i Domvik och Grythytte socken 4 rdr för säden hon fordrar efter sin fader."
1706 Tingsprotokoll nr 11. Laga ting hållet 6-8 augusti 1706 i Aggerud
§ 34
Om moderns uppehälle och försörjning:
Enär knekthustrun Kerstin Pålsdotter och hennes bror Olof Pålsson i Abborrtjärn årligen gav till sin moders, Marit Matsdotters uppehälle och försörjning vardera en ½ tunna råg, en ryss hö samt ½ tjog halm till koföda, kunde däröver inte påbördas dem något mer för hon uppdragit hemmansbrukningen till dem, dock fick hon av ägorna bärga vad mera foder hon behövde till sina kreatur.
1707 Tingsprotokoll nr 12. Laga ting hållet 13-16 mars 1707 i Aggerud
§ 13
Frånvaro från mål om skuldfordran:
Olof Pålsson och Per Hindriksson i Abborrtjärn bötade för frånvaro från mål mot arrendatorn Daniel Robsahm angående skuldfordran.
§ 53
Flera personer infann sig ej vid stämningen om skuld till Daniel Robsahm:
Bruksförvaltaren Daniel Robsahm hade låtit instämma en rad debitorer:
Jakob Jonsson i Vall, Olof Olofsson på Dalen, Olof Pålsson i Abborrtjärn, Johan Eriksson i Kortforstorp, Anders Persson i Kortforstorp, Olof Hindriksson i Abborrtjärn, Per Olofsson i Abborrtjärn och hustru Brita Hindriksdotter i Abborrtjärn.
De hade inte velat infinna sig och dömdes alla skyldiga att betala honom.
1733 P1266 Jan Nilsson föds
1735 P942 Per Nilsson föds
1737 P1281 Britta Nilsdotter föds
1739 P1273 Nils Nilsson föds
1741 P1274 Kerstin Nilsdotter föds
1744 P1275 Erik Nilsson föds
1746 P1281 Britta Nilsdotter dör, 9 år.
1747 P1268 Olof Nilsson föds
1749 P1269 Anna Nilsdotter föds
1751 P1270 Brita Nilsdotter föds
1754 P1271 Jan Nilsson föds
1756 P1282 Anders Nilsson föds, dör 3 månader.
1757 Första dokumenterade husförhöret.
1757 P1272 Anders Nilsson föds
1765 P942 Per Nilsson & P943 Katarina J.dr vigs.
1766 P1263 Annika Persdotter föds
1769 P1264 Maria Persdotter föds
1771 P1267 Katarina Persdotter föds
1773 P1272 Anders Nilsson dör i feber 4 sept, 15 år.
P1267 Katarina Persdotter dör i rödsot 19 sept, 2 år.
1774 P1260 Brita Persdotter föds
1777 P1290 Nils Persson föds
1778 P1265 Nils Persson dör av ålderdom, 73 år.
1780 P1255 Katarina Persdotter föds
1782 P750 Stina Persdotter föds
1783 P1290 Nils Persson dör i koppor, 6½ år.
1786 P396 Nils Persson föds
1791 P1261 Erik Persson föds
1794 P1261 Erik Persson blir ihjälsparkad av en häst. 3 år
1797
26/1
Från dödboken Karlskoga:
- Olof Ersson från Abborrtjärn Gift 71
- Olof Ersson från Abborrtjärn Gift 36
- Olof Erssons hustru Annica Nilsd fr Abborrtjärn 26
- Barnet Stina Ersdotter från Abborrtjärn 3 år 2 mån
- Barnet Anna Ersdotter från Abborrtjärn 2 år 3 mån
- Pigan Maria Ersdotter från Abborrtjärn 15
Alla dessa omkomne vid en nattetid utbruten eld-svåda. (grannar)
1799 P1262 Annika Persdotter dör av ålderdom, 83 år.
1800 P1255 Katarina Persdotter dör av barnbörd, 20 år.
1805 P942 Per Nilsson dör i bröstfeber, 60 år.
1808 P1254 Stina Nilsdotter föds
1810 P1256 Maria Nilsdotter föds
1812 P1257 Nils Nilsson föds
1814 P1258 Stina Lisa Nilsdotter föds
1817 P1259 Jonas Nilsson föds
1820 P943 Katarina Johansdr dör av ålderdom, 78 år.
1825 P159 Johanna Nilsdotter föds.
1832 Laga skifte inleds.
1833 Bergsmannen P396 Nils Persson flyttar till Sibberboda. Son till P942 Per Nilsson.
  
  
1854
  
Björnstål och Jakobsson flyttar in. För att finansiera köpet lånas pengar av Anders Ericsson i Östra Kärne.
1855 P205 Lovisa föds.
Erik börjar föra räkenskapsbok. Färgaren J.P. Kindgren i Immetorp hjälper honom med bokföringen.
Köper en järnvägsobligation för 50 Rd och en aktie i ett järnvägsbygge (Örebro-Hult?) för 36 Rd. Placerar 100 Rd i ett hotellbygge i Örebro.
1856 I augusti reser Erik till Stockholm. (200 Rd)
Enl. HF delas Fam. Persson och Jacobsson i två hushåll.
1857 Sju personer från Abborrtjärn reser till Stockholm. Troligen 3-4 dygn. Här inköps det bl.a. två svarta silkeskläder och en diamant á 9 Rd.
Okt. invaldes Björnstål i direktionen för omläggning av vägen mellan Karlskoga kyrka och Villingsberg.
1858 P206 Matilda föds.
1860 P207 Jakob föds.
Lagen om respass upphävs.
April. Erik väljs in som ledamot av sockennämnden.
1861 HF 1861-65 säger att Erik Persson "Brukar den handelsrätt som tillhör bonden Nils Nilsson i Wåtsjötorp"
1862 Maj. Erik avgår som ledamot av sockennämnden.
Maria Eriksdotter flyttar till Dalen och gifter sig med bergsmannen Anders Karlsson.
1863 P208 Maria föds.
1864 Erik väljs till brandrotemästare.
Brytningen i Utterbäcksgruvan upphör.
1866 P209 Emma föds.
Erik säljer Immetorpsvägen 1 till snickaren Carl Sundström f 1838. Karta
1867 "Första" marknaden i Karlskoga.
1870 P210 Anna föds.
1871 Erik Persson får titeln Bergsman isf. torpare i HF.
1872 P211 Karl föds.
1873 Järnväg från Viker till Valåsen.
1874 I juni dör P52 Maria Jansdotter (67 år). Enl bouppteckningen är sterbhusets behållning 11 794 kr.
Ny väg till Abborrtjärn byggs.
1875 P48 Erik flyttar som dräng till Johan Ersson i Brickegården (Ö201).
1876 I HF 1876-80 finns uppgift om en fosterson hos Erik Persson. Erik Eriksson f 1860 6/12 i Karlskoga. Han kommer från Ö261 Rådehult. I HF 1881 är han borta.
Erik Jacobsson får titeln bergsman isf brukare i HF.
P48 Erik flyttar hem till föräldrahemmet.
1878 P205 Lovisa flyttar till Ö438 Våtsjötorp.
1880 P206 Matilda flyttar till Nora.
P205 Lovisa kommer hem från sin moster i Ö386 Dalen. Flyttar in i föräldrahemmet.
P49 Matilda Nilsdotter kommer från Utterbäck.
P48 Erik gifter sej med Matilda Nilsdotter.
Erik och Matilda får dottern Ulrika. De bildar gemensamt hushåll med hans morfar Erik Perssons.
1881 Erik och Matilda får sonen Erik.
Erik Persson skrivs som fördelstagare och Erik Ersa som bergsman.
P205 Lovisa flyttar från familjehemmet till sin bror Erik och morfars gemensamma familj.
1882 Lovisa flyttar till Veterinär Grönfeldt som piga, på Bredgården.
1883 P208 Maria (20 år) flyttar hemifrån och blir piga i Dalen hos sin moster i Dalen (Ö410).
P206 Matilda (25 år) emigrerar.
1884 11 april får Erik och Matilda sonen Karl Johan Eugen.
19 april köper P48 Erik Ersa, Abborrtjärn.
I maj dör P204 Erik Jakobson (57 år) i lungsot.
5 juni är Erik Björnstål i Vretstorp och Tiveden.
30 juni dör P51 Erik Björnstål (78 år).
Karolina och hemmaboende barn flyttar till Lillsjötorp (Skyldtorp) på gårdens ägor.
1885 I januari dör P209 Emma (18 år) i lungsot.
P205 Lovisa flyttar till V129 Bofors, som piga.
1886 P208 Maria flyttar hem från Dalen.
1887 P208 Maria  (24 år) emigrerar.
Erik och Matilda får sonen Edvard.
1888 I oktober dör P207 Jakob (27 år) i lungsot.
1889 Erik och Matilda får dottern Emilia.
1890 En K. Jonsson, Abborrtjärn, nämns *
1892 Erik Eriksson (tremänning, från Våtsjötorp, till P48 Erik) köper 1/12 mtl Abborrtjärn av P48 Erik Eriksson för 8,552:17 kronor, lagfart 22/9 1893.
1893 Erik och Matilda flyttar med sin familj till Utterbäck.
Erik Eriksson m hustru och två barn från Våtsjötorp, skrivs här istället.
Karl Valentin mönstrar.
1895 Abborrtjärn säljs på auktion till bergsmanssonen från Våtsjötorp, Erik Eriksson, han är mantalsskriven här fram till 1918.
9 mars gifter sig P210 Anna med Johan Söderlind, de bosätter sig i Lillsjötorp.
7 april föds Anna och Johan Söderlinds son Birger.
1896 6 mars föds Anna och Johan Söderlinds dotter Aurora.
Fam. Söderlind flyttar till Bredgårdstorp V328.
1898 Anna och Johan Söderlind flyttar till Sofielund i Kyrkbyn.
En Emil Eriksson, Abborrtjärn, nämns 11 mars *
14 april börjar man köra timmer till ny ladugård på Abborrtjärn *
31 juni nämns en Er Pärsa i Abborrtjärn *
13 aug nämns en Er Karlsa i Abborrtjärn, och en Karl Eriksson i Lillsjötorp * (Ant.  P211 Karl Valentin, 26 år)
23 okt nämns en Israel Karlsson, Abborrtjärn *
1 nov, byggstart av ladugården. Byggmästare Hedlund från Imbron i Immetorp är där med ett bygglag *
6 nov. Israel Karlsson på besök. "ackordera med å få arrendera Aborrkärn (ej uppgjort)" *
17-18 nov. Täcker ladugårdstaket med torv *
19 nov. La'gården färdi. (ej inrett) *
23 nov. "Lägger syllstenar för dynstock´ra" i ladugården *
1899 19 feb. Gustav Olsson och hans hustru Emma från Bjurtjärn, gör upp om arrende av Abborrtjärn *
14 mars. Virke till ladugårdens inredning *
27 mars. "Så har Karl Pärsson i Aborrkärn å Israel Karlsson Koktorpe flytta till Tolsboda å skall blifva brukare der. (Stöna) men kom snart igen; Karl Pärsa hit o Israel till Aborrkärn" *
1 april. Plank o bräder till A.kärn *
4 april. Plank o bräder till A.kärn *
6 april. Plank o bräder till A.kärn *
8 april. Syllar o golv i ladugården *
10 april. Isak Jonsa lägger in golv o tak i stugan i Aborrkärn *
2 juni nämns en Kal Jons Mor, Abborrkärn *
16 juni. Erik Eriksson betalar hypotek för Abborrtjärn. Ca 420 kr *
22 aug. Sand från Sandbäcken till källarbygge i Abborrtjärn *
24 aug. Bräder och näver till Abborrtjärn. Källargöraren på plats *
1901 P205 Lovisa flyttar hem till sin mor Karolina och brodern Karl Valentin.
Karl Valentin flyttar till Karlstad landförsamling 1901(2) 18/10 attest 162.
1911 P205 Lovisa bor hos sin mor Karolina i Lillsjötorp.
P201 Karolina Eriksdotter (80 år) dör 10/3.
1913 Karlskoga Tidning i början av 1913.
"På nyåret 1913 började man under Carl Oscar Lundbergs ledning bygga järnvägen till skjutfältet i Immetorp. Kontor, kronograf- och ammunitionshus byggdes och i mars 1913 avgåvos de första skotten på skjutfältet."
1918 Erik Eriksson (tremänningen) står inte längre mantalsskriven på Abborrtjärn. (Han köper Våtsjötorp av sina föräldrar detta år)
1922 P205 Lovisa flyttar till Lillsjötorp. Första gången som Lillsjötorp nämns i HF.
1923 Huset fotograferas av Stina Eriksson Brickegården.
1930 Ladugården som byggdes 1898 är nerrutten och Erik Eriksson beslutar sej för att bygga en ny av cementsten. 6000 st sten beräknas gå åt. 28 jan är 2000 st stenar levererade.*
1933 P205 Lovisa Eriksson, husägare, flyttar till (Ö?) III3. (Kan vara Hyttfallet i Immetorp)
1967 Karlskoga Tidning 31/1 1967:
Åttio år fyller på torsdag f. skogsarbetaren August Henning Karlsson, Abborrkärn, Valåsen, Karlskoga. Jubilaren är bördig från Hidinge.
199? I slutet av 1990-talet monterades stugan ner (se bilderna högst upp på sidan) i syfte att monteras upp på annat ställe. Så skedde inte, då det visade sig att stommen var i för dåligt skick.
Ryktesvis återstår bara en gammal jordkällare där gården en gång låg.

* Källa: Dagbok, Erik Eriksson Våtsjötorp.

  

  

  

  

  

.