40.5 Kan vara Conny, isf samma grabb som 38.4 och 40.4