40.4 Kan vara samma som 38.4 och 40.5. Nils och Marys son
Conny.