38.4 Troligen Nils och Marys son Conny. Kan vara samma som 40.4
och 40.5