39.2 Han är antagligen samma person som 32.3  36.3 och 37.1