32.3 Killen längst ner till vänster finns med på fler bilder: 36.3  37.1 och 39.2