36.3 Han till vänster är antagligen samma som 32.3  37.1 och 39.2