« Startsidan

Nybble, Fellingsbro


  
Här är en sammanställning av akter över Nybble som man kan hitta hos Lantmäteriets tjänst "Historiska kartor".
Där kan du även se namn på fler hemmansägare i Nybble.
     
Källavskrifter från Nybble

  

  
Del av Häradsekonomisk karta 1864-67
   Anders & Annas barn:
  
  

       Anna     Erik     Ellen     Emma     Sven
  
Min farfars morfar och mormor.
  

Anders. Hemmans-
ägare och rusthållare.

Anna

Jag har inte hittat några spår efter Anders i handlingar rörande Nybble hos Lant- mäteriet.
 
P101 Anders Eriksson, f i Rynninge 1860 d 1925
P102 Anna Andersdr, f i Fellingsbro 1861 d 1923
  
1892. Familjen kommer hit till Nybble No:1, från Rynninge. De tar över
          efter familjen Erik Eriksson Widén.
          Ser inte i HF 1898-1907 att de flyttar vidare...
  
Barn:
P100  Anna Eriksson f 1888 i Rynninge † 1964 i Degerfors
P145  Erik f 1889 i Rynninge † 1969 i Örebro
P755  Karl f 1890 i Rynninge  
P230  Ellen f 1892 i Rynninge † 1949 i Kvistbro

  
Barn födda här i Nybble

P231  Emma f 1894 i Nybble † 1932 i Sköllersta
P132  Sven f 1897 i Nybble † 1976 i Örebro

  
1900. Familjen bor i Ängstorp, Längbro (T)  (Sv.bef 1900)
1909. Familjen flyttar till Binninge Dansgård i Edsberg. Från ?

 

  
Bykartan till vänster, är en del av:  
S15-59:2, Laga skifte 1845. Inga ändra tillhörande handlingar.

(OBS olika skalor på kartorna)

Den nedre mindre kartan är en del av:  
S15-59:1, Storskifte på inägor 1804.
  
Av handlingarna kan man tyda:

A Norra gården tillhör Olof Jonsson och Olof Ersson.
B Södra gården tillhör Stallmästaren Olof Agrevill och Enkan Catharina Olsdotter.
Aa 1/2 skattehemman rusthåll Olof Jonsson.
Ab Norra gården rusthåll Olof Ersson.
Bc Södra gården 2/3 delar Herr Lieutenanten J.A Appelbom.
Bd Södra gården 1/3 del Eric Olssons Enka och arvingar.
  

  

Svårt att hitta referenser till dagens geografi, men så här tror jag man kan placera in den gamla byn.
Nordväst om byn låg husartorpen.

Var familjen Eriksson bodde? Ingen aning.


Flygfotot och kartan överst på sidan från Eniro.