« Tillbaka
 

Nybble, Fellingsbro

En sammanställning av olika akter
som finns hos Lantmäteriet.
  

    

Rikets allmänna kartverks arkiv
  
J112-73-12
Näbby
1864-67
  
Häradsekonomiska kartan
Bl.a Nybble, Fänninge, Rynninge
 

Lantmäteristyrelsens arkiv


S15-59:1
Storskifte
på inägor
1804

Bykarta
A Norra gården tillhör Olof Jonsson och Olof Ersson
B Södra gården tillhör Stallmästaren Olof Agrevill och Enkan Catharina Olsdotter
Aa 1/2 skattehemman rusthåll Olof Jonsson
Ab Norra gården rusthåll Olof Ersson
Bc Södra gården 2/3 delar Herr Lieutenanten J.A Appelbom
Bd Södra gården 1/3 del Eric Olssons Enka och arvingar
 


S15-59:2
Laga skifte
1845

Bykarta
Inga handlingar
 

Lantmäterimyndigheternas arkiv


18-FEL-119
1806-09-15
Storskifte

Bykarta
Litt Aa Norra gården 1/2 mtl hemman rusthåll Olof Jonsson
Litt Ab Olof Ersson
Litt Bc Södra gården 2/3 mtl Lieutenanten J.A Appelbom
Litt Bd Södra gården 1/3 mtl Eric Olssons Enka och arvingar
 


18-FEL-181
1847-08-11
Laga skifte

Bykarta
1:2 Litt Aa Hemman No:1 ½ mtl
    Ägare Rusthållaren Anders Olsson
1:3 Litt Ab Hemman No:1 1 mtl
    Ägare Herr Leutnant C. Granath
2:1 Litt B Hemman No:2
    Ägare Herr Leutnant C.G Granath
 


18-FEL-244
1858
Stängselåtgärd

Några förekommande namn:
För 1/2 mtl Nybble by, Rusthållaren Anders Olsson.
För Fenninge, Jan Larsson och Anders Larsson.
För Rynninge, Per Olsson.
Herr Kapten v Schewen.
 


18-FEL-AVS474
1878-12-11
Avsöndring
 

Erik Ersson, 1:4 No:1 Rusthåll, säljer jordlägenhet till
August Andersson i Björk, Köping.


18-FEL-AVS475
1888-12-10
Avsöndring
 

Erik Ersson, 1:5 No:1 Litt A, säljer mark till
f.d Grenadjären Oscar Albin Nybell i Nybble.


18-FEL-AVS476
1902-09-29
Avsöndring
 

A. Pettersson, Rusthåll No:1, säljer en jordavsöndring inkl. mansbyggnad,
kallad Lugnet, till Johan Erik Andersson.


18-FEL-AVS477
1903-08-06
Avsöndring
 

A. Pettersson, Rusthåll No:1, säljer en jordavsöndring kallad Löfsta,
till f.d Husaren August Eklund.


18-FEL-AVS478
1903-08-06
Avsöndring
 

Gemensamma ägarna till Nybble No:1; A. Pettersson, C? von Schewen och Sigrid von Schewen, säljer en jordavsöndring kallad Löfsta, till f.d Husaren August Eklund.


18-FEL-451
1903-08-31
Ägostyckning
 

Karta
A. Pettersson, Nybble 1/2 mtl No:1, genomför en ägostyckning.
Styckas i 13 lotter. Aaa till Aan.


18-FEL-AVS484
1910-10-18
Avsöndring
 

Constance von Schewen och Sigrid von Schewen, Nybble No:2, säljer husartorpet
No:16 till arbetaren Anders Karlsson.


18-FEL-AVS479
1912-02-08
Avsöndring

Kronolänsman (JGN)? Robsahm i Fellingsbro, köper lägenheten Annero No:1
av ägarna till Nybble No:1;
  Constance von Schewen    A. Örn
  Sigrid von Schewen       A. Carlsson
  August Göransson         P. Em. Berg
  L.L Lindberg             J.E Nyblén
 


18-FEL-AVS480
1912-02-08
Avsöndring

Maskinisten Ernst Viktor Björklund köper lägenheten Annero No:2
av ägarna till Nybble No:1;
  Constance von Schewen    A. Örn
  Sigrid von Schewen       A. Carlsson
  August Göransson         P. E. Berg
  L.L Lindberg             J.E Nyblén
 


18-FEL-AVS481
1912-02-08
Avsöndring

F.d Husaren Johan Erik Nyblén köper lägenheten Löftstaberg No:1
avsöndrad från Nybble No:1. Säljare:
  Constance von Schewen    A. Örn
  Sigrid von Schewen       A. Carlsson
  August Göransson         P. E. Berg
  L.L Lindberg             J.E Nyblén (säljer han till sig själv?)
 


18-FEL-AVS485
1912-02-08
Avsöndring

Kronolänsman (JGN)? Robsahm i Fellingsbro, köper lägenheten Rullan No:2
som avsöndras från Nybble No:2. (f.d husartorp)
Säljare: Constance von Schewen och Sigrid von Schewen
 


18-FEL-527
1912-09-30
Ägostyckning

Karta/gränser
Ägostyckning Litt Ab Nybble 1/2 mtl No:1.
Styckas i sex lotter; Ab-a, Ab-b, Ab-c, Ab-d, Ab-e och Ab-f.
Ägare Lars Pettersson
 


18-FEL-528
1912-09-30
Ägostyckning

Karta/gränser
Ägostyckning Litt B Nybble 1 mtl No:2.
Styckas i sju lotter; Ba, Bb, Bc, Bd, Be, Bf, Bg
Ägare Lars Pettersson


18-FEL-AVS486
1913-08-14
Avsöndring
 

Banvaktaren J.A Gustafsson köper jordavsöndringen Jonslund, från
No:2 Litt Bd Nybble. Säljare: A.E Östberg


18-FEL-555
1916-05-06
Ägostyckning
 

Karta/gränser
Ägostyckning Litt Abb Nybble 155/1000 mtl No:1.
Delas i AbbI och AbbII. Ägare: Göran Vilhelm Göransson.


18-FEL-AVS482
1919-10-09
Avsöndring

Gränsskiss
Lägenheten Västra Nybble Nr:2 avsöndras från hemmanet
16/1000 mtl Nr:1 Litt AaI Nybble
Köpare: J.F Carlsson. Säljare: P.A Ericsson.