« Tillbaka

Mantalslängd Abborrtjärn 1599-1713

Kathleen Hedbergs avskrift.
  
  
Abborkiärn, Abborrtjärn

1599 Oluff
1600 Oluff
1601 Olof
1602 Oluff
1604 Olof
1605 Oluff
1606 b, h, dr
1606 Oluff
1607 Olof 2 1 0
1607 dombok Oluf
1608 Oluff
1609 b, h
1610 Oluff 2 d
@1610 Olof Perszon 2 1 0; Abborre Carne
1611 Oluf Persson b, h, dr
1613 Olof
1615 Olof
1616 Olof
1617 Olof
1618 Olof
1619 Olof
1620 Oluf
1621 Oluf
1626 Olof
1628 Olof
1629 Olof
1630 Olof
*1630 Påfwell 6
1631 Påvel
1632 Påvel
1633 Påvel
*1633 Påwell 5
1635 Påvel
1639 Påvel
1640 Påvel
*1640 Påwell 5
@1641 Pål Olofsson
1642 Påvel 5
1643 Påvel 5
1644 Påvel 5
1646 Påvel 5
1647 Pawell 5
1648 Påvel 7
1649 Påvel 6
**1649 Påvel Olofsson
1650 Påvel Olofsson 4
1651 Påvel Olofsson 5
**1652 Påvel Olofsson
1653 Påvel, son Påvelsson, dr Anders, p Brita, p Karin
1654 Påvel, son Påvel, dr Anders, p Brita
1655 Påvel Påvelsson, mag Anders, h Brita, p Marit
1656 Påvel Olofsson, h Marit, son Påvel, måg Anders, h Brita
1657 Påvel Olofsson, h, son, sonshust
1658 Påffwell Oluffsson b, h, son, sons hust p, 5
1659 Påvel, son Påvel, h Marit
1661 Påvel, h, måg
1662 Påvel, h, son, sons hust
1663 Påvel, h, dot
1664 Påvel, h, son
1665 Påvel, h
1667 Påvel, h
1668 Påvel, h
1669 Paal, h
1670 Påvel, h
1671 Paal, h
1672 Pål, h
1673 Pål 2
1675 Pål 2; Henrik 2
1676 Paal 2; Hindrick 2
1677 Pål 2; Henrik 2
1678 Paal 2; Hindrick 2
1679 Pål 2; Henrik 2
1681 Pål 2; Henrik 2
1682 Paal 2; Hindrick 2
1683 Påvel 2; Hindrick 2
1684 Paal 2; Hindrick 2
1685 Påvel 3; Hindrick 2
1686 Paal 2; Hindrick 2
1687 Påvel 4; Henrik 2
1688 Påhl b, son, 2dot 4; Hindrich b, h, 2
1689 Påvel, son Olof, dot Karin, dot Kerstin; Henrik, p Brita
1690 Påvel, son Olof, dot Karin, dot Kerstin; Henriks hustru, p Brita
1691 Påvel; Henrik (wanfor)
1692 Påvel, son Olof, dot Karin, dot Kerstin; Henriks hustru, dot Brita
1693 Olof Påvelsson, mod, syst Ingri, syst Kerstin; Henriks hustru, dot Brita
1695 Olof Påvelsson, mod, syst Kerstin; Henriks hustru, 2 dot
1696 Olof o mod h, son, 2dot; Jon b, h, 2;
1697 Olof Pålsson m dr,2p 4; Jon m,h,p 3
1698 Oloff Påhlsson m, dr, 2p 4; Johan m, h, p, 3
1699 Olof Påhlsson m, dr, 2p 4; Johan Knut m, h, dr, p, 4
1700 Oloff Påhlsson m, son, pig dod 2; Johan Knut m, 1; Oloff Hindersson m, h, 2
1701 Olof Påhlsson m, son, dot, p, 4; Johan Knutz hust h, Ryttare 1; Olof Hindersson m, h, 2
1702 Olof Påhlsson m, h, p, 3; Pähr Olsson m, h, 2; Johan Kindts hustru fattig; Olof Hindersson m, h, 2
1703 Olof Påhlsson m, h, 2; Pehr Olsson m, h, p, 3; Olof Hindersson m, h, 2
1704 Olof Påhlsson m, h, 2; Pehr Olsson m, h, p, 3; Olof Hindersson m, h, 2
1706 Olof Påhlsson m, h, 2; Pär Olsson m, h, 2; Olof Hindersson m, h, 2
1707 Olof Påvelsson; Kerstin Påvelsdr; Olof Henriksson
1709 Olof Påvelsson; Kerstin Påvelsdr; Olof Henriksson
1710 Olof Påhlsson m, h, 2; Kierstin Påhlssondr h, p, 2; Olof Hindersson m, h, 2
1711 Olof Påvelsson; Marit Påvelsdr; Olof Henriksson; Enk Brita
1713 Annika Olsdr; Marit Påvelsdr; Olof Henriksson; Enk Brita