« Startsidan

Utterbäck, Karlskoga


Utterbäck 13, Norra gården. Stamhemmanet.

Huset revs 1937 och ett nytt byggdes på samma plats och man använde den gamla timmerstommen. 1942 brann det nya huset och ersattes av ett nytt.

På fotot ses bl.a P2846 Johan Petter Jonsson (1833-1924) och hans hustru Stina Jansdotter (1834-1911).
Till höger om dem står sonen Erik (1877-1949), som tog över gården.

   » Klicka här för att se mer

  
  
1955 Dec. 10
Värmlands Hembygdsförbund firar i Karlstads läroverks aula »släktgårdarnas fest», och utdelar till 48 innehavare av släktgårdar vindflöjlar, vilka ska utgöra tecken på att gårdarna varit i samma släkts ägo i flera århundraden. Fyra sådana flöjlar utdelas till släktgårdsinnehavare i Karlskoga, nämligen bergsman Carl Eriksson, ägare till Brickegården, som varit i samma släkt sedan 1525; lantbrukarna Erik och Gösta Eriksson på Våtsjötorp, som ägts av samma släkt sedan början av 1600-talet ; ägaren av Granbergsdals gård, patron Eric Ericsson, vars släkt ägt gården sedan 1611 och till lantbrukare Julia Mathilda Jonsson såsom ägare av Utterbäcks gård, vilken tillhört släkten sedan 1683.

Karlskoga bergslag förr och nu, 1956

  

  

Utterbäck, Västra gården

        Våren 2016. 1871 flyttas den ursprungliga manbyggnaden till Strömsbro, Bofors.
  

» Klicka här för att se mer       

  

Kilsbron

Utterbäck 19 litt DaI, Södra gården.

Min mormors föräldrahem.
Kallas idag fortfarande för "Augustinusstället", efter hennes morbror.

  

Utterbäck
Utterbäck 19 ca 1990-95

  

  
  

Klicka på kartan för att se en äldre bykarta
Se en sammanställning över akter som finns hos Lantmäteriet.
  
Se "Ulrika Erikssons fotoalbum", "Bilder från Utterbäck", och "Beda Anderssons fotoalbum"    Många foton härifrån.
  
Vem bodde här i äldre tider? se Kathleen Hedbergs mantalsavskrift
  
Mina Källavskrifter från Utterbäck
  
Klipp från Karlskoga Tidning 1964 och 1974
  
Massor av information från byn hittar du på Sture Anderssons hemsida. Titta speciellt efter "Utterbäck en by en plats ett antal företeelser" som bl.a innehåller ett antal personbeskrivningar.

Karta Utterbäck 1883-95
Augustinusstället 1883-95. Byn består vid den här tiden av ett stamhemman och fem utflyttade gårdar.

Utterbäck
    1768


Utterbäck 19 sett från landsvägen.
Foto 5092 från Karlskoga hembygdsförenings arkiv.
Båda bilderna är klickbara.

 


Gården sedd från nordost. Det vita huset är fastigheten
Venersborg, som Edvard Eriksson bygger ca 1920.
 Foto 5089.

 
1872 kommer familjen Nils Ersson hit till Utterbäck 19.

Familjen kommer närmast från Torpskog (väster om Tavlan), men har tidigare bott i grannbyn Sibbo.
  
Familjen består då av:

P158
P159
P162
P49
P173
P174
P41

 Nils Ersson
 Johanna Nilsdotter
 Christina
 Matilda
 Karl
 Johan
 Lovisa
f 1821 i Sibbo
f 1825 i Abborrtjärn
f 1850 i Sibbo
f 1854 i Sibbo
f 1857 i Sibbo
f 1862 i Sibbo
f 1867 i Sibbo
emigrerar 1877
emigrerar 1889
  

1893 tar P48 Erik och P49 Matilda över Utterbäck 19. Matilda är dotter till Nils Ersson.
Erik och Matilda kommer från Abborrtjärn där de gifte sig 1880. Erik är född i Björntjärn, Knista och Matilda i Sibbo.


Erik Eriksson 1852-1925


Matilda Nilsdotter 1854-1933

Deras barn:
  

Ulrika
f 1880

Erik
f 1881

Karl
f 1884

Edvard
f 1887

Emilia
f 1889

Augustinus
f här 1893

Olivia
f här 1897
 

  


23 dec 1916. Gustav och P113 Olivias vigsel. Augustinus och Hanna i det bakre ekipaget och Edvard som brudparets kusk.
Bilden är tagen i Loviselund. Huset bak till vänster ägdes av en Dahlin. Följet på väg mot öster.
 
P125 Edvard och Elsa (gifta 1911) med barnen Evert, Elis, och Elov samt hunden Fylax.
De står framför huset i Utterbäck som byggs ca 1920. (Venersborg)
1936 flyttar familjen till sitt nybyggda hus i Immetorp.
 
Ulrika tar hem korna.

De här tre bilderna är klickbara.

  


Lars-Erik Steinorth och P45 Ulrika, dotter till Erik Eriksson, gifta 1907. Lysning
 


Rut, Matilda och Nanna Steinorth

Lars-Erik försvinner från Utterbäck runt 1915. De fortsätter dock att vara gifta. Han avlider 1932 i Arvidsjaur.
Rut flyttar till Gjutarbo i Sibbo 1932 och Nanna får sitt första barn 1928 i Kristinehamn.

 


Augustinus och Hanna, gifta 1930. Sonen Erik föds samma år. De lär då ha flyttat in i "Kristinas stuga" (LM akt 18-KAD-AVS1408?)

Ulrika och hennes döttrar bor kvar i sitt föräldrahem, tillsammans med sin bror Augustinus. När dottern Matilda gifter sig 1936, flyttar Ulrika hem till henne.

    

Tidtabell över vad som
händer med ägan
Utterbäck  --> Litt DaI 1
9

(Gråad text har inte, vad jag vet, med min släkt att göra)

 

Utterbäck Litt D inlagd på nutida karta.
  

Karta från 1768. Oskiftat.

1599 Lars. Första namnet i mantalslängden
1631 P804 Bonde Algotsson, född omkring 1585 på Bo i Karlskoga. Är mantalsskriven som enda familj i Utterbäck mellan 1631-41, med fyra personer i hushållet. 1642-49 finns Bonde med i Bo mantalslängd.
1642 Bondes äldste son Måns tar över, enl mantalslängden.
1649 Ytterligare en familj skrivs här, Anders Eriksson.
1652 Måns Bondessons sista år i mantalslängden.
1682 P1130 Petter Lang skrivs in i mantalslängden.
1699 Petter Langs sista år i mantalslängden.
1713 Sista året i avskriften av mantalslängden. Familjerna här är; Per Andersson; Nils Nilsson; Lars Nilsson; Hans Hansson.
LUCKA  
1768 Vid storskifte 1768 står P86 Nils Jordansson, f 1710 i Brickegården, som ägare till Utterbäck 1/12 mantal, Litt D. Han avlider 1785. Han är min mormors morfars morfars farmors bror.
1844 En Erik Ersson (troligen Litt D) nämns i en rågångsåtgärd 1844.
1848 Erik Ersson anges som ägare till 1/12 mtl Utterbäck 15 Litt D. (Laga skifte 1844-46)
1858 Erik Olsson ägare till 1/12 mtl Utterbäck Litt D. (Stängselåtgärd 1858)
1861 På julafton säljer Erik Olsson från sin äga, Litt D 1/12 mtl, 1/36 mtl till Anders Olsson o Lisa Lekberg. Erik behåller Litt Da R.N:r 17 1/18 mtl. Anders äga blir Litt Db R.N:r 18 1/36 mtl
1863 Erik Olsson behåller den norra 1/36 delen av Litt Da, som blir DaI 19, och säljer till f.d Skomakare Gustav Larsson, 1/36 mtl  för 3.020 Riksdaler Riksmynt. Ingen åbyggnad. Gustafs fastighet får beteckningen Utterbäck Litt DaII 110.

Fastigheten kommer åter i min släkts ägo

1872 19 oktober, säljer sterbhusdelägarna 1/36 mantal efter bergsman Erik Olsson, till bergsmannen
Nils Ersson
i Utterbäck för 3.000 Riksdaler Riksmynt. Tillträde 19 april 1872. 
Fam. Nilsson har tidigare bott i Sibbo fram till 1867, då de flyttar till Torpskog. I husförhörslängden står det att de flyttar tillbaka till Utterbäck 1871.
I "Skolåldersförteckningen" från Sibboskolan, skrivs barnen Johan, Lovisa och Karl in, 1872. Vilket tyder på att de kom tillbaka hit till Utterbäck då.
1874
28 februari Fastebrev utfärdades för Nils Eriksson.
27 juni Skogsbrand utbryter. Orsakad av ett lokomotiv på Wikern-Möckelns Järnväg. Värdering på skadorna dokumenterat i Lantmäteriets akt 18-KAD-726.
1892 2 mars, Nils Ersson dör.
1893 6 mars. Arvskifte. Lagfart 1893 4 november. Nils Erikssons dotter Matilda ärver 1/252 och köper återstående 1/42 av sina syskon, tillsammans med maken Erik Eriksson. De flyttar in från Abborrtjärn.
 
Deras familj:
Dottern
Sonen
Sonen
Sonen
Dottern
Sonen
Dottern
Ulrika
Erik
Karl
Edvard
Emilia
Augustinus
Olivia
f 1880
f 1881
f 1884
f 1887
f 1889
f 1893 i Utterbäck
f 1897 i Utterbäck
1898
I ett köpebrev daterat 28 oktober 1898, köper Kristina Johanna Karlsdotter en jordlott för 75 kr av Erik Eriksson. Jordlotten på 386 m2 benämns Kristinedal, och avstyckas från Erik Erikssons äga; littera Da.1, 1/36 mantal.
  
Lantmäteriemyndigheternas arkiv
Avsöndring 18-KAD-AVS1408 1899-04-18


  

I 18-KAD-AVS1408 hänvisas till ägofiguren N.68 i Hemmansklyvning 18-KAD-663 1864


  


  

1903
15 december Två lägenheter á ca 5000 m2 mark säljs av på Gruvmossen för 50 resp. 40 kronor.
1907
5 mars Dottern Ulrika föder sin dotter Nanna.
18 maj Ulrika gifter sig med Lars Erik Olsson Steinorth.
1908 Sonen Erik emigrerar till Kanada.
1911
24 januari Ulrika föder sin dotter Rut.
11 december Sonen Edvard gifter sig med Elsa Malmström. Bor kvar i närheten.
1912
19 januari Edvards son Evert föds.
1915
26 maj Edvards son Elis föds.
27 december Ulrika föder sin dotter Matilda. (Min mormor)
1920
24 juli Edvard köper fastigheten Venersborg av sina föräldrar.
24 september Edvards son Elov föds.
1921
12 november Edvard köper en landremsa av Karl Jonsson, för 177 kronor.
1925
7 maj Erik Eriksson dör.
6 juni Bouppteckning av 1/36 mtl 1:9 efter Erik Eriksson. Lagfart 1930 25 november.
1930
21 juni Augustinus gifter sig med Hanna från Haga. De ska då ha flyttat in i "Kristinas stuga", där de bor till 1933. De flyttar då till Augustinus föräldrarhem. "Kristinas stuga" är antagligen Kristinedal. Se ovan.
1932
14 maj Ulrikas dotter Rut, gifter sig med Karl Eriksson och flyttar till Gjutarbo i Sibbo.
21 november Ulrikas make Lars Erik Steinorth dör i Arvidsjaur
1933
23 maj Matilda Nilsdotter dör.
29 juli Bouppteckning efter Matilda Nilsdotter.
28 september Matilda och Eriks son Augustinus Eriksson köper lös återstående 5/6 av sina syskon. Augustinus brorson Elof säger, att det var väldigt mycket diskussioner och starka känslor innan syskonen kom överens om fastighetsaffären.
29 november Lagfart
1935
16 november Matilda, Ulrikas yngsta dotter, förlovar sig med min morfar, i Kristinehamn. Hon har flyttat hemifrån något år tidigare. Hon jobbar som hembiträde i Kristinehamn/Visnum och förlovningen firas hemma hos systern Nanna.
1936 Edvard och Elsa med söner flyttar till Immetorp.
Ulrika flyttar hem till dottern Matilda, som gifter sig med Rikard Johansson från Villingsberg.
1967 Kjell Nordqvist besöker Augustinus gård i Utterbäck 1967 tillsammans med Carl Larson från Sterling, Illinois.
Kjell säger:
Carl var son till Christina Mathilda Eriksdotter, som emigrerade från Utterbäck 1881. Hennes far hette Erik Olsson (f 1824 i Brickegården  † 1867) och köpte 1849 den östra gården i Utterbäck 1/24 mtl av sina föräldrar. 1852 bytte han till sig den södra gården om 1/12 mtl, då ägd av Olof Jonsson från den stora gården i norra delen av byområdet. Omsider kom Erik Olsson på obestånd och tvingades avsöndra delar av sin gård, först 1/36 mtl 1861 och sedan en lika stor del 1863. 1865 gjorde han konkurs. Min förfader Nils Ersson köpte efter några år de återstående 1/36 mtl av Erik Olssons efterlevande. Erik Olssons hustru kom från Stockberga. Förmodligen har jag inget släktskap med detta bondepar.
1975
28 januari Augustinus son Erik Eriksson, gåvobrev. Lagfart 5 januari.
18 februari Hanna, Augustinus hustru, dör.
27 februari Augustinus dör.

1980

Erik Eriksson säljer skogs- och jordbruksfastigheten.
Auktion 1981.
Från Lantbruksnämndens Jordförvärvstillstånd:
  
... kommunen icke avser att utnyttja sin förköpsrätt...
... Befintlig skogs och jaktstuga ingår inte i köpet utan skall bortföras av säljaren. Jordbruket samt jakträtten är utarrenderat till 1/5 1981 och skall respekteras av köparen...
  

 

Släkten lämnar fastigheten
1981 Bofors köper fastigheten 1 oktober. Lagfart 21 oktober.
1993 Ägarbyte.
På stadsbyggnadsnämnden finns bl.a handlingar från 1942 där Augustinus ansöker om en avstyckning av sin äga Utterbäck 1:9. Anledningen verkar vara att stycka av mark där huset är placerat, för att "underlätta en framtida försäljning". I ansökan kan man läsa, att byggnaderna är i gott skick efter genomgripande reparationer av A.E 1939. Huset består av ett rum, kök vind och källare. Bostaden har även ett avlopp bestående av ett cementrör som mynnar ut i Imälven. Till huset hör även en vedbod.  


Det är Karl Eriksson som står på trappan.

Byggnadsnämnden ville inte gå med på en avstyckning, då man befarar att det kan medföra nybyggnation. Man säger i avslaget: "Området mellan älven och landsvägen borde icke ytterligare bebyggas för bostadsändamål". Området på andra sidan landsvägen är det fritt att bebygga.
Efter överklagan sker en avstyckning och den nya fastigheten får beteckningen 1:28. Fastigheten heter i dag (1998) 1:112.

Bilden tagen från bron över Imälven, bakom Augustinus gård.
Bron som syns längre uppströms leder till Haga, där Augustinus hustru Hanna kom från.

Utdrag ur:
Sveriges bebyggelse. Landsbygden Örebro län II 1960.

UTTERBÄCK 1:9 VALÅSEN

19 ha. Tax 24.300 (18.600, 5.700). Släktgård från omkr 1800, förvärvad 1932. Trä, 1908,
2 lägenheter. 3 rum, 2 kök. Rest 1948. El, avl. Ladugård, trä, 1880, för 4 nötkr.
Äg. Cementarb Augustinus o Anna Eriksson, barn Erik. 

Andra källor: Handlingar från Stadsbyggnadsnämnden och hembygdsföreningen.

  

Min mormors mormors farfars morfars farmors farfar:
P804 Bonde Algotsson, född omkring 1585 på Bo i Karlskoga. Är mantalsskriven som enda familj i Utterbäck mellan 1631-41, med fyra personer i hushållet. 1642-52 tar sonen Måns över. Från 1649 finns det fler ägare här.
Bondes son äldsta son Dan blir ägare i Backa.

Bonde är farmors farfars morfars far till Nils Ersson, här längre ner.

Via Fellingsbro, kommer den tyske hammarsmedsmästaren Hans Hansson Lang till Karlskoga ~1657-59, där han bl.a är verksam vid Valåsens bruk. Hans son P1130 Petter Lang, f 1659 i Karlskoga, finns med i Utterbäcks mantalslängd 1682-99. 1698 finns även en Hans Lang här. (Kan vara den Hans Hansson som finns kvar till 1713)
1690 finns även P763 Henrik Siliakusson och hans dotter Lisken här. Henrik är måg till Hans Lang.

Ana till Erik Eriksson f 1852.
Min mormors morfars morfars farmors far P238 Jordan Jordanssons son, P86 Nils Jordansson, född 1710 i Brickegården, ägare till Utterbäck Litt D 1/12 mantal, enl Storskifte 1768. Dör i Utterbäck 1785. Han är gift med Jon Olssons dotter Agnes Jonsdotter, född 1696 i Utterbäck.
  

Mormors mormors morbror

1846
Nils är 34 år när han flyttar till Utterbäck från Sibbo med sin familj.
1881 tar dottern Maria och hennes make över torpet. (Torpet kan ägas av Gustav Larsson. Nr 2.S ?)

  P1257 Nils Nilsson
P3547 Stina Kajsa Nilsdotter
  deras dotter
P4613 Maria Matilda Nilsdotter
P4614 Karl Johan Olsson

  

Tingsprotokoll nr 2. Extra ordinarie ting 4 januari 1704
§ 38
Överfallit norsk kvinna med hugg och slag:
Norska kvinnan Ingri Eriksdotter vid Svartälven angav sig vara med hugg och slag överfallen av Lars Nilsson i Utterbäck.

Tingsprotokoll nr 8. Laga ting 25-27 september 1705
§ 48
Besiktning av väg genom äng i Sibbo:
Tre nämndemän förordnade att besiktiga den väg Lars Andersson i Sibbo åstår att få genom Måns Anderssons i Sibbo äng, och vid nästa ting ge besked om hur därmed sammanhänger.
Samma gode män utsågs att bese vad åverkan Nils i Utterbäck skall gjort på en äng under den tid han haft den i under pant av Måns Andersson.

Tingsprotokoll nr 9. Laga ting 10-12 april 1706
§ 14
Skuld och fordran:
Måns Andersson i Sibbo hade lånat pengar av Lars Nilsson i Utterbäck och hans företrädare salig Petter Lang. Erkände skulden men hade att fordra för ett fall vilket inte avräknats på skulden. Ville disputera beträffande betalning för en ½ tunna strömming han tillstod sig fått av Lars.

Tingsprotokoll nr 11. Laga ting 6-8 augusti 1706
§ 43
Besittningsrätten till kronohemmanet Utterbäcken:
Hindrik Langs i Björkmo åtal mot hans salig broders änka Kierstin Andersdotter i Utterbäcken angående besittningsrätten till hemmanet Utterbäcken anstod inte häradsrätten att upptaga. Eftersom hemmanet var krono, måste ärendet remitteras till landshövdingen. Frågan om lösarvet efter Hindriks far uppsköts till kommande ting, då Kerstins man, Lars Nilsson, ägde att infinna sig till svars.

Tingsprotokoll nr 12. Laga ting 13-16 mars 1707
§ 8
Om innestående arv:
Hindrik Langs i Björkmo käromål mot brodern hammarsmeden Hans Lång vid Valåsen och svågern Lars Nilsson i Utterbäcken om något innestående arv efter deras salig föräldrar uppsköts till nästkommande ting, då något inventarium inte kunnat framskaffas.