« Tillbaka

Utterbäck 13   Stamhemmanet


  


  
Fotot är nr 5067, i Karlskoga Hembygdsförenings arkiv

  


(Manipulerat från bilden ovan)
P2846
Johan Petter Jonsson (1833-1924) och hans hustru Stina Jansdotter (1834-1911)
Till höger om dem står sonen Erik (1877-1949)

  

  

Sveriges befolkning 1890
-------------------------------------------------------------
Utterbäck, Karlskoga
  Jonsson Johan Petter
Jansdotter Stina
(Barn) Maria
(Barn) Johanna Ulrika
(Barn) Karolina Vilhelmina
(Barn) Erik Johan
----------
Leander Karl Axel
(Saknar efternamn)
----------
Jansson Johan,
----------
Lekman Tekla,
f 1833 i Kga, bergsman
f 1834 i Kga
f 1868 i Kga
f 1873 i Kga
f 1875 i Kga
f 1877 i Kga
  
f 1885 i Kga, dotterson
  
  
f 1870 i Kga, dräng
  
f 1872 i (F) Byarum, piga
 
Sveriges befolkning 1900
------------------------------------------------------------
Utterbäck, Karlskoga
  Jonsson Johan Petter
Jansson Stina
(Barn) Karolina Vilhelmina
(Barn) Erik Johan
----------
Johansson Anna Sofia
f 1833 i Kga, bergsman
f 1834 i Kga
f 1875 i Kga
f 1877 i Kga
  
f 1879 i Kga

  

  

Kjell Nordqvist skriver:
  
   
I ett protokoll från laga skiftet dat. 21 aug 1845 sägs om den norra gården i Utterbäck, då ägd av Jonas Andersson, att den har "den bästa och största Manbyggningen (i byn), som i senare åren är uppförd och i serdeles godt stånd, samt försvarlige och fullt användbare uthus". Då ovanstående bild togs, var den nämnda manbyggnaden i bruk. Till höger om farstukvisten ser vi Johan Peter Johnsson, son till Jonas Andersson, och hans hustru jämte sonen Erik. Då ombyggnad skedde 1937, användes den gamla timmerstommen. 1942 ödelades den nya byggnaden av en brand och ersattes av den nuvarande, uppförd efter samma mönster.

Samma släkt har suttit på gården åtminstone sedan slutet av 1600-talet, då Joen Olsson var brukare. Han avled 1709. Hans dotter Agneta blev gift med Per Andersson, som till att börja med var kronoåbo liksom svärfadern men 1727 friköpte hemmanet.

 

Efter hans frånfälle 1734 brukades gården en rad år av sonen Jonas Persson (1717-1763). Då han avlidit, tog styvfadern [P86] Nils Jordansson (1710-1785) vid. Jonas Perssons son Anders Jonsson (1759-1824), nämndeman, var näste innehavare, och efter honom kom hans son Jonas Andersson, f. 1789, d. 1859, nämnd ovan. De senaste ägarna av den gamla släktgården, numera försedd med registreringsnumret 1:102, har varit Jonas Anderssons son Johan Peter Jonsson, f. 1833, d. 1924, sonsonen Erik Johnson, f. 1877, d. 1949, sonsonsonen Holger Jonson f. 1909, d. 1974, och dennes barn, som innehaft gården sedan 1970.

Erik Johnson kompletterade hemmansinnehavet med två affärs-, sågverks- och åkerirörelse. Hans söner Holger och Alvar var också verksamma i åkeribranschen.