49.3 Den ljushårige mannen finns även med på 39.3 och 49.5