39.3 Den ljushårige långe mannen är även med på 49.3 och 49.5