38.2 Samma tjejer och stol som 37.2   Se även Beda Anderssons
album, foto 26.