37.2 Samma tjejer och stol som 38.2   Se även Beda Anderssons
album, foto 26.