36.2 Just ett Postkort vi tog här när vi alla var inne jag sänder det i brefvet till
magda glöm ej att skrifva svar
Kan han längst till höger, vara samma som är med på 35.3?