35.3 Kan han längst till höger, vara samma som är med på 36.2?