24.1 Klas hustru Götas syskon och respektive.
Troligen i maj 1955.

syskon är fetmarkerade

1. Harald Lundmark. Gift med Viola (9)
2. Leif Söderqvist. Son till Harry (14) och Hulda (6)
3. Kerstin. Dotter till Klas (13) och Göta (7)
4. Martin Söderqvist. Far till Göta (7), Viola (9), Martha (12) och Harry (14)
5. Magda. Gift med Alfred Johansson och mor till Klas (13)
6. Hulda. Gift med Harry (14) och mor till Leif (2)
7. Göta. Gift med Klas (13) och mor till Kerstin (3)
8. Rune. Son till Harald (1) och Viola (9)
9. Viola. Gift med Harald (1) och dotter till Martin (4)
10. ?
11. Bror Röjdbäck. Gift med Martha (12). Se foto 1.4
12. Martha. Gift med Bror (11)
13. Klas Johansson. Gift med Göta (7), son till Alfred och Magda (5) och far till Kerstin (3)

14.

Harry Söderqvist. Gift med Hulda (6) och far till Leif (2). Se foto 46.1