1.4 Martha är syster till Magda. Se även foto 24.1