19.9 Taget vid samma tillfälle som 19.6. Magda mitt i bild, i rutig klänning.