19.6 Taget vid samma tillfälle som 19.9. Magda längst ner till höger.