« Tillbaka

Mantalslängd Utterbäck 1599-1713

Kathleen Hedbergs avskrift.
  
  
Utterbäcken

1599 Lars
1600 Lars
1601 Lars
1604 Lars
1605 Lars
1607 Lars 2 0 1
1608 Lars
1609 b, h
1610 Lars
@1610 Lars Nilszon 2 0 1; Wtterbächen
1611 Lares Nissonn? b, h, dr, 2p
1613 Lars
1615 Lars
1616 Lars
1626 Torbiörn
1628 Torbiörn
1629 Torbiör
1630 Torbiörn
*1630 Torbiör 4
1631 Bonde
1632 Bonde
1633 Bonde
*1633 Bonde 4
1635 Bonde
1639 Bonde
*1639 Bonde 4
1640 Bonde
*1640 Bonde 4
@1641 Bonde -nämndeman
1642 Mans 2
1643 Mans 2
1644 Mans 2
1645 Mans 2
1646 Mans 2
1647 Mans 2
1648 Mans 3
1649 Mans 2
**1649 Mans Bondesson; Anders Eriksson
1650 Mans Bondesson 3; Anders Andersson 2
1651 Mans Bondesson 2; Anders Andersson 2
**1652 Mans Bondesson; Anders Eriksson
1653 ?, Karin; Anders?, h Kerstin
1654 Hans, h Carin; Anders, h Cherstin
1655 Hans, h Carin; Anders, h Cherstin
1656 Hans Larsson, h Karin; Anders Andersson, h Kerstin
1657 Hans Larsson, h; Anders Andersson, h
1658 Hans Larsson b, h, p, 3; Anders Andersson b, h, 2
1659 Hans, h Carin, inhys Kerstin; Anders, h Kerstin
1661 Hans (no bonde), h; Anders, h
1662 Hans, h; Anders, h
1663 Hans; Anders, h
1664 Hans (no bonde) h; Anders 2
1665 Anders, h
1667 Anders 2; Nils 2
1668 Anders 2; Nils 2
1669 Anders 2; Nils 2
1670 Anders 2; Nils 1
1671 Anders 2; Nils 1
1672 Anders 2; Nils 1
1673 Anders 2; Nils 2
1675 Nils, dot (haan blind)
1676 Nils, son, (hon blind)
1677 Nils 2
1678 Nils, dot, 1 und (hoon blind)
1679 Nils 3
1681 Nils 3
1682 Nils 3; Petter Lang 1
1683 Nils (haan blind); Petter Lang 2
1684 Nils 2
1685 Nils 2; Petter Lang 3
1686 Nils 2; Petter Lang 2
1687 Nils 2; Petter Lang 3
1688 Nils b, p, 2; Petter Lang 1
1689 Nils, p Brita; Petter Lang, h
1690 Nils, son Lasse; Petter Lang, h; Henrik Siljacosson, dot Lisken
1691 Nils; Petter Lang; Arvid
1692 Nils, son Lasse; Petter Lang, h, dr Lasse Matsson, dr Per; Arvid, h
1693 Nils, son; Petter Lang, h
1695 Nils, son Lars, dr Jon Olsson; h Kerstin, dr Mats
1696 Nils b, son, dr, 3; Petter Lang b, h, dr, 3
1697 Nils; Petter Lang; Hans Lang
1698 Nils: Magen Jon 2m h, 3; Petter Lang m, h, dr, 3; Hans Lang m, h, dr, 3
1699 Nills Nillsson m, h, son, 3; Petter Lang m, h, dr, 3
1700 Joen Olsson m, h, dr, 3; Lars Nillsson h, dr, Lars Nils. antecessor död strax efter skrifning 2
1701 Joen Olsson m, h, dr, 3; Lars Nillsson m, h, 2; Hans Hansson m, 1
1702 Joen Olsson m, h, 2; Lars Nillsson m, h, 2; Hans Hansson m, 1
1703 Joen Olsson m, h, p, 3; Lars Nillsson m, h, 2; Hans Hansson m, 1
1704 Joen Olsson m, 1 hon blind; Lars Nilsson m, h, 2; Hans Hansson m, 1
1706 Joen Olsson m, h, 2; Lars Nillsson m, h, p, 3; Hans Hansson m, p, 2
1707 Joen Olsson m, h, 2; Lars Nillsson m, h, 2; Hans Hansson m, p, 2
1709 Jon Olsson; Lars Nilsson; Hans Hansson
1710 Britta Hansdr h, dr, enk. 2; Lars Nillsson m, h, dr, 3; Hans Hansson m, dr, p, 3
1711 Enk Brita Hansdr; Lars Nilsson; Hans Hansson
1713 Per Andersson; Nils Nilsson; Lars Nilsson; Hans Hansson