« Tillbaka
  

Utterbäck, Karlskoga

En sammanställning av akter som
kan hittas hos Lantmäteriet.

  
Lantmäterimyndigheternas arkiv

18-KAD-71
Rågångsåtgärd
1746

Ingen karta.
Beskrivning av rågångarna mellan Brickegården, Sibbo och Utterbäck.
Lägg märke till att Sibbo inte skrivs som Sibberboda och Brickegården stavas Brÿckegården.


18-KAD-233
Storskifte
1768

Litt A, 1/12 mtl Anders Olsson
Litt B, 1/12 mtl Gamla Petter Hansson
Litt C, 1/12 mtl Unga Petter Hansson
Litt D, 1/12 mtl Nils Jordansson
Totalt: 1/3 mantal

Klicka på kartan för att se en förenklad kopia.18-KAD-454
Rågångsåtgärd
1844

Lars Erik Ersson, ägare av 1/3 mtl Utterbäck, påkallar ägoutbyte och stängseldelning mellan Utterbäck och 1/3 mtl Sibberboda.
Uppläst 24 mars 1844 i Karlskoga kyrka, för att kalla samtliga delägare.
Från Utterbäck; Lars Erik Ersson 1/12, Jonas Andersson 1/12, Erik Ersson 1/12, Erik Jonsson 1/24 genom svärfadern Jon Jonsson och Olof Olsson 1/24. [tot. 1/3]
Från Sibberboda; Jonas Andersson, Anders Andersson, Anders Ersson och Erik Nilsson.
Godemän; Magnus Magnusson från Åsbergsviken och Jan Pettersson i Wibäck.


18-KAD-465
Laga skifte
1848

 


Laga skifte genomfört 1844-46.
Delägare av 1/3 mtl;
 Litt A. R.N:r 12 Lars Erik Ersson 1/12. Rätt till kvarboende.
 Litt B. R.N:r 13 Jonas Andersson 1/12. Rätt till kvarboende.
 Litt C. R.N:r 14 Olof Olsson 1/24. Rätt till kvarboende.
 Litt D. R.N:r 15 Erik Ersson 1/12. Rätt till kvarboende.
 Litt E. R.N:r 16 Eric Jonsson 1/24. Skyldighet till utflyttning.
         R.N:r 173 fig. 548, 549 (Mjölnartorpet)
                                 [Öster öm älven vid sågen]
 
Eric Jonsson ska flytta; manbyggning, bodbyggning, källare med överbyggt skjul, logbyggning, ladugård. Logen flyttas över vägen.
I akten finns en detaljerad kostnad för rivning, flytt och återuppbyggnad.
[På kartan finns ingen byggnad inritad vid "Augustinusstället". Kan det vara Erik Ersson som bygger nytt där? Eller finns det redan åbyggnad där, då det sägs att Erik Ersson har rätt till kvarboende?]


18-KAD-466
Laga skifte,
Avsöndring
1848

I princip samma innehåll som i akt 18-KAD-465. Man hittar ett förtydligande på flyttningar av byggnader som ska göras.

Åligger Jonas Andersson att inom 4 år ha flyttat följande hus;
  
 • Manbyggningen
 • Bodbyggning
 • Källare
 • Slipskjul
 • Redskapsskjul
 • Stall med lada och skjul
 • Logbyggning med lador och skjul
 • Fähus
 • Fårhus
 • Brygghus
 • Smedja

Husen uti Stamperhagen;

Torparen Olof Perssons hus
 • Manbyggning
 • Loge, ladugård och lada
 • Bod
 • Källare
Smeden Erik Perssons hus
 • Manbyggning
 • Smedja
 • Källare
 • Stånghus

Lars Erik Ersson åligger att inom 2 år ha flyttat;

 • Stamparen Anders Larssons stugbyggning

Jonas Andersson åligger svara för utflyttningsverkställande av husen;

 • Torparen Olof Perssons hus i Stamperhagen
 • Smeden Erik Perssons hus i Stamperhagen
 • Torparen Erik Anderssons hus i Fallet


18-KAD-573
Stängselåtgärd
1858

Eric Olsson i Utterbäck anhåller om hägnadsdelning mellan ägarna i Utterbäck och till angränsande hemman.

Litt A Gustaf Andersson 1/12 mtl
Litt B & C Jonas Andersson 1/8 mtl
Litt D Eric Olsson 1/12 mtl
Litt E Erik Jonsson 1/24 mtl

För Sibberboda inställde sig Nämndemannen Johan Persson och Mjölnaren Gustaf Larsson.

Med fullmakt från Walåsens Bruk inställde sig A.F. Sillén.18-KAD-651
Hemmansklyvning
1863

Delning av Litt D 1/12 mtl tillhörande Bergsmannen Erik Olsson.
 - Litt Da R.N:r 17 1/18 mtl. Erik Olsson
 - Litt Db R.N:r 18 1/36 mtl. Anders Olsson

Kungörelse till sammanträde den 12 juni hos Erik Olsson i Utterbäck, utfärdad i Haga 23 maj 1862.

Anders Olsson har 24 december 1861, köpt 1/36 mtl.

Erik Olsson kvarstannar på den norra delen och Anders Olsson ska från gamla tomten flytta sitt stall.

På Erik Olssons del finns tre torpare:
 - Carl Andersson på lotterna 70-81
 - Nils Nilsson på lotterna 82-88
 - Ruding på lotterna 92 och 9318-KAD-663
Hemmansklyvning
1864

Delning av Litt Da 1/18 mtl, i DaI R.N:r 19 och DaII R.N:r 110
Som ägare efter delningen står Bergsmännen Erik Olsson 1/36 och Gustaf Larsson 1/36. Sammanträde 15 maj 1863.

14 mars 1863 har Skomakaren Gustaf Larsson och hans hustru Anna Christina Andersdotter, köpt sin del (110) av Erik Olsson för 3020 Riksdaler Riksmynt.18-KAD-AVS1406
Avsöndring
1873

(Ett dokument som, vad jag förstår, reglerar något i för- säljningen som gjordes 8 år tidigare)

[Kopia av ett äldre köpekontrakt]
Erik Jonsson och hans hustru Lisa Jonsdotter, säljer 4 tunnland av sin äga Litt E 1/24 mtl, till Bergsmanssonen Erik Jansson och hans hustru Anna Lisa Gustafsdotter (säljarna Erik och Lisas fosterdotter)
Tillträde 14 mars 1865. 750 Riksdaler Riksmynt.
Köpet gäller Vaskartorpet som senare kallas Nysäter. Ägan gränsar i norr till byvägen. R.N:r 111

1873 är Lisa Jonsdotter avliden.18-KAD-726
Värdering
1874

Värdering av skador efter skogsbrand orsakad av ett lokomotiv på Wikern-Möckelns Järnväg, 27 juni 1874.

Närvarande:
 Herr Inspektor G. Ödqvist, Bofors 1/12 mtl. 775 kr
 Bergsman Johan Jonsson, Litt B 1/12 mtl. 913 kr
 Bergsman Carl Andersson, Litt C 1/24 mtl. 833 kr
 Bergsman Erik Jonsson, Litt E 1/24 mtl. 488 kr
  
 Bergsman Nils Ersson Litt D 1/36 mtl. [P158]
  Norra Skogstegen.
  10-15 årig skog på lotterna 349, 350, 353, 354 och 355. Drygt
  6 tunnland.
  20-25 årig skog på lotterna 535 och 356. Drygt 10 tunnland.
  Uppbrunna gärdesgårdar, 673 fot (ca 400 meter).
 Ersättes med 461 kronor.18-KAD-745
Hemmansklyvning
1878

 


Litt E 1/24 dels mtl Utterbäck, delas 1877 upp i elva delar.
  
Utterbäck 97/4320 mtl Ea Erik Jonsson R.N:r 112
  10/4320 mtl Eb   R.N:r 113
   8/4320 mtl Ec   R.N:r 114
 
   6/4320 mtl Ed Handlande Sam. Westin, R.N:r 115
  12/4320 mtl Ee   R.N:r 116
   9/4320 mtl Ef   R.N:r 117
   9/4320 mtl Eg   R.N:r 118
   9/4320 mtl Eh   R.N:r 119
 
  10/4320 mtl Ei Regina Gustafsdr. Dalström R.N:r 120
 
  10/4320 mtl Ek Anna Lisa Gustafsdotter R.N:r 121
 
Nysäter Lägenhet El Erik Jansson, R.N:r 111

  

Anna Lisa är gift med Erik Jansson.
Regina Dahlström företräds av Bergsmannen Nils Eriksson i Utterbäck [antagligen P158]

  

  

  

  

  

Sveriges befolkning 1890
------------------------------------------------------
Utterbäck, Karlskoga

Bergsman
Melker Andersson Karl Johan, f 1854 i Kga
Gustafsdotter Regina,        f 1846 i Nysund
(Barn) Karl Henning,         f 1885 i Kga
(Barn) Lovisa Amalia,        f 1886 i Kga
(Barn) Erik Johan,           f 1890 i Kga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utterbäck, Karlskoga

Torpägare
Jonsson, Erik Johan,              f 1856 i Kga
Johansdotter Karolina Vilhelmina, f 1860 i Hidinge
(Barn) Lovisa Amalia,             f 1881 i Kga
(Barn) Kristina Matilda,          f 1883 i Kga
(Barn) Anna Viktoria,             f 1885 i Kga
(Barn) Karl Johan,                f 1886 i Kga
(Barn) Signe Augusta,             f 1888 i Kga
----------
Karlsdotter Anna Maja, f 1822 i Kga. Moder, änka
----------
Jonsdotter Kristina, f 1859 i Kga. Syster, ogift moder
(Barn) Erik Johan,   f 1880 i Kga. o.ä. s
(Barn) Fredrika,     f 1883 i Kga. o.ä. d

  18-KAD-750
Hemmansklyvning
1879

5 maj 1879. Hemmansklyvning av 1/36 mtl i Utterbäck.
Deltagande skiftesdelägare; Gustaf Larsson 122 DaII 3/144 mtl och Jacob Hultman 123 DaIII 1/144 mtl. [tot. 1/36]
Andra intressenter; Trafikchefen från Wikerns-Möckelns Järnväg Herr Nassén, Bergsmannen Johan Jansson Litt A 1/12, Bergsmannen Nils Ersson Litt DaI.

Jacob Hultman och hans hustru Carolina Eriksdotter, köper 1/4 av 1/36 tillhörande Gustaf Larsson och hans hustru. 555 Riksdaler Riksmynt.18-KAD-753
Stängselåtgärd
1881

Delning av hägnadsskyldigheten mellan förättningssökande Nils Erssons DaI 1/36 och hans grannar, Bergsmännen; Johan Jansson, Carl Andersson, Gustaf Larsson och Per August Jonsson.

Sammanträde hemma hos Nils Ersson [P158]18-KAD-790
Hemmansklyvning
1890

Delning av 97/4320 26 juli 1890.
Ägare: Anders Filemon Carlsson, Carl Erssons mark som han köpt av sin mor Stina Lisa Carlsdotter samt Carl Nyman, Erik Jonsson i Ljusne och Jonas Jonsson i Östervik.

www.utterback.se
Filemons sonsons hemsida!

  

EaI   R.N:R 124  101/25920 Carl Nyman m.fl
EaII  R.N:R 125  279/25920 Carl Ersson
EaIII R.N:R 126  202/25920 Anders Filemon Carlsson

Sveriges befolkning 1890
----------------------------------------------------
Utterbäck, Karlskoga

Bergsman
Karlsson Anders Filemon, f 1865 i Karlskoga
Ogift, ensam i familjen

Sveriges befolkning 1900
----------------------------------------------------
Utterbäck, Karlskoga

Bergsman, änkling, far
Karlsson Anders Filemon, f 1865 i Karlskoga
(Barn) Anna Carolina, f 1894 i Karlskoga
(Barn) Anders Gustaf, f 1897 i Karlskoga
----------
Björk Hilda Maria, f 1879 i Nysund. Piga
----------
Eriksson Ulrika Dorotea, f 1880 i Karlskoga. Piga
[
P45, barnbarn till P158 Nils Ersson som dog 1892]

 18-KAD-AVS1427
Avsöndring
1892

Köpebrev 10 oktober 1891.
Karl Ludvig Eriksson och hans hustru Lovisa Karlsdotter säljer från sin äga 125 97/8640, till Karls syster Emma Charlotta Eriksdotter, lägenheten 162 Charlottenlund, på 98 ar och 72 kvadratmeter, för 100 kronor.
  

Sveriges befolkning 1890
-----------------------------------------------------
Utterbäck, Karlskoga

Eriksson Karl Ludvig, f 1867 i Kga, Bergsman
Karlsdotter Lovisa, f 1868 i Kga,
(Barn) Karl, f 1888 i Kga, hennes o.ä. barn
(Barn) Augusta Vilhelmina, f 1890 i Kga, deras

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utterbäck, Karlskoga

Eriksdotter Emma Charlotta, f 1864 i Kga. Undantagare
(Barn) Axel Edvin, f 1888 i Kga, o.ä.s

Sveriges befolkning 1900
-----------------------------------------------------
Sibberboda, Karlskoga

Eriksson Karl Ludvig, f 1867 i Kga, Bergsman
Karlsson Lovisa, f 1868 i Kga
(Barn) Karl, f 1888 i Kga, hennes o.ä s
(Barn) Augusta Vilhelmina, f 1890 i Kga, bådas
(Barn) Johan, f 1893 i Kga
(Barn) Lovisa Dorotea, f 1895 i Kga
(Barn) Signe Cecilia, f 1898 i Kga
(Barn) Hanna Kristina, f 1900 i Kga
----------
Nilsson Frans Oskar, f 1877 i Kga, dräng
----------
Johansson Fredrika, f 1882 i Kga, piga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utterbäck, Karlskoga

Svensson Vilhelm,  f 1870 i Lugnås (R) Jordbr.arb
(Barn) Axel Edvin, f 1888 i Kga, afl.hustruns o.ä s

  18-KAD-AVS1407
Avsöndring
1898

Erik Skoglund säljer från sitt ägande litt Db 1/36 mtl Utterbäck, en jordavsöndring till Bergsmans- änkan Maja Lisa Jonsson, född Pettersdotter i Utterbäck. Köpesumma 115 kronor. 837 m2.
R.N:r 127.
  

Sveriges befolkning 1900
-----------------------------------------------
Utterbäck, Karlskoga

Andersson Skoglund Erik, f 1853 i Kga, Bergsman
Karlsson Klara Gustava,  f 1844 i Axberg, Närke

  18-KAD-AVS1408
Avsöndring
1899

Erik Eriksson [P48, svärson till Nils Ersson] säljer från sitt ägande DaI 1/36 mtl Utterbäck, en jordavsöndring till Bergsmans- dottern Kristina Johanna Karls- dotter i Utterbäck, emot en köpe- summa av 75 kronor. Avsöndringen benämns Kristinedal, 128. 386 m2.
28 oktober 1898.

  

Sveriges befolkning 1890
------------------------------------------------
Utterbäck, Karlskoga

Andersson Karl, f 1831 i Kga, Bergsman, änkling
(Barn) Kristina Johanna, f 1858 i Kga, ogift
(Barn) Emma Karolina, f 1863 i Kga, ogift

Sveriges befolkning 1900
------------------------------------------------
Utterbäck, Karlskoga

Andersson Karl, f 1831 i Kga, Lägenh.eg
Magnusson Anna Lisa, f 1850 i Kga, gift kvinna
(Barn) Kristina Johanna, f 1858 i Kga, ogift
       Hans dotter i 1:a giftet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utterbäck, Karlskoga

Ersson Erik, f 1852 i Knista. Bgm. Far
Nilsson Matilda Karolina, f 1854 i Kga. Mor
(Barn) Erik Ireneus, f 1881 i Kga
(Barn) Karl Johan Eugén, f 1884 i Kga
(Barn) Edvard Emanuel, f 1887 i Kga
(Barn) Emilia Ingeborg, f 1889 i Kga
(Barn) Augustinus, f 1893 i Kga
(Barn) Matilda Olivia, f 1897 i Kga
----------
Eriksson Lovisa, f 1855 i Kga. Ogift syster
----------
Nilsson Anna Lovisa, f 1867 i Kga. Ogift kvinna
(Barn) Johan Augustinus, f 1895 i Kga. Dess oä. s
(Barn) Karl Valdemar, f 1898 i Kga. Dess oä. s

  18-KAD-AVS1409
Avsöndring
1900

Johan Petter Jonsson säljer av sitt ägande 1/12 mtl, en jord- avsöndring till Torparen Karl Johan Karlsson Trumberg från Lybacken i St. Mellösa. Jordavsöndringen benämns Trumtorp 129 och är 2 hektar 82,15 ar och köpesumman 1.800 kronor.
Marken ligger öster om järnvägen.

  

[Johans dotter P2841 Maria, f 1868, gifter sig 1892 med Erik Eriksson på Våtsjötorp]

  

  

Sveriges befolkning 1900
--------------------------------------------
Utterbäck, Karlskoga

Jonsson Johan Petter, f 1833 i Kga, Bergsman
Jansson Stina,        f 1834 i Kga
(Barn) Karolina Vilhelmina, f 1875 i Kga
(Barn) Erik Johan,          f 1877 i Kga
----------
Johansson Anna Sofia, f 1879 i Kga, piga
  


18-KAD-AVS1410
Avsöndring
1901

Karl Björndahl och hustrun P5234 Lovisa Eriksson säljer av sitt ägande 1/96 mtl, en jordavsöndring till deras dotter Anna Lovisa Björndahl. Avsöndringen kallas Brotorp och gränsar i norr mot Sibbo. 475 m2, köpesumma 50 kronor.
Köpebrevet daterat 14 september 1899. (1900 är Karl död)
    
Sveriges befolkning 1890
-----------------------------------------
Utterbäck, Karlskoga
 Björndal Karl,    f 1837 i Kga, Bergsman
 Ersdotter Lovisa, f 1830 i Kga
 (Barn) Anna Lovisa,  f 1861 i Kga, ogift
 (Barn) Maria Ulrika, f 1873 i Kga, ogift

Sveriges befolkning 1900
-----------------------------------------
Utterbäck, Karlskoga
 Ersson Lovisa, f 1830 i Kga, Bgm. änka
 Björndal Anna Lovisa, f 1861 i Kga, ogift

  18-KAD-AVS1411
Avsöndring
1905

Johan Jansson säljer till Bruk- sarbetaren Erik Jonsson i Utterbäck och hans hustru Karolina Jonsson, född Eriksdotter, från sitt ägande 1/12 mtl, en avsöndrad lägenhet kallad Mjölnarhagen 131.
4 hektar 95 ar för 1.250 kronor.
30 juli 1904.


18-KAD-AVS1412
Avsöndring
1905

[P48]Erik Eriksson och hans hustru [P49]Matilda Eriksson född Nilsson, säljer från sin äga 1/36 mtl lägenheten Ströhem 132, belägen på Gruvmossen på ägans östra sida.
Köpare är; Bergsman Johan Eriksson yngre, Bergsman Karl Filip Jonsson och Bergsmansänkan Johanna Eriksson född Andersdotter, alla i Brickegården.
Köpesumma 50 kronor. 4937 m2. Köpebrevet daterat 15 dec 1903.


18-KAD-AVS1413
Avsöndring
1907

[P48]Erik Eriksson och hans hustru [P49]Matilda Eriksson född Nilsson, säljer från sin äga litt DaI 1/36 mtl, lägenheten Mossebo 133, belägen på Gruvmossen på ägans östra sida.
Köpare är; Bergsman Karl Ludvig Andersson i Sibbo, Bergsman Anders Gustav Andersson i Bäck och Lägenhetsägaren Erik Jonsson i Utterbäck.
Köpesumma 40 kronor. 4937 m2. Köpebrevet daterat 15 dec 1903.


18-KAD-AVS1414
Avsöndring
1907

Maria Jonsson säljer till Bergsmannen Erik Andersson i Bråten, från sin äga Litt DaIII, en avsöndring kallad Guldgruvan, belägen på Gruvmossen. 4937 m2 för 40 kronor.
Köpebrevet daterat 11 december 1906.    [4937 m2 = 1 tunnland]


18-KAD-AVS1415
Avsöndring
1908

Josef Johansson säljer till Karl August Karlsson från Trumtorp, från sitt ägande 1/24 mtl ett jordområde benämnt 135 Fågelåsen, som huvud- sakligen består av mossar.
24 hektar 1.800 kronor.


18-KAD-AVS1416
Avsöndring
1909

Karl Jansson säljer från sitt ägande 1/12 mtl, en jordavsöndring 136 belägen söder om Mjölnarhagen, till Fröken Kristina Jonsson i Utterbäck. 732 m2 för 175 kronor.
Köpebrevet daterat 26 april 1909.


18-KAD-AVS1417
Avsöndring
1912

Karl Oskar Andersson säljer från sin äga litt C 1/24 mtl, till arrendatorn Israel Karlsson och hans hustru Johanna Matilda född Karlsson från Abborrtjärn, jordlägenheten Haga, 0,8146 hektar. Köpesumma 700 kronor.
23 september 1912.


18-KAD-AVS1422
Avsöndring
1913

Mosskilen Nr:4 R.N:r 142, avsöndras från hemmanet 3/160 mtl.
Johan Gustav Jansson säljer till Villingsbergs AB 19,23 hektar för 1268 kronor. 23 januari 1913.


18-KAD-AVS1423
Avsöndring
1913

143 Fågelsjöholmarna och vintervägen avsöndras från samfälligheten Utterbäck 1/3 mtl.
Köpare är Villingsbergs AB.
Säljare; Karl Jansson, Erik Johansson, Karl Andersson, Johan Gustav Jansson, Axel Persson, Erik Eriksson, O L Hansson, Erik Skoglund, Johanna Nyman, August Olsson, Erik Johan Andersson och Gustav Eriksson.

150 kr. [12.50 per delägare]
24 april 1913.18-KAD-AVS1418
Avsöndring
1913

138 Fågelåsen Nr:2 avsöndras från Fågelåsen Nr:1 och hemmanet 1/24 mtl Litt C Nr:1. 12,28 hektar, 3.500 kronor.
Köpare: Villingsbergs AB.
Säljare: Karl August Karlsson Trumberg.
10 februari 1913.


18-KAD-AVS1419
Avsöndring
1913

139 Mosskilen Nr:1 avsöndras från 1/12 mtl Nr:1 Litt A. 29,3 hektar, 2.148,50 kronor.
Köpare: Villingsbergs AB.
Säljare: Karl Jansson.
23 januari 1913.


18-KAD-AVS1420
Avsöndring
1913

140 Mosskilen Nr:2 avsöndras från hemmanet 1/12 mtl Nr:1 Litt B. 30,92 hektar, 3.731,40 kronor.
Köpare: Villingsbergs AB.
Säljare: Erik Johansson.
23 januari 1913.


18-KAD-AVS1421
Avsöndring
1913

141 Mosskilen Nr:3 avsöndras från hemmanet 1/24 mtl Nr:1 Litt C. 1,92 hektar skog och 5,42 hektar mossar, 1.151,40 kronor.
Köpare: Villingsbergs AB.
Säljare: Karl O Andersson.
3 oktober 1912.


18-KAD-AVS1424
Avsöndring
1913

Erik Andersson Skoglund säljer från sin fastighet 1/36 mtl Litt Db, lägenheten Nylund till Johan Erik Nyberg och hans fru. 0,2391 hektar.
25 juni 1913.


18-KAD-970
Hemmansklyvning
1913

Hemmansklyvning av 1/48 Litt DaII Nr:1.
DaIIa R.N:r 145 Gustaf Jansson
DaIIb R.N:r 146 Villingsbergs AB
DaIIc R.N:r 142 Villingsbergs AB
DaIId f.d Wikers-Möckelns Järnväg,
nu tillhörande Villingsbergs AB


18-KAD-AVS1425
Avsöndring
1914

Axel Edvard Persson säljer från sin äga Litt DaIII 1/144 mtl ett jordområde med manbyggnad kallat Karlslund, till Karl Johan Karlgren i Utterbäck för 2.500 kronor. 2.356 m2.
5 januari 1914.


18-KAD-AVS1426
Avsöndring
1917

R.N:r 161 Falltorp avsöndras från 1/12 mtl Litt A. 1,12 hektar.
Karl Jansson säljer till Karl Filip Eriksson och hans hustru Maria Eriksson för 900 kronor.
26 november 1917.


18-KAD-AVS1428
Avsöndring
1919

R.N:r 164 Bethel avsöndras från 202/25920 mtl 126 Litt EaIII.
86 m2.
Säljes till Karlskoga Missionsförening för 50 kronor.
Säljare: Sofia Dahlin, Salomon Johansson, A Johanson född Dahlin, Aug Dahlin, H Larsson, Frida Larsson född Dahlin och Ignatius Dahlin.

  

  

  

  

  

  

  

Sveriges befolkning 1900
--------------------------------------------------------
Rosenlund, Karlskoga

Dahlin Augustinus, f 1865 i Hovsta Närke, Handelsförest.
Tomsson Wendela Maria Charlotta, f 1867 i Bro, Gotland
(Barn) Bror Augustinus,          f 1893 i Kga
(Barn) Ragnar Augustinus,        f 1893 i Kga
(Barn) Syster Helena,            f 1900 i Kga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rosenlund, Karlskoga

Dahlin Johan,        f 1842 i Hovsta Närke, Handl.
Juhlin Lovisa Sofia, f 1842 i Tysslinge
(Barn) Frida,        f 1878 i Kga
(Barn) Ignatius,     f 1882 i Kga
----------
Eriksson Anna Lovisa,  f 1882 i Kga, piga
----------
Mattsson Oskar Alfred, f 1879 i Nora, Biträde
----------
Håkansson Nils Gustaf, f 1877 i Kristinehamn, Biträde

  18-KAD-AVS1429
Avsöndring
1920

[P48]Erik och [P49]Matilda Eriksson avsöndrar och säljer från sitt hemman 1/36 mtl Litt DaI 19 till sin son Edvard Emanuel Eriksson, fastigheten 165 Venersborg 34,85 ar för 717 kronor.
24 juli 1920.


18-KAD-AVS1430
Avsöndring
1921

Från 1/12 mtl 13 Litt B, avsöndras Karlslund 166.
Säljare: Eric och Julia Jonsson.
Köpare: Karl Johan Trumberg.
48,3 ar, 900 kronor.
5 november 1921.


Trumbergs i Karlslund 2006.18-KAD-AVS1431
Avsöndring
1921

[P125]Edvard och Elsa Eriksson köper en jordremsa mellan den gamla och den nydragna byvägen.
Venersborg Nr:2 167. 17,4 ar för 177 kronor.

Säljare: Karl Jonsson, 1/12 mtl Litt A Utterbäck 12.
12 november 1921.18-KAD-AVS1432
Avsöndring
1922

Lägenheten Höglunda 168 avsöndras från 3/160 mtl Litt DaIIa Utterbäck 145.
Emma Kristina Jansson skänker lägenheten till sin dotter Judit Kristina Eriksson och hennes make Erik Fritiof Eriksson.
Om de säljer lägenheten före moderns bortgång, ska de betala henne 800 kronor.


18-KAD-1083
Ägostyckning
1923

1/12 mtl Utterbäck 12 litt A
Aa R.N:r 169
Ab R.N:r 170      Lantmätarens
 a R.N:r 131      arvode på 131,30
 b R.N:r 136      ska betalas av
 c R.N:r 139      Karl Jansson
 d R.N:r 149      Immetorp.
 e R.N:r 161
 f R.N:r 167


18-KAD-1126
Avstyckning
1928

Lägenheten Såglyckan 171 avstyckas från 202/25920 mtl Utterbäck 126 litt EaIII.

Köpare: Lantbrukaren Erik och Julia Johnsson i Utterbäck. 9.500 kronor.

Säljare: Grosshandlare Johan Dahlins sterbhus.