« Tillbaka

Kilsbron, Utterbäck, Karlskoga

  

Fick ta del av en tusch-teckning som väckte mitt intresse...
  

Här där Imälven rinner under den gamla vägen mot Sibbotorp, Lindås och Älgsimmen finns en gammal stenbro. Den här typen av stenbro kallas kilbro, på grund av de kilformade stenarna som bildar brovalvet. Troligen är det bron som har gett platsen namnet Kilsbron. (Kan tänka mig att platsen kallades "Kilbroa" i folkmun)
Fram till 1941 var platsen samfälld mark, som ägdes av ett antal personer i Utterbäck. Se avstyck-ningsprotokollet längre ner på sidan.

  

  

2017

Från norr    Den gamla bron ligger i bildens vänsterkant

  

1941 avstyckas den samfällda marken. Totalt 3405 m2.
8 maj 1941 påbörjades förrättningen och närvarande var bland andra: Sakägare och förrättningssökande Ernst Alexandersson samt bergsmannen Eric Jonsson, ägare av Utterbäck 1:3.

I protokollet kan man läsa att det på marken finns ett boningshus och ett uthus. Boningshuset var uppfört delvis av timmer och innehöll förstuga, kök samt två rum, varav ett på vinden.
Ägare till byggnaderna var Ernst Alexandersson som köpt dem av Ernst och Hillevi Sandberg den 18 september 1937. Sandbergs i sin tur hade köpt av Ivar Natanael Kvist. Före Kvist hade ett flertal personer ägt byggnaderna.
Enligt bergsman Eric Jonsson ska byggnaderna ha uppförts omkring 1890 av hyttarbetaren och linjevakten Erik Jansson.

Läs hela avstycknings- protokollet

  

På avstyckningsprotokollets karta ser man var uthuset stod, innan det revs.

  

Erik Jansson som sägs ha varit nybyggare på Kilsbron, föddes 1841 i Utterbäck. Erik är 3 år när hans mor avlider och 5 år när fadern dör. Fram till 1858 är han fosterbarn i tre familjer i Utterbäck, Sibbo och Lindås. 1858 tar Erik, 17 år,  tjänst som dräng i Utterbäck och Brickegården.

  

 
  
  
  
Erik Gustaf Jansson
Född 27/6 1841 Utterbäck
 Karlskoga C:11 (1822-1842) Bild 230 (AID: v53371.b230)
Död 19/6 1925 Utterbäck
 Karlskoga F:8 (1925-1938) sid 8 (AID: v146256.b170.s8)
  Sofia Elisabet Jansson, f. Österberg
Född 25/11 1844 Utterbäck
 Karlskoga C:13 (1843-1858) Bild 25 (AID: v53373.b25)

Död 10/11 1922 Utterbäck
 Karlskoga F:7 (1910-1924) sid 221 (AID: v146255.b2250.s221)

  

  1866 12/10
  
14/11
Erik gifter sig med Sofia Österberg, som är piga i Utterbäck.
Paret bosätter sig och bildar familj på samfälld mark i Utterbäck.
Dottern Kristina Lovisa föds.
 Karlskoga C:16 (1861-1866) Bild 149 (AID: v53376.b149)
  1867 21/12 Dottern Emma Matilda föds i Sibbofors.
 Karlskoga C:17 (1867-1873) Bild 27 (AID: v53377.b27)
  1870 25/7 Sonen Erik Johan föds i Sibbofors.
 Karlskoga C:17 (1867-1873) Bild 86 (AID: v53377.b86)
  1873 10/4
 
Dottern Maria föds i Sibbofors.
 Karlskoga C:17 (1867-1873) Bild 153 (AID: v53377.b153)
Familjen flyttar till Kilsbron i Utterbäck. Erik skrivs som hytt-arbetare.
  1875 24/4 Sonen Karl Wilhelm föds i Utterbäck.
 Karlskoga C:18 (1874-1884) Bild 41 (AID: v53378.b41)
  1876 6/10 Familjen flyttar från Kilsbron till Runsåsens ägor i Hidinge socken. Erik skriv som torpare.
  1877 24/6 Dottern Karolina föds på Runsåsens ägor.
 Hidinge C:5 (1875-1895) Bild 18 (AID: v53261.b18)
  1878 8/6 Dottern Karolina dör¨i scharlakansfeber. 1 år gammal.
 Hidinge F:2 (1862-1891) Bild 53 (AID: v53264.b53)
  1879 13/7 Tvillingarna Joël och Herman föds på Runsåsen.
 Hidinge C:5 (1875-1895) Bild 27 (AID: v53261.b27)
  1881 24/10 Familjen flyttar till Svinfallet, N Tolsboda i Tysslinge socken. Torpare. I husförhöret skrivs det nu att Erik är född 27/1, vilket är fel. Felskrivningen hänger med livet ut för honom. Ska vara 27/6.
  1883 21/4

12/11
Sonen Gustav föds i Tysslinge. Erik skrivs som hyttarbetare.
 Tysslinge C:6 (1862-1894) Bild 145 (AID: v52468.b145)
Dottern Kristina Lovisa flyttar till Karlskoga.
  1884 8/1 Ofärdiga dottern Emma Matilda, 16 år, dör. Begravd på Vikers kyrkogård.
 Tysslinge F:3 (1862-1885) Bild 91 (AID: v52480.b91)
  1888 17/6
 
28/10
Sonen Karl Wilhelm dör. Drunknade i Holmsjön. 13 år.
 Tysslinge F:4 (1886-1894) Bild 12 (AID: v52481.b12)
Sonen Joël dör. 9 år. Begravd i Viker.
 Tysslinge F:4 (1886-1894) Bild 13 (AID: v52481.b13)
  1889 23/10 Dottern Maria flyttar till Vintrosa. Erik och hustrun Sofia med sönerna Herman och Gustav, flyttar till Utterbäck. Troligen Kilsbron där de bygger ett hus. Erik skrivs som torpägare.
  1891 13/11 Dottern Maria flyttar hem från Vintrosa.
  1893 1310 Dottern Maria flyttar till Gällersta socken.
  1895 17/12 Sonen Erik Johan flyttar till Degerfors.
  1898   Sonen Gustav flyttar till Sibbo som dräng hos bergsmannen Karl Ludvig Eriksson.
  1899   Sonen Gustav flyttar hem.
  1911   Erik skrivs som torpägare och linjevakt.
  1922 10/11 Hustrun Sofia dör. 78 år.
 Karlskoga F:7 (1910-1924) sid 221 (AID: v146255.b2250.s221)
  1925 13/6 Husägaren Erik dör. 84 år.
 Karlskoga F:8 (1925-1938) sid 8 (AID: v146256.b170.s8)

  

Källavskrifter

Födda
Karlskoga C:11 (1822-1842) Bild 230 (AID: v53371.b230)

1841 Juni 27.29
  Erik Gustaf   Utterbäcks egor
                Torp. Jan Pehrsson
                Hust. Sara Ersdr
                Wn Bgm Olof Pehrsson, Hust. Maria
                Ersdr ibidem,
                Bmsk hust Maria Pehrsdr ibm
                d af Th. Morén
Karlskoga AI:27 (1841-1845) sid 334 (AID: v51557.b343.s334)
Utterbäcks ägor

Undant. Jan Pärsson 15/5 98 Carlsko sjuklig ofärdig
h Sara Ersdotter     8/3 04    =    Död 28/5 44
 Dr Lovisa          19/8 29    =
 Son Eric Gustaf    27/6 41    =
Karlskoga AI:29 (1846-1850) sid 382 (AID: v51559.b391.s382)
Utterbäcks ägor

Undant. Enkl Jan Pärsson 15/5 98 Carlsko   Död 23/4 46
 Dotter Lovisa           19/8 29    =      till 287.N 46 [piga i Bäck]
 Son Erik Gustaf         27/6 41    =      till 375.N 46 [Sibbo ägor]
Karlskoga AI:29 (1846-1850) sid 375 (AID: v51559.b384.s375)
Sibbo ägor

Undant. Anders Olsson 4/5 12 Carlsko
h. Lisa Jansdotter    5/4 17    =
Fosterson
Eric Gustaf Jansson  27/6 41 Carlskoga  infl. 382.N 46  utfl. 379.N 47
Karlskoga AI:29 (1846-1850) sid 379 (AID: v51559.b388.s379)
Utterbäck

1/12 Bgsm Lars Erik Ersson    21/2 19 Nora       Död 51
h. Anna Stina Magnusdotter    26/1 16 Carlskog
...
FosterSon Eric Gustaf Jansson 27/6 41 Carlskog   fr. 375.N 47
fattihj.                                         till 394.N 48
Karlskoga AI:29 (1846-1850) sid 394 (AID: v51559.b403.s394)
Lindås

1/8 Bgs Anders Carlsson        9/3 11 Carlsko
h. Brita Stina Pärsdr         28/3 16    =
 s. Anders Gustaf              7/1 49    =
...
FosterSon Eric Gustaf Jansson 27/6 41    =      fr. 379.N 48
Karlskoga AI:31 (1851-1855) sid 594 (AID: v51561.b598.s594)
Lindås

1/8 Bgsm. Anders Carlsson 9/3 11 Carlsko
h. Brita Stina Persdr 28/3 16 =
s. Anders Gustaf 7/1 49 =
...
fosterSon Eric Gustaf Jansson 27/6 41 = till 540.N 51
Fattigv. barn
Karlskoga AI:31 (1851-1855) sid 540 (AID: v51561.b544.s540)
Sibbo

Inh. Anders Olsson   4/5 12 Carlsko
h. Lisa Jansdotter   5/4 17    =
Fosterson
Eric Gustaf Jansson 27/6 41 Carlskoga  infl. 594.N 51   utfl. 557.N 53
Fattigvårdens barn
[här var Erik 1846-1847]
Karlskoga AI:31 (1851-1855) sid 557 (AID: v51561.b561.s557)
Utterbäck

1/12 Bgsm Erik Olsson 9/8 24 Carlskog
h. Anna Lisa Andersdr 6/7 30    =
...
Fattige Fosterbarn
Erik Gustaf Jansson  27/6 41    =      infl. 540.N 53
Karlskoga AI:35 (1856-1860) sid 190 (AID: v51565.b196.s190)
Utterbäck

1/12 Bgsm Erik Olsson  24 9/8  Carlskoga
h. Anna Lisa Andersdr  30 6/7      =
...
Fattiga Fosterb.
Erik Gustaf Jansson    41 27/6 Carlskoga   till 141.M 58
...
Dr Erik Gustaf Jansson 41 27/6 Carlskoga   infl. 59 128.M
                                           utfl. 60 193.M
Karlskoga AI:35 (1856-1860) sid 141 (AID: v51565.b147.s141)
Brickegården

37/160 Bgsm. Carl Nilsson 19 6/2  Carlskoga
Hu. Carolina Carlsdr      12 4/6      =
...
Dr Erik Gustaf Jansson    41 27/6 Carlskoga  infl. 58 190.M
                                             utfl. 58 128.M
Karlskoga AI:35 (1856-1860) sid 128 (AID: v51565.b134.s128)
Brickegården

7/32 Bgsm. Carl Carlsson 29 13/7 Carlskoga
H. Britta Stina Jansdr   28 5/12     =
...
Dr Erik Gustaf Jansson   41 27/6 Carlskoga  infl. 58 141.M
                                            utfl. 59 190.M
Karlskoga AI:35 (1856-1860) sid 193 (AID: v51565.b199.s193)
Utterbäck

1/8 Bgsm. Johan Petter Jonsson 33 18/4 Carlskoga
...
Dr. Erik Gustaf Jansson        41 27/6     =      infl. 60 190.M
Karlskoga AI:38 (1861-1865) sid 285 (AID: v51568.b292.s285)
Utterbäck

1/8 Jonsson Johan Petter Bergsman 33 18/4 Carlskoga
Jonsdotter Stina Hustru           34 7/12     =
...
Jansson Eric Gustaf Dräng         41 27/6 Carlskoga  utfl. Ö.274 63
Karlskoga AI:38 (1861-1865) sid 274 (AID: v51568.b281.s274)
Utterbäck

1/12 Andersson Gust. Emanuel Bergsm. 29 6/11 Kihl
...
Jansson Erik Gustaf, dräng           41 27/6 Carlskoga  infl. Ö.285 63
17/3 65 arb.att. inom Länet
19/4 66 till Stockholm
16/9 66 w Sofia Elisabeth Österberg Ö.285 utfl. Ö.290 66
Vigda
Karlskoga EI:9 (1861-1880) Bild 32 (AID: v53390.b32)

1866 #38 Sep 16
Drängen Erik Gustaf Jansson     - Utterbäck 1841
Pigan Sofia Elisabeth Österberg -     Do    1844
Vigda 1866 Oct 12
Karlskoga AI:38 (1861-1865) sid 290 (AID: v51568.b297.s290)
Utterbäck, samfälld mark

Jansson Erik Gustaf Inh.arb      41 27/1 Kga   fr Ö.274 66
Österberg Sofia Elisabet, Hustru 44 25/11 =    fr Ö.285 66
 Christina Lovisa   Barn         66 14/11 =
Karlskoga AI:41 (1866-1870) sid 348 (AID: v51571.b358.s348)
Sibbofors

Jansson Erik Gustaf dagkarl      41 27/1 Kga fr GÖ 290 69
Österberg Sofia Elisabet, Hustru 44 25/11 =
 Christina Lovisa    Barn        66 14/11 =
 Emma Mathilda        =          67 21/12 =
 Erik Johan           =          70 25/7 =
Karlskoga AI:44 (1871-1876) sid 331 (AID: v51574.b335.s331)
Sibbofors
Bor i Utterbäck hos Svärmor
Jansson Erik Gustaf, löske        41 27/6 Kskga  infl. GÖ.348   Utfl. Ö.298 73
Österberg Sofia Elisabeth, hustru 44 25/11  =                        =
 Kristina Lovisa,   Barn          66 14/11  =                        =
 Emma Matilda        =            67 21/12  =                        =
 Erik Johan          =            70 25/7   =                        =
 Maria               =            73 10/4   =                        =
Karlskoga AI:44 (1871-1876) sid 298 (AID: v51574.b302.s298)
Utterbäck, Kilbron

Österberg Anna Lisa, Enka Backst 15 15/6 Kga   infl. Ö.299 73

Jansson Erik Gustaf måg arb.k    41 27/6 Kga   infl. Ö.331 73
Österberg Sofia Elisabeth hu     44 25/1  =          =
 Kristina Lovisa    Barn         66 14/11 =          =
 Emma Matilda        =           67 21/12 =          =
 Erik Johan          =           70 25/7  =          =
 Maria               =           73 10/4  =          =
 Karl Wilhelm        =           75 24/4  =
Karlskoga AI:48 (1876-1881) sid 244 (AID: v51578.b251.s244)
Utterbäcks Qvarn, Kilbron

Jansson Eric Gustaf måg arb.k 41 27/6 Kga  infl. Ö.331 73   Utfl. Hidinge 6/10 76
Österberg Sofia Elisabeth hu  44 25/11 =        =                   =
 Kristina Lovisa    Barn      66 14/11 =        =                   =
 Emma Mathilda       =        67 21/12 =        =                   =
 Erik Johan          =        70 25/7  =        =                   =
 Maria               =        73 10/4  =        =                   =
 Karl Wilhelm        =        75 24/4  =        =                   =

Österberg Frans Oskar, inh. arb. 54 2/7   Kga         g. 77 9/6 infl. ö.206
Ersdr Karolina, hu               49 21/10 Tysslinge   infl. Hidinge 8/11 77
 Karl Johan    Barn              78 28/4  Kga         utflyttade till Viker 1/11 78
Hidinge AI:19 (1876-1880) sid 203 (AID: v51412.b214.s203)
Runsåsens ägor

Torp. Erik Gustaf Jansson     41 27/6  Karlskoga   fr Karlskoga 76
Hu. Sofia Elisabeth Österberg 44 25/11     =             =
 D. Lovisa Christina          66 14/11     =             =
    Emma Mathilda             67 21/12     =             =
 S. Erik Johan                70 25/7      =             =
 D. Maria                     73 10/4      =             =
 S. Karl Wilhelm              75 24/4      =             =
 D. Karolina                  77 24/6  Hidinge     † 8/6 78
 S. Joël Tvillingar           79 13/7     =
    Herman                       =
Hidinge AI:20 (1881-1885) sid 209 (AID: v51413.b221.s209)
Runsåsens ägor

Torp. Erik Gustaf Jansson    41 27/6 Carlskoga   till Thysslinge 24/10 81
H. Sofia Elisabeth Österberg 44 25/11    =                =
 D. Lovisa Christina         66 14/11    =                =
 Emma Mathilda               67 21/12    =                =
 S. Erik Johan               70 25/7     =                =
 D. Maria                    73 10/4     =                =
 S. Carl Wilhelm             75 24/4     =                =
Tysslinge AI:27a (1881-1885) sid 84 (AID: v52448.b90.s84)
Svinfallet

- - - Första gången som Eriks födelsemånad är fel - - -

Torp. Jansson Erik Gustaf    41 27/1  Karlskoga   fr Hidinge 8/11 81
H. Österberg Sofia Elisabeth 44 25/11 Karlskoga         =
 D. Lovisa Kristina          66 14/11 Karlskoga         =          till Kga 83 12/11
    Emma Mathilda ofärdig    67 21/12 Karlskoga         =          † 84 8/1
 S. Erik Johan               70 25/7  Karlskoga         =
 D. Maria                    73 10/4  Karlskoga         =
 S. Karl Wilhelm             75 24/4  Karlskoga         =
 S. Joël Tvillingar          79 13/7  Hidinge           =
 S. Herman                   79 13/7  Hidinge           =
 S. Gustaf                   83 21/4  Tysslinge
Tysslinge AI:28a (1886-1890) sid 64 (AID: v52450.b70.s64)
Svinfallet

Torp. Jansson Erik Gustaf    41 27/1  Karlskoga    till Kga 23/10 1889
H. Österberg Sofia Elisabeth 44 25/11 Karlskoga            =
 S. Erik Johan               70 25/7  Karlskoga            =
 D. Maria                    73 10/4  Karlskoga    till Wintrosa 23/10 1889
 S. Karl Wilhelm             75 24/4  Karlskoga    † 88 17/6
 S. Joël Tvillingar          79 13/7  Hidinge      † 88 28/10
 S. Herman                   79 13/7  Hidinge      till Kga 23/10 1889
 S. Gustaf                   83 21/4  här                  =
Karlskoga AI:56 (1886-1891) sid 290 (AID: v51586.b295.s290)
Utterbäck, Samfäld mark

Jansson Erik Gustaf. Torpegare   41 27/1  Kga
Österberg Sofia Elisabet, Hustru 44 25/11  =
 Erik Johan    Barn              70 25/7   =
 Herman         =                79 13/6  Hidinge
 Gustaf         =                83 21/4  Tysslinge
Karlskoga AI:60 (1891-1895) sid 345 (AID: v51590.b350.s345)
Utterbäck

Jansson Erik Gustaf. Torpeg 41 27/1  Kga
Österberg Sofia Elisabet    44 25/11  =
 Erik Johan   Barn          70 25/7   =        till Degerfors 17/12 95 (383)
 Herman        =            79 13/6 Hidinge
 Gustaf        =            83 21/4 Tysslinge
 Maria         =            73 10/4 Kga        fr Vintrosa 13/11 91
                                               Till Gellersta 13/10 93 (205)
Karlskoga AIIa:3 (1896-1901) sid 345 (AID: v146174.b3520.s345)
Utterbäck

Jansson Erik Gustaf. Torpeg 41 27/1  Kga
Österberg Sofia Elisabet H  44 25/11  =
 Herman   Barn              79 13/6  Hidinge
 Gustaf =                   83 21/4  Tysslinge   till Ö.283 98
 Gustaf =                   83 21/4  Tysslinge   fr Ö.283 99
Karlskoga AIIa:9b (1901-1911) sid 316 (AID: v146183.b220.s316)
Utterbäck mark

Jansson Erik Gustaf. Torpeg 41 27/1  Kga   till Ö.285 11
h. Österberg Sofia Elisabet 44 25/11  =         =
 s. Herman                  79 13/6  Hidinge
 s. Gustaf arb.             83 21/4  Tysslinge
Karlskoga AIIa:21 (1911-1922) sid 285 (AID: v146197.b2970.s285)
Utterbäck

Jansson Erik Gustaf, Torpeg. Linjevakt 41 27/1  fs    fr Ö.316 11
h. Österberg Sofia Elisabet            44 25/11 fs    till Ö.287 21
Karlskoga AIIa:21 (1911-1922) sid 287 (AID: v146197.b2990.s287)
Utterbäck, Samfälld mark. Kilbron

Jansson Erik Gustaf. Torpeg 41 27/1  Kga   fr Ö.285 21
h. Österberg Sofia Elisabet 44 25/11  =         =
Karlskoga AIIa:32 (1922-1933) sid 345 (AID: v146211.b3580.s345)
Utterbäck, Samfälld mark. Kilbron

Jansson Erik Gustaf. Huseg  41 27/1  Kga  fr Ö.287 22   Död 25 13/6
h. Österberg Sofia Elisabet 44 25/11  =                 Död 22 10/11