« Tillbaka

Mantalslängd Skråmmen 1618-1713
  

Kathleen Hedbergs avskrift.
  
  
Skråmmen, Skråmhult, Skråmen, Skråmtorp

1618 Peder? i Skråmtorp
1621 Peder i Skråmhult
1626 Olof, h. Elin inhyses
1628 Olof
1629 Olof
1630 Olof
*1630 Oluf 3; Elin 3
1631 Olof
1632 Olof
1633 Olof
*1633 Oluf 3
*1639 Oloff 4
1639 Olof
1649 Olof
*1640 Oloff 4
@1641 Olof Jonsson; Per Martensson - dr
1642 Oloff 5
1643 Oloff 4
1644 Oloff 4
1645 Oloff 4
1646 Oloff 4
1647 Oluff 3
1648 Olof 3
1649 Oloff 4
**1649 Olof Joensson
1650 Oloff Jonsson 4
1651 Oloff Jonsson 5
1653 Landsman Olof 1, h Anna 1, d Erich 1, p Marit 1
1654 Oloff, h Anna, son Oluff, p Maryth 4; Landsmann Oloff i Skramen
1655 Landsman Olof, h Anna, son Olof, p Marit
1656 Olof Jonsson, h Anna, dr Nils Olofsson, p Mallbor
1657 Olof Jonsson, h, dot
1658 Oluf Jonsson b, h, dot, p, 4
1659 Olof, h Anna, dot? Gertrud, ?Erich
1661 Olof, h, dot
1662 Olof, h, dot
1663 Oloff, dot, mag
1664 Oloff, dot, mag
1665 Olof, h, dot, mag
1667 Olof, h, dot, mag
1668 Olof, dot, mag
1669 Nils, h, son
1670 Nils, h
1671 Nils, h
1672 Nils, h
1673 Nils, h, dot, mag
1675 Nils, h
1676 Nils, h
1677 Nils, h
1678 Nils, h
1679 Nils 2
1681 Nils 2; Anders Nilsson 2
1682 Nils 2; Anders 2
1683 Nils, h; Anders 2
1684 Nils 2; Anders 2
1685 Nils, h; Anders 2
1686 Olof h, h dotr 3; Anders 2
1687 Nils 3; Anders 2
1688 Nils b, h, dot, dr, 4; Anders b, dr
1689 Nils, h, dot Kirstin, dr. Esbior; Anders, dr Johan
1690 Nils, h, dot Kirstin, dr Esbior; Anders' h, dr Johan Asmunsson
1691 Nils; Anders's h
1692 Nils, h, dot Kirstin, son Olof, dr Olof; Anders's h, dr Johan Asmunsson
1693 Nils Bengtsson, son Olof, dr Olof; Anders's h, dr Jon, p Marit
1695 Nils Bengtsson, son Olof, dot Anna; h Kerstin, dr, p Margeta
1696 Nils b, h, 2; hust Kierstin h, dr, p, 3
1697 Nils Bengtsson; h Kerstin
1698 Nils m, 2sons 3; hust Kierstin h, dr, 2
1699 Nils Bengtss. m, son, p, 3; Kierstin Larsdr h, 1: d. Arfwe dod strextefter skrifringen
1700 Nils Bengtsson m, son, p, 3; Olof Andersson m, h, 2
1701 Niels Bengtsson m, 2sons 3; Olof Andersson m, h, p, 3
1702 Niells Bengdtsson m, son, 2; Oloff Andersson m, h, 2
1703 Nills Bengtsson m, h, 2; Olof Andersson m, h, 2
1704 Nills Bengtsson m, son, dot, 3; Olof Andersson m, h, 2
1706 Nills Bengtsson m, son, dot, 3; Olof Andersson m, p, 2
1707 Nils Bengtsson; Olof Andersson
1709 Nils Bengtsson; Olof Andersson
1711 Nils Bengtsson; Olof Andersson
1713 Nils Bengtsson; Olof Andersson