« Tillbaka

  

Från
Sveriges Bebyggelse, Örebro län II

Bokförlaget Hermes AB Uddevalla

 


Sibberboda 1:6, Valåsen: 52 ha, 8 åker, 44 skog m.m. Tax. 42.500 (22.500, 20.000).
Förvärvad 1954. Trä, omkr. 1850, 2 rum, 1 kök. Rest. 1950. El, v, avl. Ekonomibyggn., sten o. trä, omkr. 1900,
för 2 hästar o. 6 nötkr. Äg. lantbr. Frans
o. Olga Jansson; barn: Nanny, Aina, Sven, Berit.

  

 


Sibberboda 1:7, Gjutarbo, Valåsen: 2 ha
åker. Förvärvad 1955. Trä, omkr. 1850, 3 rum, 1 kök. Rest. 1955. El. Ladug., trä o. sten, 1940, för 3 nötkr. Äg. plåtslagare Hilmer o. Britta Grönlund; barn: Anita, Barbro, Roland.

 


Sibberboda 1:13, Bäcktorp, Valåsen: 18.078 kvm. Tax. 11.700 (2.700, 9.000). Till släkten 1888, förvärvad 1939. Trä, omkr. 1800, 2 rum, 1 kök. Omb. 1920, rest. 1941. EL v, avl, cv. Ladug., trä, omkr. 1895,
för 2 nötkr. Äg. fru Elna Walldén.


Sibberboda 1:15, Valåsen: 31 ha, 15 åker,
16 skog m.m. Tax. 34.800 (29.200. 5.600).
Förvärvad 1938. Trä, 1854, 2 rum, 1 kök. Rest. 1919. El, v. avl. Ekonomibyggn, trä, 1922, för 3 hästar o. 12 nötkr. Äg. lantbr. Karl o. Edit Eriksson; barn: Åke.

 


Sibberboda 1:19, Valåsen: 30 ha, 12 åker,
18 skog m.m. Tax. 37.600 (30.300, 7.300).
Släktgård fr. omkr. 1700. förvärvad 1943. Trä, omkr. 1820, 6 rum, 1 kök. Rest. 1956. El, v, avl. Ekonomibyggn., trä, 1930, för 2 hästar o. 11 nötkr. Äg. lantbr. Axel o.
Lisa Nilsson; barn: Berit, Britt, Nils.

 

 


Sibberboda 1:23, Valåsen: Tax. byggn. 20.000. Sten, 1956, tvättinrättn. omf. tvättstuga, torkrum o. mangelrum. El, v, avl, cv, vv, wc, badr. Modern maskinell utrustn. Äg. Utterbäcks o. Sibbo bad- o. tvättstugufören.


Sibberboda 1:23, Sörgård, Valåsen: 53 ha,
10,5 åker, 42,5 skog m .m. Tax. 51.400 (33.400, 18.000). Till släkten 1935, förvärvad 1941. Trä, 1938, 2 läg., 4 rum, 2 kök, 2 hallar. Rest. 1959. El. v, avl, cv, vv, wc, badr. Ekonomibyggn., sten o. trä, 1924, för 2 hästar o. 10 nötkr. Äg. lantbr. Hjalmar Pettersson.

 


Sibberboda 1:25, Sibbo, Valåsen: Trä 1936, 2 läg., 3 rum, 2 kök. Rest. 1946. El. 1 läg, disp. av skrothandl. Adolf o. Gunilla Scholin; barn; Anna-Lisa, Nanny, Karl-Erik, Eivor, Karin, Britt, Maj-Britt, Iréne, Gunnbritt. Lillemor, Inga-Lill, Bengt-Olof, Monica. Äg. Karlskoga stad.