« Tillbaka

  

1/3 Sibbo   –   1/12 Västra gården
  

  

     
1757 finns fyra hushåll i Sibbo enligt Karlskogas första husförhörslängd, AI:1 sidan 30. Bergsmännen; Lars Ersson, Erik Larsson, P796 Olof Danielsson och bergsmansänkan Anna.
I husförhörslängden Karlskoga AI:19 (1821-1825) Bild 241 / sid 232 (AID: v51549.b241.s232) anges för första gången storleken på gården till 1/12.
  
1853 benämns hemmanet Litt C N:r 14. Efter laga skifte detta år, har P5227 Erik Nilsson kvarboenderätt på lott 229, som är den här platsen.
  
Gården är kvar i släkten till 1912, då P5247 Karl Eriksson och P5240 Lovisa Karlsdotter med familj flyttar till Torpskog.
Vem som tar över 1912 är oklart, men 1927 köper Emil och Elin Andersson gården. Den har då minskat något i storlek, från 1/12 till 23/360.
1943 köper Karl och Lovisas yngsta dotter Gunborg tillbaka gården (Sibberboda 1:19) av Emil och Elin Andersson, som flyttar till Karlslund i Utterbäck (se Beda Anderssons fotoalbum)

  Detta kan vara den plats där den första stugan byggdes på 1500-talet av Bengt. Vid renoveringar har man sett att byggnadens bakre norra hörn, är mycket gammalt.

  


  
Här till höger ser man rester av den gamla vägen, och det gamla grindhålet.
Omkring 1920 flyttas vägen cirka 100 meter öster ut och får den sträckning den har idag.
   
 

   

Spridit värme i över 200 år
  
En gjutjärnskamin från 1804.
Kan märkningen NOS stå för Nils och Stina?
Nils Jordansson och Stina Eriksdotter bodde här 1783-1813.

 

”Lyftstenen”. En sten med ett förankrat järnhandtag. Alla grabbar i byn samlades vid stenen på kvällarna och lyfte. De var inte män förrän den lyftes med en hand. Emil Andersson lär ha rekordet, han ska enligt hörsägen lyft stenen med tre fingrar.
(Jag har själv lyckats, med viss ansträngning, lyfta den med två händer)

  

 

 

Familjen Eriksson i stamhemmanet i Sibbo ca 1902


P5247 Karl Eriksson och P5240 Lovisa Karlsdotter med familj
  
  
Min mormors mormors far P158 Nils Ersson född 1821, är 1837-38 dräng här hos P5227 Erik Nilsson och Maria Nilsdotter. (Erik Nilsson var farfar till hustrun Lovisa på fotot)
   
  
 
   

  

 
Fotograf: Okänd
Tack till Nils Nilsson för lånet av fotot
1.  P1204  Fredrika Johnsson. Piga f 1882
2.  P5247  Karl Ludvig Eriksson f 1867
3.  P5240  Lovisa Karlsdotter f 1868
4.  P5252  Hanna Kristina f 1900
5.  P5248  Augusta Vilhelmina "Mina" f 1890
6.  P5251  Signe Cecilia f 1898
7.  P5250  Lovisa Dorotea "Thea" f 1895
8.  P5249  Johan f 1893
9.  P4319  Axel (fosterson fr 1901) f 1888
10.  P5246  Karl (emigrerade 1905) f 1888

  

P5247 Karl Eriksson och P5240 Lovisa Karlsdotter

 

 

 deras barn
  

 
1. P4319 Axel f 1888
2. P5249 Johan f 1893
3. P5250 Thea f 1895
4. P5251 Signe f 1898
5. P1900 Hanna f 1900
6. P5253 Erik f 1903
7.  * Gustav f 1885
8. P5256 Lisa f 1912
9. P5254 Artur f 1906
10. P5248 Mina f 1890
11. P5255 Gunnar f 1909

  * Gustav Norberg. Gift med
     10. Wilhelmina "Mina" Eriksson.

En större bild

  


Skördetid i Sibbo. Karl och Lovisa i centrum på fotot. Tack Mikael Hastö för lånet av fotot.

  

    Ägarlängd

Övertagande
(anfader) Namn
Levnadsperiod

  

  
1580
Bengt
? - ?

1590
Per
? - ?

1599
P800 Anders Andersson
~1570 - ?

?
P826 Anders Andersson
~1600 - ~1670

  
 
1668
P833 Måns Andersson
~1635 - 1712

?
P861 Daniel Månsson
1680 - 1762

?
P796 Olof Danielsson
1714 - 1787

?
P789 Margareta Olsdotter
1741 - 1812

  
 
1783
P5213 Nils Jordansson
1761 - 1813

1813
P5227 Erik Nilsson
1790 - 1854

1854
P5233 Karl Eriksson
1827 - 1913

1897
P5240 Lovisa Karlsdotter
1868 - 1954

  
 
1912
  ?
  

1927
Emil Andersson
1887 - 1978

1943
P5256 Gunborg Nilsson
1912 - 2005
?
Nils Nilsson
  
 

  

  

 
Sveriges befolkning 1880
-------------------------------------------------
Sibbo 1/3 H:n, Karlskoga
 Ersson Karl, bergsman
 Ersdotter Anna Lovisa
 (Barn) Erik Johan
 (Barn) Leo Vilhelm
 (Barn) Kristina Johanna
 (Barn) Lovisa
 (Barn) Ulla
 ----------
 Jansdotter Matilda, piga
f 1827 i Karlskoga
f 1840 i Karlskoga
f 1858 i Karlskoga
f 1862 i Karlskoga
f 1864 i Karlskoga
f 1868 i Karlskoga
f 1873 i Karlskoga
  
f 1857 i Karlskoga

  

Sveriges befolkning 1900
-------------------------------------------------

Sibberboda, Karlskoga
 Eriksson Karl Ludvig
 Karlsson Lovisa
 (Barn) Karl
 (Barn) Augusta Vilhelmina
 (Barn) Johan
 (Barn) Lovisa Dorotea
 (Barn) Signe Cecilia
 (Barn) Hanna Kristina
 ----------
 Nilsson Frans Oskar
 ----------
 Johansson Fredrika
f 1867 i Karlskoga. Bgm
f 1868 i Karlskoga
f 1888 i Karlskoga Hennes oä.s
f 1890 i Karlskoga. Bådas
f 1893 i Karlskoga. Bådas
f 1895 i Karlskoga. Bådas
f 1898 i Karlskoga. Bådas
f 1900 i Karlskoga. Bådas
  
f 1877 i Karlskoga. Ensam, dräng
  
f 1882 i Karlskoga. Ensam, piga
Sveriges befolkning 1890
-------------------------------------------------

Utterbäck, Karlskoga
 Eriksson Karl Ludvig
 Karlsson Lovisa
 (Barn) Karl
 (Barn) Augusta Vilhelmina
f 1867 i Karlskoga. Bergsman
f 1868 i Karlskoga
f 1888 i Karlskoga. Hennes oä.b
f 1890 i Karlskoga. Deras

  

  

    

Mantal 1941    Häradsskrivaren i Karlskoga fögderi FIaa:108 (1941-1941) sid 2243 (AID: v398441.b3020.s2243)
  
Sibberboda 1
Litt Caa 119 17/360 Hem.äg.
h.
Anders Emil Andersson
Elin Maria Kvarnström
Doris  27
87 28/10
84 10/1
Knista
Längbro
      Grovarb.
Krbr.arb.
h.
Fräsare
Svarvare
Karl Evert Qvarnström
Emil Rudolf Andersson
Alva f. Andersson
Gustav Ragnar Andersson
Rune Harald Andersson
03 18/1
14 27/3
20 23/3
21 11/9
24 15/8
Tysslinge
Viker
Dgf
Karlskoga
Karlskoga