« Tillbaka

Mantalslängd Sandviken och Sandtorpet.

Med hänvisning till mantalslängderna verkar det som om Sandtorpet var en egen äga
mellan 1610 och 1671.

  

Kathleen Hedbergs avskrift.
  

  
Mantalslängd Sandviken
1590-1713

Santorp Sanwika Sanwyka Sanviken

1590 Erich i Sandvik
1591 Erik
1599 Erik
1600 Erik
1601 Erik
1602 Pedhar
1604 Peder
1605 Pedhar
1606 b, h,
1607 Paar 2 0 0
1608 Pedhar
1609 b, h
1610 p, 2
1610 Per; Pavel
@1610 Paar Erszon 2 0 0; Sanduijk
1611 Per Ersson? b, h
1612 Per 2
1613 Per
1615 Per
1616 Per
1617 Per
1620 P.
1621 P.
1626 Per
1628 Per
1629 Per
1630 Per
1631 hustru Elin
1632 Elin
1633 Elin
1635 Elin
1639 Nils
1640 Nils
@1641 Nils Persson;
          Erik Persson -dr (Sandtorpet)
1642 Nils 2
1643 Nils 5
1644 Nils Persson 5
1645 Nils 4
1646 Erik 5
1647 Erich 2; Mats 2
1648 Erik 3; Mats 2
1649 Erich 2; Mattes 2
1650 Erik Pedersson 2; Mats Henriksson 2
1651 Erik Pedersson 2; Mats Henriksson 2
1653 Erik, h Karin; Mats, h Sigrid
1654 Erich, h Carinn 2; Mattes, h Sigri 2
1655 Erik, h Karin; Mats, h Sigrid
1656 Erik Pedersson, h Karin;
        Mats Henriksson, h Sigri
1657 Erik Pedersson, b, h; Mats Henriksson b,h
1658 Erik Persson b, h, 2; Matts b, h, 2
1659 Erik, h Karin; Mats, h Sigrid
1661 Erik Persson b,h,2; Mates Hindersson b,h,2
1662 Erik Persson b,h,2; Mates Hindersson b,h,2
1663 Erik, h; Mats, h
1664 Mathis 2; Erich 2
1665 Erik, h; Mats, h
1667 Mathis 2; Erich 2
1668 Mathis 2; Erich 2
1669 Mathis 2; Erich 2
1670 Mathis 2; Erich 2
1671 Mathis 2; Erich 2
1672 Mathis 2; Erich 2
1673 Mathis 2; Erich 2
1675 Erik, h, son; Mats 2; Mathias Masson 2
1676 Erick h, son; Mathis Masson 2
1677 Erik 2; Mats Masson 2
1678 Erich, son, dot, hoon waanfor;
        Mathis Parsson, h, son
1679 Erik 2
1681 Nils Ersson 2
1682 Mathis 2; Nils Ericksson 2
1683 Mathis 2; Nils Ericksson 2; Lars Jonsson 2
1684 Nils 3; Mathis 3
1685 Nils, h; Mats h
1686 Nils 2; Mathis han hon drang 3
1687 Nils 3; Mats 3
1688 Nils b, h, 2; Mathis b, h, dr, 3
1689 Nils Ersson, h; Mats, h, dr Jon Ersson
1690 Nils Ersson, h, dr Jon Ersson; Mats, h
1691 Nils Ersson; Mats
1692 Nils Ersson, h; Mats, h, dr Henrik, dr Jordan
1693 Nils Ersson, h;
        Mats Matsson, h, son Jordan, dr Hans
1695 Nils, h, dr Mats;
        Mats Massmast., h, son Jordan, dr Henrik
1696 Nils b, h, dr, 3; Mattes b, h, 2sons
1697 Nils m,h,dot 3; Mats m,h,son 3
1698 Mates m, h, dr, 3; Nils m, dot, 2
1699 Mattis Mattsson m, h, son, dr, 4;
        Nills Ersson m, dot, 2
1700 Mathis Mattsson m, h, son, 3;
        Nills Ersson m, 1
1701 Mattis Mattsson m, h, son, 3;
        Nills Ersson m, son, 2
1702 Pahr Mattsson m, h, 2;
        Niells Ersson m, dot, 2
1703 Pehr Mattsson m, dr, p, 3;
        Niells Ersson m, son, 2
1704 Per?? Mattson m, dr, p, 3;
        Nills Ersson m, dr, p, 3
1706 Par Mattsson m, dr, p, 3;
        Niells Ersson m, dr, p, 3
1707 Per Mattsson m, dr, p, 3;
        Nils Ersson m, dr, p, 3
1709 Par Mattsson m, p, 2;
        Nills Ersson m, son, 2
1710 Pehr Matsson m, h, dr, 3;
        Nills Ersson m, son, 2
1711 Per Mattsson m, h, dr, p, 4;
        Nills Ersson m, son, 2
1713 Per Matsson; Nils Ersson


Mantalslängd Sandtorp
1610-1671

Sandtorp Santorp

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
@1610 Bengt Inngelbricszon 2 1 0; Sandtorp
1610 Bengt
  
1611 Bengt Ingelbengsson
  
1613 Bengt
1615 Bengt
1616 Bengt
1617 Bengt
1618 Bengt
1621 Bengt
1624 Erik Bengtsson
1626 Erik soldat
1628 Sigrid
*1630 Johan 3
  
  
*1633 Johan 2
  
*1639 Johan 4
*1640 Johan 4
@1641 Johan Matsson; Hindrik Johansson -son;
          Mats Johansson -son ("Sanntorp")
1642 Johan 3
1643 Johan 6
1644 Johan Matsson 4
1645 (Sandtorp?} Johan 4
1646 Johan 4
1648 Johan 6
1649 Johan 4
**1649 Johan Mattsson
1650 Johan Matisson 6
1651 Mates 5
1653 Giosta Jonsson, p Ingrin
1654 Jostaff Johannsson, p Ingry, p Walbor?
1655 Gustaf Johansson, dr Jacob, p Walbor
1656 Johan Mattsson, h Giertru, son Gustaff, h Britha
1657 Johan Mattsson, h, son, son's h
  
1659 Gustaf, h Brytta
1661 Gustaf, h
1662 Gustav, h
1663 Gustav, h
1664 Gustav, h
  
  
  
1669 Giostaf h
  
1671 Gustaf 2