« Tillbaka

Mantalslängd Rosensjö 1583-1713

Kathleen Hedbergs avskrift.
  
  
Rosensiö

1583 Lars
1589 Olof
1599 Oluff
1600 Oluff
1601 Oluff Hakonsson i Rosigh? paid fine?
1602 Oluff
1604 Olof
1605 Oluff
1606 b, h, p
1606 Oluff
1607 Olof 2 0 0
1608 Oluff
1609 Oluff
1610 Oluff 2
@1610 Olof Joennszon 2 0 0; Rosensiö
1611 Oluf Joennsson b, h, p
1612 Enkin 1 p
1613 Toris
1615 Toris
1616 Toris
1617 Toris
1618 Toris
1619 Toris
1620 no name
1621 no name
1621 Ingrid
1626 Jon
1628 Ingrid? Enkan?
1629 Jon; Ingrid
1630 Jon
*1630 Joen 2; Anders 3
1631 Jon; Anders
1632 Jon; Anders
1633 Jon; Jon
*1633 Jon 2; Jon 2
1635 Jon; Jon
1639 Jon
*1639 Joen 4
1640 Jon; Jon
*1640 Joen Olsson 2; Joen 3
@1641 Jon Olofsson; Per Toresson -dr; Jon Olofsson
1642 Jon 4
1643 Jon Olsson 3; Jon Olsson 2
1644 Store Jon 2; Lille Jon 3
1646 Jon 4
1647 Jon 3; Jon 3
1648 Enkan 3; Jon 3
1649 Enkan 3; Jon 3
**1649 Enk. Sigri??; Jon Olofsson
1650 Enkan 3; Jon 3
1651 Enkan 4; Jon 3
**1652 Enk. Sigri??; Jon Olofsson
1653 Jon, h Ingebor, dr Olof, p Ingri; Magnus, p Sara
1654 Jons hust Ingebor; son Olof, p Ingri, son Håkan; Magnus, son Hans, dot Sara
1655 h Ingebor, dr Olof, p Ingri; Mans, p Sara, gos Hans
1656 Jon Olofsson, h Ingebor, dr Håkan, dot Ingri Jonsdr; Måns Bondesson, dr Hans, p Sara
1657 Jon Olofsson, h, son, dot; Måns bondesson, son, mag, dot
1658 Jonn? Olufsson b, h, son, dot, 4; Måns Bondesson b, son, 2
1659 Måns, son Hans; Håkan, brod Olof, brod Sane, syst Ingrid
1661 Måns, h, son; Håkan
1662 Måns, h, son; Håkan
1663 Måns; Hakan, h
1664 Måns, h; Håkan, h
1665 Måns, 2 sons; Håkan, h
1667 Måns, 2 sons; Håkan, h
1668 Måns, son, dot; Håkan, h; Hans 2
1669 Måns 2; Hakan, h; Hans 2
1670 Måns 2; Hakan, h; Hans 2
1671 Måns 2; Hakan, h; Hans 2
1672 Måns, h; Hakan, h; Hans, h
1673 Dan 2; Håkan, h; Hans 2
1675 Dan 2; Håkan 2; Hans 2
1676 Dan 2; Hans 2; Håkan 2; Sano 2
1677 Dan 2; Hans 2; Håkan 2; Sano 2
1678 Daan 2; Hans 2; Håkan 2; Saane 2
1679 Dan 2; Hans 2; Håkan 2; Sano 2
1681 Dan 2; Hans 2; Håkan 2; Sano 2
1682 Daan 2; Hans 2; Håkan 2; Sone 2
1683 Daan 2; Hans 2; Håkan 2; Sone 2
1684 Daan 2; Hans 2; Håkan 2; Saane 2
1685 Daan 2; Hans 2; Håkan 2; Saane 2
1686 Dans E 1; Hans 2; Håkan 2; Sane 2
1687 Arvid 3; Jon Hansson 2; Håkan 2; Sone 2
1688 Arfwed b, h, 2; Jon Hansson b, dot, 2; Håkan b, dot, 2; Sone b, h, 2
1689 Arvid, h; Hans, son Jon, p Sara; Håkan, dot ? Ingri; Sone, h, son Erik
1690 Arvid, h; Hans, son Jon, p Sara; Håkan, dot Ingri; Sone, h, son Erik
1691 Arvid; Jon Hansson; Håkan; Sane
1692 Arvid, h; Jon Hansson, mod, p Sara; Håkan, h, son Sone, dot Ingri; Sone, h, son Erik
1693 Arvid Larsson, dot Margeta, dr Lars; Jon Hansson, stiefmod, syst Kerstin;
        Håkans son S?, dot Ingri; Sune Hakansson, h, son Erik
1695 Arvid, dot Margeta; Jon Hansson, mod; Sone Hakansson, syst, dr Erik;
        Sone Eriksson?, h, son Erik
1696 Arfwed b, dot, 2; Swen Olsson b, 1; Jonn Hansson och mod h, son, p, 3; Sane b, dr, p, 3;
        dottren Ingebor d 1
1697 Arfwid m,2dot 3; Jon och mod b,h,p 3; Sune Håkansson m,dr,p 3; Sune Jonsson m son, dot 3
1698 Arfwid m, 2dot 3; Joen Hansson m, h, p, 3; Swen Håkonsson m, dot, 2dr 4;
        Swen Joensson m, son, dot, 3
1699 Arfwe Larsson m, 2dot 3; fadren och sonen döde for Pingst Enk Kerstin h, dr, 2;
        Sune Hakonss m, dot, 2dr 4; Swen?Sune? Joensson m, 2sons p, 4
1700 Arfwed Larsson m, h, son, dot, 4; Enkian Kierstin h, dot, dr; Sane ao Hakonsson m, 2dr p, 4;
        Erich Sanessoon ao m, dr, p, 3
1701 Arfwid Larsson m, h, son, dot, 4; Enkian Kierstin h, dot, dr, 3; Pehr Hakonsson m, dr, p, 3;
        Erich Sanesson m, 2p 3
1702 Arvid Larsson m,dot 2; Erik Olsson m,h 2; E Kerstin h,dot,dr 3; p Maria inhys 1;
        Pär Hakonsson m,dr,p 3; Erik Sanesson m,2p 3;
1703 Arfwid Larsson m 1; Erik Olsson m, h, 2; Pähr Hakonsson m, h, dr, p, 4;
        Enkian Kierstin h, dot, dr, 3; Pigan Maria p, inhyses 1; Erich Sanesson m, dr, 2p 4
1704 Arfwid Larsson m, h, son, 3; Pehr Hakonsson m, h, dr, 3; Pehr Olsson m, h, 2;
        Erich Sanesson m, h, dr, p, 4
1706 Arfwid Larsson m, 1; Erick Olsson m, h, 2; Pär Hakonsson m, h, dr, p, 2;
        Erich Sansson m, h, dr, p, 4
1707 Arvid Larsson; Erik Olsson; Per Hakonsson; Per Olsson; Erik Sonesson; Vicents Tossengsson
1709 Arvid Larsson; Erik Olsson; Per Hakonsson; Per Olsson; Sakris Hansson; Erik Sonesson
1710 Arfwed Larsson m,p 2; Erik Olsson m,h 2; Per Hakensson m,h,dot,dr 4; Per Olsson m,h 2;
        Zackris Hansson m,dr 2; Erik Sanesson m,h, dr, 3
1711 Arvid Larsson; Erik Olsson; Per Hakonsson; Per Olsson; Sakris Hansson; Erik Sonesson;
        Mårten Olsson Grafogde
1713 Erik Olsson; Per Hakonsson; Per Olsson; Sakris Hansson; Erik Sonesson