< Startsidan

Norhammar, Knista


Hit till Norhammar (ca 2 km öster om Villingsberg) kom Johan och Stina, från Gälleråsen, 1871. 
 

P42
Johan Andersson
f 1845 † 1901
P43
Stina Andersdotter
f 1850 † 1929
 

  

Deras barn födda i Norhammar:
  P115 Marie(a), f 1872
  P147 Johan, f 1874
  P148 Karl, f 1878
  P191 Ida Kristina, f 1882

Familjen flyttar till Ö Nordändan 1884.

Barn födda i Ö Nordändan:
P40 Frida, f 1884
  P114 Anna, f 1887
  P116 Alfred, f 1889
  P149 Filip, f 1890

 

Källavskrifter från Norhammar

  

  

Platsen stavas på några ställen, Norrhammar. Det rätta är NOR-hammar. Det syftar på sjön Noren, vars utflöde man nyttjade som kraftkälla.


Här vid dammen finns lämningar av verksamhet. (Knipphammare)  

  

Örebrobekanta och bekanta Örebroare
av Hjalmar Bergman

  
"... Yngström på Valåsen. Sistnämnde gubbe betraktades med ej ringa respekt av såväl turk som kristen. Han var tämligen enstörig men som god vän till min morfar och ej sällan gäst hos mina föräldrar var han mig rätt känd. Han såg ut som ett bergslagstroll, kort och bred, skarpögd, med ovanligt stor näsa och utstående öron. Därtill en åtminstone yttre och ytterlig bisterhet i karaktären. Han räknades bland bergslagens drottar, herre över stora land. När Örebro skulle få sin första kraftledning från Bratt- och Skråmforsarna,   vägrade  han  att  släppa fram den över sina ägovidder. Emellertid var det enda vägen och hela företaget även- tyrades av gubbens halsstarrighet. Hans dotter gav min far en vink att ett personligt besök kanske kunde åstadkomma någon ändring. Min far for och jag slank med, alltför liten att alls iakttagas, men ej för liten att iakttaga den sällsynt sköna nejden och den skräckinjagande men nog så märklige bergslagsgubben. Hur det nu var återvände min far med segern, vilket betraktades som ett underverk. ..."
 

I skriften "Villingsbergs bruk" skriver Jonas Hedberg:

"... År 1649 gav Bergskollegium privilegium på ett nytt bruk Norhammarn, beläget vid Norens utflöde och anlagt av Örebroköpmännen Nils Torstensson, Lars Jönsson och Ingel Sandersson. Bruket, som hade en knipphammare, eldhärjades på 1650-talet, men uppbyggdes snart igen. Torstenssons del ärvdes sedermera av sonen Gabriel Nilsson medan de andra delarna förvärvades av Örebroköpmannen Anders Pedersson.

Kallas en tid Funckhambrarna (1650-talet)

Vid Norhammarn drevs smidesrörelse vilken 1870 gav 31.354 centner och där bodde smidesmästare och smeder. Ruinerna och husgrunderna minna nu om platsen..."

Källkritik

Stina Andersdotter föddes i Rosensjö, Karlskoga, enl föddaboken. Hon växer upp i Karlskoga enl husförhör. Hon gifter sig i Karlskoga, enl vigdaboken.
MEN. I samtliga kyrkböcker efter det att hon kommer till Knista/Hidinge, står det att hon är född i HOVA. I husförhör Hidinge, Ö Nordändan 1890-95, står det "säger sig vara född i Carlskoga". Men i nästkommande förhör står hon som född i Hova igen.