« Startsidan

Nordändan, Knista, Edsbergs hd


  

I föddaboken står det att Mats (Mathias) Olofsson föds 1736 på Nordändan. Det betyder att hans föräldrar bodde där före 1736.

I skriften "Villingsbergs bruk". skriver Jonas Hedberg:
  
Längre upp efter Hyttvägen ligger Ö. och V. Nordändan. Namnet, som i senare tid förvanskats, var förut Nohlengen (norra ängen). Omkring år 1700 beskrives Wester Nohlengen sålunda: "Dess hela eng består af widd 22 tunnland och 6 kappland, hvaraf kan bergas höö 40 lass".

Jag har i nuläget ingen aning om vilket av torpen på Nordändan som familjerna brukade.

Gamla källavskrifter från Nordändan


Klickbar  

 

Familjen Mats Olofsson:

P696 Mats Olofsson, f 1736 i "Nolan"
P697 Brita Stina Isacsdotter, f 1742
 
P714 Isac f 1763
P715 Olof f 1765, tar över torpet
P53 Johan f 1767. Flyttar till Björntjärn
P731 Mats f 1770
P729 Anders f 1775
P716 Carl f 1778
P717 Brita f 1780
P718 Nils f 1783
P728 Anna Kajsa

Familjen Olof Matsson:

P715 Olof Matsson f 1765
P719 Sara Danielsdotter, f 1769 i Kringelhult
 
P721 Brita f 1788
P720 Mathias f 1791
P722 Olof f 1793
P723 Carl f 1796. Bor här med sin fam. 1817-1821.
P725 Anders f 1801
P726 Maria f 1804
P727 Brita Stina f 1805
P724 Mats † 1800

  
  

När händer vad:

före 1736 P698 Olof Matsson slår sig ner på Nordändan.
1736 Sonen P696 Mats föds
1762 P696 Mats gifter sig med P697 Brita Isacsdotter
1763 Mats son P714 Isac föds
1765 Mats son P715 Olof föds
1767 Mats son P53 Johan föds
1770 Mats son P731 Mats föds
1774 Mats son P753 Anders, antagligen dödfödd.
1775 Mats får en son, som även han får heta P729 Anders.
1778 Mats son P716 Carl föds
1780 Mats dotter P717 Brita föds
1783 Mats son P718 Nils föds
1785 Mats son P714 Isac flyttar till Hidinge (22 år)
1788 Olofs dotter P721 Brita föds i Karlskoga
1790 Mats son P715 Olof inflyttar från ? (25 år)
Mats son P53 Johan flyttar till Karlskoga (23 år)
Olof Matssons hustru P719 Sara Danielsdotter inflyttar från Karlskoga (22 år)
1791 Olofs son P720 Mathias föds
Olofs dotter P721 Brita flyttar till Karlskoga (3 år gammal ?)
Mats son P722 Olof flyttar till Karlskoga (26 år)
Mats son P724 Mats flyttar till Knista (20 år)
1792 Mats son P714 Isac dör (29 år)
Mats dotter P717 Brita dör (nästan 12 år)
1793 Olofs son P722 Olof föds
1794 Mats son P729 Anders flyttar till Karlskoga
1796 Olofs son P723 Carl föds
Mats dotter P728 Anna Kajsa (24 år) flyttar till ?
1797 Johans dotter P709 Brita Stina föds
1798 Mats son P53 Johan gifter sig med P54 Maria Arvidsd.
Mats son P716 Carl flyttar till ? (20 år)
1800 Olofs son P724 Mats dör
1801 Olofs son P725 Anders föds
1803 Mats son P718 Nils flyttar till Karlskoga (20 år)
1804 Olofs dotter P726 Maria föds
1805 Olofs dotter P727 Brita Stina föds
1811 P696 Mats Olofsson f 1736 dör (nästan 75 år)
1817-1821 Olofs son P723 Carl med familj finns med i förhörslängderna.
1822 Olofs dotter P727 Brita Stina inflyttar (17 år)
1824 P715 Olof Matsson f 1765, dör (59 år)
hans fru P719 Sara Danielsdotter dör (55 år)
1829 P697 Brita Stina Isacsdotter dör (87 år)