« Tillbaka

Mantalslängd Västra Kärne 1599-1713

Kathleen Hedbergs avskrift.
  
  
Wäster Kiarn Västra Kärne SöderKiarne

1599 Jan i Wästra tiarno
1600 Jan
1602 Jan i Söd Terno
1604 Jon
1605 Jan
1606 b, h, dr, p, södertierno
1606 Jon
1607 Joenn 2 1 1
1608 Jan
1609 b, h
1610 Jon 2 d p
@1610 Joenn 2 1 1; Wäster Carne
1611 Joenn Hinndersson b, h, dr, p
1612 Jon 2 dr, p2
1613 Jon
1615 Jon
1616 Jon
1617 Jon
1618 Jon
1619 Jon
1620 Jon
1621 no name
1621 Henrik
1626 Påvel; Henrik; Jon
1627 Påvel; Henrik
1628 Påvel; Henrik
1629 Påvel; Henrik
1630 Påvel; Henrik
*1630 Hendrik 3; Påfwell 3 all Kerna
1631 Påvel; Henrik
1632 Påvel; Henrik
1633 Påvel; Henrik
*1633 Påwell 4; Hindrich 4; Hindrich also signed as sexman
1635 Påvel; Henrik
*1639 Hindrick 3; Påwel 4
1640 Påvel; Henrik
*1640b Påwell; Hindrick
*1640 Hindrik 4; Påwel 4
@1641 Hindrik Jonsson; Nils Olofsson -dr; Johan Pålsson -son; Pål -nämndeman;
           Arvid Svensson -dr; Anders Eriksson
1642 Påfwel 5; Hendrich 4
1643 Påwel 5; Hendrich 5
1644 Påwel 5; Hendrich 5
1645 Påvel 4; Henrik 4
1646 Påvel 4; Henrik 4
1647 Påwell 5; Hindrich 5
1648 Påfwel 6; Hindrik 5
1649 Påvel 5; Henrik 4
** 1649 Påvel & Henrik Jonsson
1650 Påvel 6; Henrik 6
1651 Påvel 5; Erik Henriksson 4
** 1652 Påvel Jonsson; Henrik Jonsson
1653 Lars, brod Johan, p Sisilla; Olof Påvelsson, syst Kerstin, dito Giertru
1654 Lars, brod Johan, p Sisilla; Olof Påvelsson, syst Kerstin, syst Anna
1655 Lars, brod Johan, p Sisilla; Olof Påvelsson, syst Anna, Giertru
1656 Påvel Jonsson, dot Kerstin, p Cicilla;
Lars Henriksson, h Anna, Johan Henriksson, dot Agnes
1657 Påvel Jonsson, h, son; Henrik Henriksson, h, son
1658 Påffwell Jonsson b, 2sons dot, p, 5?; Lars Hindersson b, h, dot, dr, 4
1659 Olof, dot Agneta; Lars, h Anna, dot Annika
1661 Olof, h, 2dot; Lars, h; Johan, h
1662 Olof, h, 2dot; Lars, h; Johan, h
1663 Olof, h, son, dot, mag, sons hustru; Lars, h, son, 2dot
1664 Olof, h, 2sons; Lars, h; Johan, h
1665 Olof, h, 2sons; Johan, h
1667 Olof 2; Johan, h
1668 Olof 2; Johan, h; Halvar 2
1669 Johan h; Olof 2; Erick 2; Halfwar h
1670 Olof 2; Johan, h; Halvar, h
1671 Johan, h; Olof 2; Halfwar 2
1672 Johan 2; Olof 2; Halfwar 2
1673 Johan 3; Olof 2; Halfwar 2
1675 Olof Pålsson, h; Halvar 2; Johan, h
1676 Olof Paalss, h; Johan h
1677 Olof Pålsson, h; Johan 2
1678 Olof Pålss, h; Johan, h
1679 Olof Pålsson (no bonde), h; Johan 2
1681 Olof Pålsson, h; Johan 2
1682 Olof 2; Johan 2
1683 Olof Pålsson 2; Johan 2
1684 Olof Pålsson 3; Johan 2;
1685 Olof Pålsson, h; Johan 2; Olof Svensson 3
1686 Swen Olofsson 4; Olof Ericksson 2; Olof Swensson 3
1687 Swen Olofsson 4; Olof Eriksson 2
1688 Swen Olofsson b, h, p, 3; Olof Erichsson b, h, 2; Olof Swensson b, h, p, 3
1689 Swen Olofsson, mod Bengta, dr Pal Olofsson; Olof Eriksson, h, p Agneta
1690 Swen Olofsson, mod Bengta, dr Påvel, p Margreta; Olof Eriksson, h;
        Olof Swensson, h, p Margreta
1691 Swen Olofsson; Olof Eriksson; Olof Swensson
1692 Swen Olofsson, brod Pål; Olof Eriksson, h; Olof Swensson, h, p Agneta
1693 Swen Olofsson, h; Pål Olofsson, h; Olof Eriksson, h; Olof Swensson, h, dot Agneta
1695 Swen Olofsson, h; Pål Olofsson, h; Olof Eriksson, h; Olof Swensson, h, dot Agnis
1696 Swen b, h, 2; Påhl b, h, dr, 3; Olof Ersson b, h, 2; Olof Swensson b, h, 2dots 4
1697 Swen; Pål; Olof Eriksson; Olof Swensson
1698 Swen Olsson m, h, 2; Påhl m, h, dr, 3; Olof Ersson m, h, 2; Olof Swensson m, h, dot, p, 4
1699 Swen Olsson; Pal Olsson; Olof Eriksson; Olof Swensson
1700 Swen Olsson m, h, dr, 3; Påhl Olsson m, h, 2; Olof Ersson m, h, 2; Olof Swensson m, h, 2p 4
1700 Swen Ollsson m, h, dr, 3; Påhl Olsson m, h, 2; Oloff Ersson m, h, 2; Oloff Swensson m, h, p, 3
1701 Swen Olsson m, h, p, 3; Påhl Olsson m, h, 2; Olof Ersson m, h, 2; Olof Swensson m, h, p, 3
1702 Swen Olsson m, h, p, 3; Påhl Olsson m, h, 2; Oloff Ersson m, h, 2; Olof Swensson m, h, p, 3
1703 Swen Olsson m, h, 2; Påhl Olsson m, h, 2; Olof Ersson m, h, 2; Olof Swensson m, h, p, 3
1704 Swen Olsson m, h, p, 3; Pa?? Olsson m, h, 2; Olof Ersson?? m, h, son, 3;
        O??? Swensson??? m, h, 2; ??? Johansson m, p, 2
1706 Swen Olsson m, h, p, 3; Pahl Olsson m, h, 2; Olof Ersson m, h, son, 3;
        Olof Swensson m, h, 2; Hindrich Johansson m, 1
1707 Swen Olsson; Pål Olsson; Olof Ersson; Olof Swensson; Henrik Johansson
1709 Swen Olsson; Pål Olsson; Johan Olsson & mod; Olof Swensson; Henrik Johansson
1710 Swen Olsson m, h, 2; Johan Olofsson m, h, 2; Olof Swensson m, h, son, 3;
        Hindrich Johansson m, h, 2
1711 Swen Olsson; Pål Olsson; Johan Olsson; Olof Swensson; Henrik Johansson
1713 Swen Olsson; Pål Olsson; Johan Olsson; Olof Swensson; Henrik Johansson