« Tillbaka

E18/Riks 9:an  1851 - 2010


  

Försöker med hjälp av olika kartor, komma underfund med när den nya dragningen av Riksvägen förbi Sommar- brikan, gjordes.

Med stöd av kartorna här nedanför, kan omdragningen ha genomförts omkring 1870.

  

En del av kartan 1851 18-KAD-499, från Lantmäterimyndigheternas arkiv.

Lägg markören på kartan, så ser du bl.a att vägen från Örebro kom fram där Körvägen går idag. Längst uppe i nordöstra hörnet av Körvägen.

 

Ekonomiska kartan
 uppmätt 1864-67
Karlskoga Härad
  åren 1867-72

Här är den nya dragningen av riksvägen inritad.

1871. I april påbörjas arbetet med att bygga den smalspåriga järnvägen mellan sjöarna Vikern och Möckeln.

1872. Den 24 september öppnas den smalspåriga järnvägen (802 mm) mellan Dalkarlsberg och Degerfors för provisorisk godstrafik.

1873. I september är den 54,5 kilometer långa Vikern-Möckelns järnväg färdigbyggd och öppnas för godstrafik.

viker.net

1907 läggs järnvägen ner.

   

Lägg musen på kartan.

9 februari 1957 ger Arbets- marknadsstyrelsen bygg- nadstillstånd till omläggning av riksväg 9, mellan Svart- älven och stadsgränsen.
Arbetet föreslås att senast påbörjas den 20 maj 1957.

Det omläggningen gäller är det som på kartan är märkt 2:a sträckningen. Man rätar i princip ut den sträck- ningen så den får dagens utseende. Ytterligare en breddning sker senare på 60-talet.

En fråga kvarstår dock. När gjorde om den ursprungliga infarten? Den som kom in där Körvägen är idag.

Kuriren 4 oktober 1958