« Startsidan

Sjörstorp, Hidinge. ½ hemman


  
Hit kommer 1850 den unga brukarfamiljen Gustav Jansson med hustrun Sofia Brattström och den ettårige sonen Karl. Familjen är ensam om att bruka det ½ hemmanet.
I många kyrkböcker stavas platsen "Sjöstorp".
  
- P4052
- P4853
Gustav Jansson
Sofia Brattström
f 1823 i Björntjärn, Knista
f 1828 i Torsboda, Tysslinge
Död här 1874
 
  Son Karl
Son Emanuel
Dotter Matilda
Son Oskar
Dotter Maria
Son Johan
Dotter Johanna
Son Israel
Dotter Josefina
Son Frans
f 1849 på Våtsjötorp
f 1851 här
f 1852 här
f 1854 här
f 1859 här
f 1862 här
f 1864 här
f 1866 här
f 1868 här
f 1870 här

Dör efter 14 dagar av svaghet
Bl.a mor till "Blåbärs-Pelle"Kallas senare i livet "Get-Johanna"

1874 dör brukaren Gustav Jansson och hustrun Sofia flyttar härifrån 1880 med barnen till Ånnaboda. Sonen Karl, som är själv, flyttar härifrån 1881 till Svenshyttan. Sjörstorp ägs då av Kronan. Från Svenshyttan reser Karl till Amerika 27/2 1882.

  
ur boken:
Kilsbergstorp
utgiven av Närkes Skogskarlars Klubb

83 Sjörstorp
Beläget på en udde i sydvästra Gilsåssjön i Hidinge församling. Nedlades 1882.
  Under förra delen av 1800-talet bodde på torpet Anders Andersson och hans hustru Maria Persdotter, båda födda 1787. Då den odlade marken var för liten och den tillhörande skogen inte mättade några munnar, bytte Anders Andersson mark med Garphytte bruk och flyttade 1848 till den gård, som ligger intill Suttarboda friluftsgård.
  Om Anders berättas hur han blev anfallen av fem vargar på Gilsåssjöns is och hur svårt han hade att freda sig mot dem.
  Näste brukare var Gustav Jansson, f. 1823, och hustrun Carolina Brattström, f. 1828. Nio barn föddes på torpet. Efter makens död bodde änkan kvar några år, men 1880 flyttade hon och barnen, utom äldste sonen. Han hette Karl Gustav Gustavsson och var född 1849.
  Marken tillhör numera kronan och den förfallna stuga, som vid skyltsättningen 1971 stod där är inte den ursprungliga utan en senare ditflyttad jakt- och fiskestuga, som uppbyggts på samma grund.