« Startsidan

Hägnan, Karlskoga


  

Ett område med arbetarbostäder som byggdes av Bofors. I husförhör och församlingsböcker hittas de boende här under Bofors.
  
I pärmarna "Bofors Arb. Byggn. A.-Bol" finns "Huskort" från Hägnan. Där redovisas vilka reparationer och underhåll som gjorts på lägenheterna. Här finns även uppgifter på hyresgästerna och vilka lägenheter de bor i. Årtal för husens uppförande uppges också. Husnumren refererar till Strömbergs karta här nedanför: Hus 1 (Slottet) 1885, Hus 2 (Fridhem) 1885, Hus 3 (Myrbo som flyttades hit från området Korpkullen–Strömsbro) 1906, Hus 4 1885 och Hus 5 1885.
  
Området började rivas under 1970-talet, och de sista byggnaderna som revs var barackerna som är märkta 9, på kartan här under.
  
I samband med dragningen av järnvägen mellan Karlskoga-Nora, planerades ett stickspår från Bofors station till faktoriet vid Björkborn. Dessa planer ändrades och man grävde istället en kanal 1872-74. Kanalen fick ringa betydelse, eftersom man nästan samtidigt, ändå drog fram ett järnvägsspår.

  

  

Till höger ser vi kanalbanken och kanalen, mot Björkborn.
Snett fram till vänster låg byggnaderna.

  

Karta från 1894

Här ser man gamla smedjan och valsverket. Sågen på sågholmen. Tegelverket...

 

Karta över
området 1956

 

 

  

Karta och personförteckning av Per Strömberg, Karlskoga.


  

  

  

Göte Bergqvist monterar fall- skärmar i sin bod.
Klipp från tidningen B-Pilen nr:2 1947

 

Bilderna är klickbara
  

 Myrbo (3). Huset stod tidigare vid Bofors stationsområde,
 vilket en karta från 1888 bekräftar. Huset flyttades hit 1906.
 

P50 Sivan Johansson. Min
morfars bror. Klickbar
Se även Sivans fotoalbum
på sidan Fotoalbum.

  


Detalj från bilden bredvid, där man ser min morfars mor
P40 Frida Johansson till höger. De bodde i "Slottet" (1).
Hus 7 syns i bakgrunden.
P43 Stina Andersson,
f 1850 d 1929. Min morfars mormor. Här är hon på besök hos sin dotter Frida, som bodde tillsammans med Alexander Forsling på under- våningen i Slottet, gavel mot Björk- born.
Augusti 1927.

Bilder från Karlskoga Hembygdsförenings arkiv. Klickbara.

 

 

Från ett vykort. Ca 1915.
Myrbo (3), närmast kameran.
  Detalj. Ca 1900. Det här är huset som är
  markerat som nr 8 (vicevärd) på kartan.
  Slottet till vänster i bakgrunden. Här har
  familjen Bergqvist bott, men vem som är
  med på bilden är inte känt.
  Hus nr 6 på kartan, sett norrifrån.