« Tillbaka

Mantalslängd Gräsmossen 1599-1713

Kathleen Hedbergs avskrift.
  
  
Gräsmåsen, Gräsmossen

1599 Pärs
1600 Påvel
1601 Påvel
1602 Påvel
1604 Nils
1605 Nils
1606 h, dr, p, (no b)
1606 Nils???
1607 Nils 2 0 1
1608 Nils
1609 b2 h1
1610 Nils 2 p
@1610 Nils Jonnszon 2 0 0;
1611 Nils Jonnsson b, h, dr, 2p
1612 Nils 2 d p2
1613 Nils
1615 Nils
1616 Nils
1617 Nils
1618 Enkian
1619 Enkian
1620 ??
1621 Lasse
1621 Lasse; Marcus
1626 Lasse
1628 Lasse; Mats
1629 Lasse; Matis
1630 Laris; Mates
*1630 Lars 3; Mates 3
1631 Lars; Mats
1632 Lars; Mats
1633 Lars; Mats
*1633 Laris 4; Matis 4
1635 Lars; Mats
1639 Lars; Mats
*1639 Lars 4; Mathes 3
*1640 Lars 4; Mathes 3
1640 Lars; Mats
1642 Lasse 4; Mattes 3
1643 Lasse 4; Mats 4
1644 Mats 4
1645 Lars 5; Mats 4
1646 Lars 5; Mats 4
1647 Lars 4; Mats 4 (after) Peder nybyggiere 2
1648 Mattes 5
1649 Lars 4; Mats 4
**1649 Matthes Grelsson
1650 Mattes 4
**1652 Matthes Grelsson
1653 Anders, h Cherstin
1654 Anders Matsson, h Charin, p Marit
1655 Anders Matsson, h Charin, p Marit
1656 Mathias Grelsson, son Anders, h Karin, p Marit
1657 Mathias Grelsson b, h, son, dot
1658 Anders Matsson b, h, p, 3; Enken Chirstin h, 1
1659 Anders, h Karin
1661 Anders, h
1662 Anders, h
1663 Anders; Johan, son
1665 Anders, h; Johan, h
1667 Anders 2; Johan 2
1668 Anders 2; Johan 2
1669 Anders 2; Swen 2; Nils h, dot
1670 Anders 2; Swen och Johan 2; Nils 2
1671 Anders 2; Johan 2; Nils 1
1672 Anders 2; Johan 2; Nils 1
1673 Anders 2; Johan 2; Swen 2
1675 Anders 2; Tommes 2; Hans 1; Swen soldat
1676 Anders 2; Tommas 2; Olof 2
1677 Anders, h, son; Tommes 2; Olof soldat
1678 Anders 1; Tommes (2 und) soldat; Oloff (2 und) soldat; Oloff (no total); Erick 1
1679 Anders 1; Tommes soldat; Erik 1
1681 Anders 1; Gunnella 1; Olof Olofsson 2
1682 Olof Olofsson 2; Mathis 2; Anders 2
1683 Anders 2; Olof Olofsson 2; Mathis 2
1684 Anders 2; Olof Olofsson 2; Mathis 2
1685 Anders 2; Olof Olofsson 2; Mathis 2,
1686 Anders 2; Olof Olofsson 2; Mathis 2
1687 Anders 2; Olof Olofsson 2; Mathis 2; dr Johan
1688 Anders b, h, 2; Olof Olofsson b, h, 2; Mathis b, h, 2; dr, Johan dräng 1
1689 Anders, h, dot Annika; Olof Olofsson, h; Mattes, h
1690 Anders, h, dot Annika; Olof Olofsson, h; Mattes, p Gunnilla
1691 Anders (blind); Olof Olofsson; Mathes
1692 Anderss hustru, dot Ingri, dr Lars Andersson; Olof Olofsson, h; Matts, dot Gunilla
1693 p Elin Andersdr; Olof Olofsson, h; Matthes Ersson, dot Gunilla; dr Mattes Persson
1695 Anders, p Elin; Olof Olofsson, h, dr Mates; Mats Ersson, dot Gunilla
1697 Anders; Olof; Mats Ersson
1698 Anders m, dr, p, 3; Mathis Ersson m, dot, 2; Oloff Olsson m, h, 2
1699 Enk. gl. och brackl. Enkan Karins 3dot 3; Lisken Andersdott h, p, 2;
        Mattis Ersson m, dot, 2; Olof Olsson m, h, dr, 3
1700 Kierstin Andersdr h, 1; Zachris Eskillsson m, h, p, 3; Mattes Ersson m, dot, 2;
        Olof Olsson h, d.Mattes död strex efter skrif. i fol. ahr 1
1701 Kierstin andersdr h, p, 2; Zachris Eskillsson m, h, 2; Mattes Ersson m, dot, 2; Olof Olsson m, h, 2
1702 Kierstin Andersdr h, 1; Zachris Eskillsson m, h, 2; Olof Gunnarsson m, h, 2; Olof Olsson m, h, 2
1703 Swen Larsson m, h, 2; Zachris Eskillsson m, h, 2; Olof Gunnarsson m, h, 2; Olof Olsson m, h, 2
1704 ??? Larsson m, h, 2; ??? Eskilsson m, h, 2; Olof??? Gunnarsson m, h, 2; ??? Olsson m, h, 2
1706 Swen Larsson m, h, 2; Zachris Eskillsson m, h, 2; Olof Gunnarsson m, h, dr, 3;
        Pär Nillsson m, h, 2
1707 Swen Larsson; Zachris Eskilsson; Olof Gunnarsson; Per Nilsson
1709 Swen Larsson; Zachris Eskilsson; Olof Gunnarsson; Per Nilsson
1710 Swen Larsson m, h, 2; Zackris Eskillsson m, 1; Oluf Gunnarsson m, h, 2; Pehr Nillsson m, h, 2
1711 Swen Larsson; Zachris Eskilsson; Olof Gunnarsson; Per Nilsson
1713 Swen Larsson; Lisken Andersdr; Per Nilsson; Arfwid Nilsson