« Startsidan

Forsby, Karlskoga


  

 Klickbar karta

Kathleen Hedbergs mantalsavskrift

  

Källavskrifter från Forsby

Familjer i Forsby:

  
P1680 Erik Jordansson f 1710 (beräknat), död 1782 i Forsby
  P1681 Katarina f 1691 (obekräftat)
  
Bergsman
  
Barn:
P1052 Jonas f 1732 (beräknat). Död 1815 i Forsby.
  
  
Nästa generation
  
P1052 Jonas Eriksson, f 1732 (beräknat), död 1815 i Forsby
P1053 Maria Andersdotter, f 1731 i Torpskog, död 1794 i Forsby
  
Bergsman.
Bodde 1756-1815 på Forsby.
Rotmästare 1780-10-15 - 1786-05-21.
Enl. sockenstämmoprotokoll Karlskoga Nr 301, 15 oktober 1780, blev Jonas Ersson ny Rotmästare på rote N:r 8, Forsby.

Barn födda i Forsby:
Erik f 1756. Död 24 nov 1757 i koppor
P1283 Stina f 1758. Död 1809 i Lämås
Anders f 1761. Död 1811 i Forsby
Maria f 1763. Troligen död före november 1764
Maria f 1764. Död 1836

  

Näst nästa generation
  
P1685 Anders Jonasson, f 1761 i Forsby, d 1811 i Forsby
P1696 Stina Olsdotter, 1771 i Stenbäcken, d 1846 i Forsby
  
Barn:
Maria f 1801 i Stenbäcken, död 1846 i Forsby
Jonas f 1804 i Valåsen, död 1880 i Korsgatan, Hidinge
Olof f 1806 i Forsby. Blir bergsman i Gräsmossen
Anders f 1810 i Forsby, död 1815 i Forsby