« Tillbaka
  

Rynninge, Fellingsbro

En sammanställning av olika akter
som finns hos Lantmäteriet.
  

  

Rikets allmänna kartverks arkiv

J112-73-12 Näbby 1864-67

Häradsekonomiska kartan. Bl.a Rynninge, Nybble, Fänninge

J133-10F8g59 Ekonomiska kartan 1957

Bl.a Rynninge, Fännninge

  

Lantmäteristyrelsens arkiv

S15-70:1 1781 Storskifte    (se även 18-FEL-111)

A. Norra Gården     7 1/6 Öresland  And:Larsson 1/2, Pehr Andersson 1/4, Pehr Wallbom 1/4
B. Rotgården        6 1/3    =      Anders Andersson Norr 1/2, Anders Jonsson 1/2
C. Bengts Hemmanet  8        =      Jan Nilsson 1/2, And:Larsson 1/4, Erik Ersson 1/4
D. Lilla Gården     6        =      And Andson Sör 1/2, Lars Olsson 1/2
E. Storgården      10 2/3    =      Lars Pehrsson 1/2, Lars Olsson 1/2
F. Södra Hemmanet   7        =      Scholaeæ Mästaren Danelius 1/2, Eric Ersson 1/2

Summa 45 1/6 Öresland fördelat på 6 hemman, varav 5 rusthåll och ett Augment*

  * Mindre hemman lämnade bidrag i form av "hästeräntor" och benömndes augmentshemman.

S15-70:2 1816 Enskifte

(Akten innehåller ett utförligt kartmatr. där man bl.a kan hitta husartorpen.)

Litt A Norra Gården 1/1 hemman
Rusthåll No.120 Fellingsbro Sqvadron af Kungl Lif Regementets Brigadens Husar Corps.
Äges av Anders Larsson yngre 1/4 Norra hustomten, Erick Pehrsson i Abbortorp 1/4 och Olof Andersson 1/2 Södra hustomtem.

Litt B Nästegården 1/1 skatte augumentshemmana
Ägs av Lars Andersson äldre 1/2 Västra hustomten och Lars Andersson yngre 1/2 Östra hustomten.

Litt C Bengtsgården 1/1 hemman
Rusthåll No.119 vid Fellingsbro Sqvadron af Kungl Lif Regementets Brigadens Husar Corps.
Äges av Anders Carlsson 1/4 Norra hustomten, Olof Larsson 1/4 Mellersta hustomten och Olof Jansson 1/2 Södra hustomten.

Litt D Lillgården 1/1 hemman
Rusthåll No. 118 vid Fellingsbro Sqvadron af Kungl Lif Regementets Brigadens Husar Corps.
Äges av Anders Andersson 1/2 Norra hustomten och Anders Larsson d äldre 1/2 Södra hustomten.

Litt E Storgården 1/1 hemman
Rusthåll No. 117 vid Fellingsbro Sqvadron af Kungl Lif Regementets Brigadens Husar Corps.
Äges av Pehr Larsson 3/4 Norra hustomten och Olof Andersson 1/4 Södra hustomten.

Litt F Södergården 1/1 hemman
Rusthåll No. 116 vid Fellingsbro Sqvadron af Kungl Lif Regementets Brigadens Husar Corps.
Äges av: Olof Larsson 1/2 Norra hustomten och Anders Larsson d yngre 1/2 Södra hustomten.

  

Lantmäterimyndigheternas arkiv

18-FEL-111 1781 Storskifte    (se även S15-70:1)

Bengts hemman: Erik Ersson, Anders Larsson och Jan Nilsson.

Rynninge by består av:
A. Norra gården
B. Rotgården
C. Bengts Hemmanet
D. Lilla Gården
E. Storgården
F. Södra Hemmanet

18-FEL-186 1841 Delning

A Nästgården
Ba 1/4 hemman Bengtsgården Carl Andersson
Bb 1/4   =         =       Lars Ersson
Bc 1/2   =         =       Olof Jansson
C Norra gården
D Lillgården
E Storgården
F Sörgården

18-FEL-211 1849 Delning

Norra gården Eric Hansson, Jan Olsson
Nästegården  Lars Larsson äldre, Lars Larsson yngre
Bengtsgården Carl Andersson, Lars Olsson
Lillgården   Anders Andersson, Lars Andersson äldre
Storgården   Pehr Larsson

18-FEL-215 1850 Stängselåtgärd

Aa Eric Hansson
Ab Jan Olsson
Bc Lars Larsson äldre
Bd Lars Larsson yngre
Ce Carl Andersson
Cf Lars Olsson
Dg Anders Andersson
Dh Lars Andersson äldre
Ei Per Larsson
Fk Gustaf Jansson
Fl Lars Andersson yngre

18-FEL-244 1858 Stängselåtgärd

Några förekommande namn:
För 1/2 mtl Nybble by, Rusthållaren Anders Olsson.
För Fenninge, Jan Larsson och Anders Larsson.
För Rynninge, Per Olsson.
Herr Kapten v Schewen.

18-FEL-258 1858 Inställd åtgärd eller förrättning

Hemmanet No1. Lars Andersson yngre, Anders Olsson
         No2. Lars Olsson yngre, Per Olsson
         No3. Anders Persson
         No4. Lars Andersson äldre
         No5. Lars Olsson äldre, Carl Andersson
         No6. Lars Olsson yngre, Anders Andersson

18-FEL-AVS542 1891 Avsöndring

Försäljning del av Rynninge No6

Anders Larsson   Carl Johan Sjögren
   säljare          köpare

18-FEL-AVS528 1900 Avsöndring

Försäljning del av Rynninge No2 Nästgården
Försäljningen gäller ägofiguren 472 Skoglund

Johan Larsson      Anna Larsdotter
Anna Larsson           köpare
  säljare

18-FEL-AVS538 1901 Avsöndring

Försäljning del av Rynninge No5 ½ mtl.
Försäljningen gäller en drygt 3 hektar jordavsöndring kallad Liljedal No1.
No5 omfattar drygt 46 hektar.

Erik Eriksson        Husaren A.L Flykt
Anna Larsdotter          köpare
  säljare

18-FEL-AVS543 1903 Avsöndring

Försäljning del av Rynninge No6 Litt Ab

Johan Larsson      Erik Johansson i Oppboga
  säljare             köpare

18-FEL-536 1904 Reglering för torrläggning av mark

Utredning för reglering av Oppbågaström genom utvidgning av Rynningeforsen samt reglering av Sverkerstaån. 100 sidor.
(Många ritningar på vattendraget)

Några namn som förekommer:

Anders Carlsson   för Fänninge No1 ½ tml
Johan Larsson     för Rynninge No2, 3 och 6
Carl Persson      för    =     No1 och 2
Anders Larsson    för    =     No6 ½ mtl
Erik Larsson      för    =  Cb No5 ½ mtl
Erik Eriksson     för    =     No5 ½ mtl
Johan Forsström   för    =
Anders Andersson  för    =
Carl Joh. Sjögren för =
Gustaf Jansson    för Rynningefors
Erik Holm             Rynninge

18-FEL-AVS539 1905 Avsöndring

Försäljning av 18 ar benämnd Tomten No1, från Rynninge No5.
(Man gör ett byte av mark)

Erik Eriksson         Nämndeman Anders Larsson
Anna Helena Larsdr    Dotter Alva Sofia
    säljare                köpare

18-FEL-AVS544 1905 Avsöndring

Försäljning av 67,7 ar benämnd Tomten No4, från Rynninge No6.
(Man gör ett byte av mark)

Johan Larsson         Nämndeman Anders Larsson
Anna Larsson Dotter   Alva Sofia
    säljare             köpare

18-FEL-AVS545 1905 Avsöndring

Försäljning av 8,88 ar benämnd Tomten No4, från Rynninge No6. Avrösningsmark.
(Man gör ett byte av mark)

Anders Larsson           Förre nämndemannen
Alva Sofia Andersdr      Erik Eriksson
    säljare                 köpare

18-FEL-AVS546 1905 Avsöndring

Försäljning av 18,13 ar hustomt, belägen mellan köparens och säljarens gårdar.
(Man gör ett byte av mark)

Anders Larsson         Förre nämndeman
Alva Sofia Andersdr    Johan Larsson
     säljare               köpare

18-FEL-AVS534 1906 Avsöndring

Försäljning av 40,83 ar benämnd Ringsborg, från Rynninge No4.

450 kr

Köpare:
Husaren J.A Ring

Säljare:
Rusthållare
E Eriksson     äger 1/2  mtl i No4
Erik Holm       =   1/4  =   =  =
C Joh Forsström =   1/8  =   =  =
K W Beckman     =   1/16 =   =  =
And Andersson   =   1/32 =   =  =
C Andersson     =   1/32 =   =  =

18-FEL-AVS525 1910 Avsöndring

Försäljning av 4,8 ar benämnd Södra tomten No4, från No1 Litt Fb Rynninge.

50 kr

Carl Persson   A. Wester
  säljare        köpare

18-FEL-545 1913 Inställd åtgärd eller förrättning

Delning av vägunderhåll

18-FEL-AVS529 1913 Avsöndring

Försäljning av 15 ar benämnd Uthustomten, från No2 Litt Ba Rynninge.

200 kr

Carl Persson   Eric Holm
   säljare       köpare

18-FEL-AVS526 1913 Avsöndring

Försäljning av Husartorpet Ängtorp, 5 tunnland 4 kappland.

800 kr

Säljare
Ägare av 1 mtl No1 Rynninge, Södragården.
Ax. Wester
Anna Mathilda Larsson

Köpare
Rusthållare Carl Persson

18-FEL-AVS540 1915 Avsöndring

Försäljning av två skiften, "Kohagen".
Från Rynninge No5 litt Cc. 4,4 hektar.

2000 kr

Eric Eriksson             Husaren J.A Ring
Anna Helena Larsdotter         köpare
     säljare

18-FEL-AVS532 1917 Avsöndring

Två jordavsöndringar från No3 Rynninge. 3,8 hektar

1600 kr

Allan Larsson   Eric Holm
   säljare        köpare

18-FEL-AVS547 1917 Avsöndring

Från No6 Litt A Rynninge.
Jordavsöndring 1,1 hektar kallad Steneborg, med två uppförda åbyggnader.

5000 kr

Joh Larsson               Bröderna
Anna Larsson              Hjalmar Andersson
Anders Larsson            Werner Andersson
Alva Larsson (Andersdr)
      säljare                  köpare

18-FEL-AVS530 1919 Avsöndring

Jordavsöndring kallad Fräkenland 0,45 hektar.
Från No2 Rynninge.
Vattenskadad mark vid Oppbogaström/Sverkerstaån.

50 kr

Johan Larsson    deras son
Anna Larsson     Allan Larsson
  säljare           köpare

18-FEL-AVS548 1919 Avsöndring

Jordavsöndring kallad Fräkenland 0,35 hektar.
Från No6 Rynninge.
Vattenskadad mark vid Oppbogaån.

50 kr

Johan Larsson    deras son
Anna Larsson     Allan Larsson
   säljare          köpare

18-FEL-AVS531 1920 Avsöndring

Jordavsöndring Haga ca 1 hektar.
Avsöndras från No2 Litt B Rynninge.

500 kr

Artur Johansson 1/4     Hemmansägare
Sven Johansson  1/4     Allan Larsson
Carl Persson    1/2        köpare
     säljare

18-FEL-AVS535 1920 Avsöndring

Jordavsöndring Ladugårdstomten 0,4 hektar.
Från 1/4 mtl No4 Litt Db Rynninge.

300 kr

Eric Holm      Brodern
 säljare       Carl Eriksson
                  köpare

18-FEL-AVS549 1920 Avsöndring

Jordavsöndring, Backa, 1,17 hektar.
Från No6 Litt A Rynninge.

500 kr

Säljare                    Köpare
Artur Johansson 1/4        Hemmansägaren Allan Larsson
Sven Johansson  1/4
Anders Larsson 71/320
Alva Larsson   89/320

18-FEL-AVS536 1921 Avsöndring

Lägenheten Ringsborg nr3 om 1,63 hektar, avsöndrat från 1 mtl nr5 Rynninge. (litt. C) samt
Lägenheten Ringsborg nr2 om 0,445 hektar, avsöndrat från 1 mtl nr4 (litt. D)

2000 kr

Karl Andersson    Herr J.A Ring
    säljare          köpare

18-FEL-AVS550 1923 Avsöndring

Lägenheten Skogstorp 21,2 ar
Avsöndras från 1/2 mtl. litt. Ab Rynninge 6:4

2000 kr

Sven Johansson       Erland Sandström
Artur Johansson      Östra Mark, Almby socken
   säljare                 köpare