« Tillbaka
 

Fänninge, Fellingsbro

En sammanställning av olika akter
som finns hos Lantmäteriet.
  

  

Rikets allmänna kartverks arkiv

  
J112-73-12
Näbby
1864-67
  
Häradsekonomiska kartan. Bl.a Rynninge, Nybble, Fänninge
  
J133-10F8g59
Rynninge
1957
  
Ekonomiska kartan
Bl.a Rynninge, Fännninge
  

Lantmäteristyrelsens arkiv


S15-25:1
Fänninge nr 1-5
Storskiftes-
delning
1769

Bykarta.
Litt A1 - Kronogård
Litt A2 - Storgård
Litt A3 - Norrgård
Litt A4 - Nästegård
Litt A5 - Södergård
  

S15-25:2
Fänninge nr 1-5
Laga skifte
1842

Bykarta
  

Lantmäterimyndigheternas arkiv


18-FEL-53
1769
Avfattning

Bykarta.
No:1 Cronogård
No:2 Storgård
No:3 Norrgård
No:4 Nästegård
No:5 Södergård

Lars (bomärke) Nilsson      Nils F Nilsson      Jan (bomärke) Olsson
Lars (bomärke) Jansson      Abraham Jansson     i Gillberga
Olof (bomärke) Andersson    Erich Lindberg      Olof Larsson
  

18-FEL-203
1845-09-09
Laga skifte

Bykarta.
Litt A = R.N:r 1-2 Lars Olsson 1/2 hemman i Storängen
Litt Aa= R.N:r 1-3 Lars Larsson 1/2 hemman i No:1
Litt B = R.N:r 2-2 Nämndeman Jacob Nilsson 1/2 hemman
Litt Ba= R.N:r 2-3 Erik Larsson.
Litt C = R.N:r 3-1 F.d Riksfull(?) Anders Larsson
Litt D = R.N:r 4-2 1/2 hemman Anders Andersson och Lars Persson
Litt Da= R.N:r 4-3 1/4 hemman Anders Andersson
Litt Db= R.N:r 4-4 1/4 hemman Lars Olsson
Litt E = R.N:r 5-1 (Rusthåll eller officersboställe ?)
  

18-FEL-243
1856
Inställd åtgärd
eller förrättning
  

Stängseldelning. (Justering efter laga skifte 1842?)
Lars Ersson, arrendator på Fänninge boställe.

18-FEL-244
1858
Stängselåtgärd

Några förekommande namn:
För 1/2 mtl Nybble by, Rusthållaren Anders Olsson.
För Fenninge, Jan Larsson och Anders Larsson.
För Rynninge, Per Olsson.
Herr Kapten v Schewen.
  

18-FEL-AVS194
1869-12-28
Avsöndring

Inlösen av mark från 1/2 mantal kronoskatterusthåll Fänninge No:1. Ägare Carl Carlsson.
1/48 del av hemmanet.
Inlösare: Köping-Hults järnvägsbolag.
Ersättningstagare:
Samtliga hemmansägare i Fänninge
Anders Andersson
Jan Larsson
Anders Larsson
Erik Larsson
  
I samma handling.
1 Oktober 1868
1/2 Kronoskatte Rusthåll No:8, förr No:115, Södra gården Fänninge med ett taxeringsvärde av 3.500 Riksdaler Riksmynt.
Arrendatorn Carl Carlsson från Furuskogen och hans hustru Magdalena Jansdotter, köper hemmanet för 4.700 Riksdaler av Nils Asplund.
  

18-FEL-404
1898-06-11
Övrigt
  

Karta över indragna militiebostället 1 mtl No:5-1.
Uppmätning och kartläggning.

18-FEL-AVS200
1900-12-31
Avsöndring

Ett stycke Bergbacke till byggnadstomt, kallat Backa. Säljes till Enkan Chattarina Larsson i Fyrby för 50 kronor, från 1/2 mtl Fänninge No:2.
Säljare: Karin Larsson.
  

18-FEL-AVS207
1902-09-20
Avsöndring
  

K.F Larsson och K.J Karlsson säljer av 2,8 hektar från sitt ägande 1/4 mtl No:4 Fänninge, kallat Haga b. Till Husaren A. Frej i Fänninge.

18-FEL-AVS195
1902-09-20
Avsöndring
  

K.F Larsson och K.J Karlsson säljer av drygt 3 hektar från sitt ägande 1/2 mtl No:1 Fänninge, kallat Haga a. Till Husaren A. Frej i Fänninge.

18-FEL-AVS197
1902-09-29
Avsöndring
  

K.F Larsson och K.J Karlsson säljer av 1,7 hektar från sitt ägande 1/2 mtl No:1 Fänninge, kallat Nygärdet. Till Carl Erik Fägerqvist i Fänninge.

18-FEL-536
1904
Reglering för torrläggning av mark

Utredning för reglering av Oppbågaström genom utvidgning av Rynningeforsen samt reglering av Sverkerstaån. 100 sidor.
(Många ritningar på vattendraget)

Några namn som förekommer:

Anders Carlsson   för Fänninge No1 ½ tml
Johan Larsson     för Rynninge No2, 3 och 6
Carl Persson      för    =     No1 och 2
Anders Larsson    för    =     No6 ½ mtl
Erik Larsson      för    =  Cb No5 ½ mtl
Erik Eriksson     för    =     No5 ½ mtl
Johan Forsström   för    =
Anders Andersson  för    =
Carl Joh. Sjögren för    =
Gustaf Jansson    för Rynningefors
Erik Holm             Rynninge
  

18-FEL-AVS209
1904-06-20
Avsöndring

Husaren Johan Nylöf i Fänninge köper 1 mtl rusthåll No:4 Fänninge, kallat Rosendahl.
Husarboställe med åbyggnader, litt Dc, 1,8 hektar. 1500 kronor.
Säljare: rustållarna Johan Andersson äger 3/4 i No:4
         ?.? Ekström äger 1/4 i No:4
  

18-FEL-AVS201
1904-06-20
Avsöndring

Anna Christina Larsdotter på lägenheten Skoglund i Rynninge, köper en jordavsöndring kallad Skoglund från 1/2 mtl No:2 Fänninge. 42 ar för 300 kr.
Säljare: Erik och Anna Melin.
  

18-FEL-AVS204
1905-12-02
Avsöndring

Arbetaren Ad. Fredric Wrång från Åsta, Lillkyrka socken, köper en jordavsöndring med åbyggnader kallad Klippan. 2,5 hektar för 1500 kronor.
Avsöndras från rusthåll No:3 Fänninge.
Säljare: Erik Melin som äger 1/2 hemman No:3 och
Aug. Lindström som äger 1/2 hemman No:3
  

18-FEL-465
1908-04-18
Ägostyckning

Tomtkarta. Litt Ca till Cf. Motsvarande 3-2 till 3-7.
Ägostyckning av alla ägorna till 1 mtl No:3. Norrgården Litt C.
Aug. Lindström 1 mtl No:3 litt C i Fenninge.
Carl Johansson 1/2 mtl litt D i Sverkersta.
  

18-FEL-AVS196
1908-12-29
Avsöndring

Tomtskiss. Lägenheterna Lilla Haga 1 och 2, avsöndringar från Lägenheten Haga No:1 och No:2 på Fänninge No:1 och No:4.
Säljare: K.L Ringström och hans hustru Catarina Andersdotter.
Köpare: Deras syster och svägerska, Magdalena Andersson. 800 kronor.
  

18-FEL-AVS198
1909-05-10
Avsöndring

A. Hedin köper lägenheten Nytorp No:1 och No:2 om tillsammans 2,2 hektar, avsöndrade från 1 mtl Fänninge No:1. 1400 kronor.
Köpet innefattar undantagsjord som innehavs av köparens mor, J. Larssons änka.
Säljare: A. Carlsson.
  

18-FEL-AVS205
1910-11-03
Avsöndring

A.F Wång köper jordavsöndringen Klippan om 93 ar, som avsöndras från 2/5 mtl litt Ca No:3 Fänninge.
Säljare: Erik Melin. 500 kronor.
  

18-FEL-AVS206
1913-05-16
Avsöndring

Änkan Clara Jansson i Skulsta, köper jordavsöndringen Nygård om 34 ar, som avsöndras från 11/25 mtl No:3 litt Cd Fänninge.
Säljare: August Lindström. 200 kronor.
 

18-FEL-AVS210
1917-08-22
Avsöndring

Frida Broberg i Rosendal, köper jordlägenheten Rosendal 73 ar, från 1/4 mtl litt Da Fänninge No:4.
Säljare: Anders Andersson. 225 kronor.
 

18-FEL-AVS199
1921-08-20
Avsöndring

Tomtkarta.
Lägenheten Fridhem 143 ar, litt a och litt b, avsöndras från:
Litt a från 1 mtl litt A och Aa Fänninge reg.nr 1-2 och 1-3.
Litt b från 1/2 mtl litt Aa Fänninge reg.nr 1-3.
Köpare: Arbetaren Axel Rudolf Wilhelm Bengtsson.
Säljare Anders och Matilda Carlsson.
 

18-FEL-AVS202
1924-07-11
Avsöndring

Tomtkarta.
Lägenheten Stensborg Nr1 och Nr2, 38,8 ar, avsöndras från 1 mtl Fänninge 2-2 och 2-3 samt 1/2 mtl Fänninge 2-5.
Köpare: Karl Jansson i Fänninge.
Säljare: Gustaf och Tekla Jansson i Fänninge 2-2.
         Erik och Anna Melin i Fänninge 2-3.
 

18-FEL-AVS203
1924-07-11
Avsöndring

Tomtkarta.
Lägenhet innehållande 18,6 ar, avsöndras från 1 mtl Fänninge 2-2 och 2-3.
Köpare: Hemmansägaren Carl Melin. 100 kronor.
Säljare: Gustaf och Tekla Jansson i Fänninge 2-2.
         Erik och Anna Melin i Fänninge 2-3.
 

18-FEL-604
1925
Utredning

Arealutredning mm. rörande förra Regementskvartermästarebostället 1 mtl Fänninge No:5-1.
Ca 81 hektar.
 

18-FEL-AVS211
1928-03-14
Avsöndring

Tomtkarta.
Lägenheten Kärret avsöndras från 1 mtl No:5 Fänninge.
Köpare: Lägenhetsägaren Gustaf Gildén. 1700 kronor. 2,39 hektar. Han äger sedan tidigare lägenheten norr om denna, 3/50 mtl litt Cc Fänninge 3-4.
Säljare: Länsstyrelsen?