« Startsidan
  

Bergaby, Fellingsbro

 En sammanställning av olika akter
 som finns hos Lantmäteriet.
  

  

Rikets allmänna kartverks arkiv

  
J133-10F9i65
Oppeby
1962
  
Ekonomiska kartan
Oppeby, Bergaby, Smedby, Norrby
 
  

Lantmäteristyrelsens arkiv


S15-5:1
Bergaby nr 1-4
Rågångsbestämning
1796

Gränskarta över Bergabys ägor. 3 1/2 rusthåll.

Nämndemannen Anders Persson samt rusthållarna Olof Ersson, Anders Larsson, Anders Jansson, Anders Ersson, Lars Andersson och Eric Ersson.
  

S15-5:2
Bergaby nr 1-4
Storskifte på inägor
1802
 
Bykarta.

A.Södra Gården Nr:1 - 9 1/3 öresland
 Ab.Nämndeman Anders Persson 3/4 Hemman, Rusthåll
 Aa.Lars Andersson           1/4 Hemman, Rusthåll

B.Lilla Gården Nr:2 - 5 1/3 öresland
 Anders Persson              1/4
 Jan Jansson                 1/4

C.Mellan Gården Nr:3 - 10 2/3 öresland
 Ca.Nämndeman Olof Ersson    1/2
 Cb.Anders Larsson           1/2

D.Norra Gården Nr: 4 - 10 2/3 öresland
 Anders Andersson                3/4
 För Eric Erssons omyndiga barn
 Enkan Brita Ersdotter, jämte
 förmyndaren Nils Jonsson från
 Bårforna                        1/4
 För Anders Erssons omyndiga
 barn, förmyndaren Anders Ersson
 från Vinnåker                   1/2
 

S15-5:3
Bergaby nr 1-4
Laga delning
1815
 
Karta över Bergabys skog.

Södra Gården
 Anders Jansson
 Lars Andersson

Lilla Gården
 Anders Jansson
 Anders Larsson

Mellan Gården
 Anders Larsson
 ? ?

Norra Gården
 Nils Larsson
 Anders Andersson
 Anders Erssons omyndiga barn
 
  

Lantmäterimyndigheternas arkiv


18-FEL-98
1796
Rågångsåtgärd
  

Bykarta.
Inga byggnader.

18-FEL-121
1815-09-16
Storskifte

Bykarta. Dokument daterade 1802.

No:1 Litt A. Södra Gården
 Aa Lars Andersson            1/4
 Ab Nämndeman Anders Karlsson 3/4
No:2 Litt B. Lilla Gården
 Ba Anders Jansson 1/4
 Bb Jan Jansson    1/4
No:3 Litt C. Mellan Gården
 Ca Nämndeman Olof Ersson
 Cb Anders Larsson 1/2
No:4 Litt D. Norra Gården
 Da Anders Jansson
 Db Anders Andersson

Signaturer:
Anders Pehrsson Lars Andersson And Jansson
Jan Jansson Olof Ersson Anders Larsson
Anders Andersson Nils Janson
  

18-FEL-136
1816
Storskifte

Bykarta.

A Södra Gården 9 1/3 Öresland
B Lilla Gården 5 1/3 Öresland
C Mellan Gården 10 2/3 Öresland. Olof Ersson
D Norra Gården 10 2/3 Öresland. Nils Larsson
 

18-FEL-247
1860-10-05
Hemmansklyvning

Ägokarta.

(Svårläst. Kan handla om:)
Litt B, Jan Jansson

Litt A. R nr 1-4
Litt B. R nr 1-5
  

18-FEL-254
1860-10-05
Hemmansklyvning

Ägokarta.

Litt A. R nr 2-4
Litt B. R nr 2-5

(Svårläst dålig koppiering)
  

18-FEL-294
1870-06-20
Hemmansklyvning

Ägokarta.

Hemmansklyvning av 1/4 mtl Rusthåll No:4 Norrgården.

Litt Ga. R Nr 4-5
Litt Gb. R Nr 4-6

1/8 mtl Lars Nilsson
1/8 mtl Erik Andersson
  

18-FEL-311
1879-05-26
Hemmansklyvning

Ägokarta.

1/4 mtl Södra Gården

Litt A. R Nr 1-6
Litt B. R Nr 1-7

1/16 mtl Peter Persson + signatur
3/16 mtl Anders Ersson + signatur
  

18-FEL-AVS31
1890-04-24
Avsöndring
 
Gåvobrev. Lars och Anna Katarina Andersson, ägare till 1/2 mtl kronoskatterusthåll Bergaby Nr 3.
Upplåter och skänker 481,2 m² avrösningsjordlägenhet i Linhagsbacken, till Fellingsbro Missionsförening.
  

18-FEL-AVS24
1892-09-30
Avsöndring
  
 
Lars Andersson säljer av sin äga 1/2 mtl kronoskatterusthåll Nr 3 Bergaby, ett stycke jord till skomakaren Johan Holmqvist i Bergaby.
Jordlägenheten skall benämnas Fridhem.
  

18-FEL-AVS29
1896-09-28
Avsöndring
 
Lars Andersson säljer till arbetaren Carl August Ramberg Furunäs en jordavsöndring Fridlund, med åbyggnader, från hans äga 1/2 mtl kronoskatterusthåll Nr 3 i Bergaby.
  

18-FEL-AVS30
1896-09-28
Avsöndring
  

Lars Andersson, 1/2 mtl kronoskatterusthåll Nr 3 i Bergaby, säljer till Fellingsbro Missionsförening en jordavsöndring på 25 ar 68 m². Linhagsbacken.

18-FEL-AVS25
1898-05-20
Avsöndring
  

Lars Andersson, 1/2 mtl Nr 3 Bergaby, säljer till Fellinsbro församling, skolhustomt och planteringsland vid Bergaby skola. 43 ar.

18-FEL-AVS32
1899-03-10
Avsöndring
  

Anders Persson, 1/4 mtl rusthåll Nr 4 Bergaby, säljer till Carl Wilhelm Boström i Bergaby en jordavsöndring kallad Björktorp.

18-FEL-AVS33
1899-09-23
Avsöndring
  

Anders Persson, 1/4 mtl rusthåll Nr 4 Bergaby, säljer till skräddaren August Lindström i Nyckelby en jordavsöndring kallad Augustenborg. 30 ar.

18-FEL-AVS34
1901-12-03
Avsöndring

Anders Persson, 1/4 mtl rusthåll Nr 4 Bergaby, säljer:
- till lantbrukaren Lars Andersson i Bergaby en jordlägenhet kallad Katrinelund. Drygt 4000 m².
- till skräddaren Johan Söderström i Bergaby en jordlägenhet kallad Smedtäppan. 2600 m².
  

18-FEL-430
1902-08-30
Ägostyckning

Ägokarta 1/2 mtl Nr 4 Litt F

Norra gården
Litt Fa R:nr 4-7 7/40 mtl
Litt Fb R:nr 4-8 3/40 mtl
  

18-FEL-431
1902-08-30
Ägostyckning

Ägokarta 3/16 mtl Nr 1 Litt B

Södra gården
Litt Bba R:nr 1-8 7/96 mtl
Litt Bbb R:nr 1-9 11/96 mtl tot 3/16 mtl
  

18-FEL-AVS35
1903-10-28
Avsöndring
  

Andreas Almqvist, 7/40 mtl Nr 4, säljer en jordavsöndring kallad Hyddan, till torparen A.P Bergman i Ekebyhammar. 3 hektar.

18-FEL-AVS20
1905-05-24
Avsöndring

Skomakaren Anders Axel Holmqvist i Bergaby, köper husarbostället Nr:75 i Bergaby. 47,5 ar, 900 kr.
Säljare:
 Jan Jansson        Johan Andersson
 Lars Andersson     Anders Persson
 Gustaf Andersson
 

18-FEL-AVS26
1905-05-24
Avsöndring
  

Lars Larsson 1/2 mtl Bergaby Nr:3 och Lars Andersson 1/2 mtl Bergaby Nr:3, säljer husarboställe Nr:76 till arbetaren K. Eriksson i Fogryte.

18-FEL-AVS36
1905-05-24
Avsöndring
  

Anders Persson 1/4 mtl Nr:4 Bergaby och Lars Eklund 1/4 mtl Nr:4 Bergaby, säljer husartorpet Nr:77 till arbetaren Per Erik Karlsson från Oppeberga.

18-FEL-AVS21
1906-12-12
Avsöndring

Husartorp Nr:75 i Bergaby köps av förre husaren Johan Bergqvist och hans hustru Karolina.
Säljare:
 Anders Persson 1/16 mtl
 Lars Andersson 11/96 mtl
 Jan Jansson 5/16 mtl
 J. Andersson 1/16 mtl
 Gustaf Andersson 7/96 mtl
 Kristina Katarina Jansson 3/8 mtl
 

18-FEL-AVS22
1906-12-12
Avsöndring

Husartorp Nr:75 i Bergaby köps av smeden Karl Erik Bergman och hans hustru Sofia.
Säljare:
 Anders Persson 1/16 mtl
 Lars Andersson 11/96 mtl
 Jan Jansson 5/16 mtl
 J. Andersson 1/16 mtl
 Gustaf Andersson 7/96 mtl
 Kristina Katarina Jansson 3/8 mtl
 

18-FEL-AVS23
1906-12-12
Avsöndring
  

Jan Jansson 1/8 mtl Nr:2 Bergaby Litt B, säljer lägenheten Lugnet, till arbetaren Karl August Pettersson i Bergaby.

18-FEL-AVS37
1906-12-15
Avsöndring
  

Fellingsbro församling köper lägenheten Bergaby Folkskola.
Säljare: Lars Larsson Eklund och Johan Larsson.

18-FEL-546
1914
Syneförrättning

Profilritning över avloppsdiken.
Karta över torrläggningsområdet.

Förslag till torrläggning av ägor till Bergaby, Oppeby och Hällby.
Namn på ägare från Oppeby och Hällby. Från Bergaby, Lars Andersson.
  

18-FEL-AVS27
1915-08-26
Avsöndring

Tomtritning.

Lars Andersson 1/2 mtl Nr:3 litt D i Bergaby, säljer lägenheten Erikslund, till smeden Erik Valfrid Bergman i Bergaby.
  

18-FEL-AVS28
1915-09-04
Avsöndring

Förre husaren Per Johan Bergholm och hans hustru Lovisa köper lägenheten Johannislund, tillhörig 1/2 mtl Nr:3 Litt C i Bergaby, av:
 Annie Alfrida Larsson 1/4 mtl
 Lars Larsson 1/4 mtl
  

18-FEL-AVS38
1919-08-18
Avsöndring

Tomtritning.

Lägenheten Augustenberg Nr:2 avsöndras från 1/4 mtl Nr:4 litt G Bergaby.
Köpare:  Carl Emil Karlsson, Södra Norrby.
Säljare: Lars Larsson
  

18-FEL-AVS39
1925-09-11
Avsöndring

Tomtritning.

Lägenheten Hildeborg avsöndras från 7/40 mtl Nr:4 litt Fa.
Köpare: Enkefru Hilda Karolina Larsson, f.Jansson.
Säljare: Hennes son, Herman Larsson.