« Tillbaka

Mantalslängd Brickegården 1581-1713

Kathleen Hedbergs avskrift.
  
  
Brickegården, Bryttiegården
 
1581 Arvid
1584 Arvid
1584 Jordan
1585 Arvid
1586 Jordan och Arvid
1588 Arvid
1590 Bröttigården n.n. 1
1590 Arfwid i Bröttiegårdhen
1591 Arfwed i Bröttiegården
1599 Oluff
1600 Oluff
1602 Oluff
1604 Olof
1605 Oluff
1606 b, h, dr, 2pig; Jordan sexman
1606 Oluff
1607 Olof 2 1 1
1608 Oluff
1609 b, h
1610 Oluff signed
1610 Oluff 2 d p,
@1610 Olof Arueszon 2 1 1; Brijchiegård:
1611 Jordann sexman
1611 Oluf Arwesson?? b, h, d p
1612 Oluff 2 d2 p2
1613 Olof
1615 Olof
1616 Oluf, Jordan ibid
1617 Oluff med sin hustru dr, 1 p, 1
1618 Oluff med sin hustru dr, 1 p, 1
1620 Oluf
1621 Oluf; Jordan ibidem
1626 Olof; Jordan (Brickegården & Brickegårdstorp together 1626-1667)
1628 Olof; Jordan
1629 Jons; Nils; Jordan
1630 Arvid; Jons; Nils; Jordan
*1630 Arfar 5; Niels 9
1632 Jons; Nils; Jordan
1633 Jons; Nils; Arvid
*1633 Nils 4; Jons 6; later Oluf ähr blind
1635 Jons; Nils; Arvid
1639 Jons; Nils; Arvid
*1639 Arfwe 6; Jons 4; Nils 4
*1640 Arwed 8; Nils 5; Jons 4
1640 Jons; Nils; Arvid
@1641 Anders Jordansson; Mats Jordansson -dr;
1642 Nils 5; Jons 4; Oloff 15 ar blind; Jordan, utgammal
1643 Nils 5; Jons 3; Oloff 15 ar blind
1644 Arvid Jordansson 3; Mats Jordansson 4; Nils Olofsson 6; Jons Olofsson 4
1645 Arvid Jordansson 7; Nils Olofsson 6; Jons Olofsson 3
1646 Arvid Jordansson 6; Nils Olofsson 7; Jons Olofsson 3
1647 Arfwe 3; Mats 3; Jons 4; Nils 6
1648 Arvid 4; Mats 3; Nils 6; Jons 5
1649 Arvid 4; Mats 2; Nils 5; Jons 5
**1649 Arvid Jordansson; Mattes Jordansson; Nils Olsson; Jons Olsson
1650 Arvid 4; Mats Jordansson 4; Nils Olofsson 5; Jons Olofsson 5
1651 Arvid 4; Mats Jordansson 3; Olof Nilsson 6; Jons Olofsson 4
**1652 Arvid Jordansson; Mattes Jordansson; Nils Olsson; Jons Olsson
1653 Nils Arvidsson, dr Mans, p Elin; Mats, h Annika, ??, p Kerstin;
         Olof, h Marit, p Margreta, p Karin, p Stina, p Gunilla; Jons, dr Lars, p Kerstin
1654 Nills Arfwess dr, Mans p, Elin 3; Mattes h, Anna dr, Nills 3; Oluff h, Marith p, Margitta p, Elyn 4;
        Nills Mag h, Gunnella 2; Jons dr, Laers p, Elyn 3
1655 Nils Arvidsson, b Mans, p Elin; Mats, h Anna, dr Nils;
       Olof, h Marit, p Margreta, p Elin, dr Olof; Jons, son Lars, h Gunilla, p Kerstin
1656 Nils Arvidsson, Arvid Jordansson, h Gunilla, dr Mans; Mats Jordansson, h Anna, dr Nils;
        Olof Nilsson, h, Marit, p Marit, p Elin; Jons Olofsson, h Kerstin, Lars Jonsson, h Gunilla, p Elin
1657 Jons Olofsson b,h,son,sons hust; Olof Nilsson b,h,dot 2inhys; Arvid b, h, son, sons hust;
         Mats Dansson? b, h, dot
1658 Dann Bondesson b, h, 2dr p, inhys 6
1658 Jons Oluffsson b, h, son, son's hust 4; Mats Jordansson b, h, dot, 3
1659 Mats, h Anna, son Arvid, dot Sigrid; Mans, brod Jordan, syst Kerstin; Jons, son Lars, h Gunilla;
        Olof, h, Marit
1659 after Brickegården: Huuskarll Nils Östenss h, Gunnella 2
1661 Mats, h, son, dot; Mans, h; Lars, h, son, dot; Olof, h
1662 Mats, h, son, dot; Mans; Lars, h, son; Olof, h
1663 Mats, h, son, dot; Mans; Lars, h; Olof, h
1664 Mats 4; Mans 3; Lars 4; Olof 3
1665 Mats, h, son, dot; Mans; Lars, h, 2sons; Enk.
1667 Mats, h, 2sons, dot; Mans, h; Lars, h, son, dot; Olof, h
1668 Mats 2; Erik, h; Nils 2; Olof 2
1669 Lars 2; Erich, h; Olof 2; Nils 2
1670 Lars 2; Erich, h; Olof 2; Nils 2
1671 Lars h; Erich 2; Olof 2; Nils 2
1672 Lars 2; Erich, h; Olof, h; Nils 2
1673 Lars 2; Erich, h; Olof, h; Nilses son 1
1675 Enk Elin 2; Erik 2; Nils 2; Olof 2
1676 E. Elin 1 + dräng; Erick 2; Nils 2; Olof 2
1677 Enk. Elin 2; Erik 2
1678 E. Elin 1 + dräng; Erick 2; Nils 2; Olof, 2 sons, (hoon wanfor)
1679 Enk Elin h, dot, mag; Erik 2; Nils 2; Olof, 2sons
1681 Olof 2; Erik 2; Nils 2; Olof Jonsson 2sons
1682 Olof Andersson 2; Erick 2; Nils 2; Olof Jansson, 2sons
1683 Olof Andersson 2; Erick 2; Nils 2; Olof Jansson, 2sons
1684 Olof Anderss. 2; Erick 2; Nils 2; Olof Jansson 3
1685 Olof Andersson 3; Erick 2; Nils 2; Olof Jansson 3
1686 Olof Andersson h. h. dr, 3; Erick hon, mag, och dottr 3; Nils 2; Olof Jonsson h.h. son, sonhust 4
1687 Olof Andersson 2; Erick 2; Nils 2; Olof Jansson 4
1688 Olof Andersson b, h, dr, 3; Erich b, h, p, 3; Nils b, h, 2; Olof Jonsson b, 3sons 1sonhust 5
1689 Olof Andersson, h, dr Jon Andersson 3; Erik, h, son Jons, p Elin 4; Nils, h, p Margeta, p Karin 4;
        Olof Jonsson, son Nils och hust, son Anders, son Jon Olofsson 5;
1690 Olof Andersson, h, p Annika 3; Eriks hustru, son Jons 2; Nils, h, p Margeta, dr Arfwed Olofsson 4;
        Olof Jonsson, son Nils, son Anders Olofsson, son Jon Olofsson, p Karin 5
1691 Olof Andersson b, h, dr, 3; Erich b, son, 2; Nils b, h, 2; Olof Jonsson b, 2sons, 1sonhustru 4;
1692 Olof Andersson,h,dr Carl, p Marit 4; Eriks hu, son Jons 2; Nils,h 2;
        Olof Jonsson,son, Nils o hu,son, Anders o hu dot Britta 6
1693 Eriks Enk,son Jons 2; Olof Andersson,h,dr Carl 3;
        Olof Jonsson, Nils Olsson o h, Anders Olsson o hu 5; Nils Andersson o h, 2
1695 Jon Ersson o h, dr, Jons pig Margeta 4; Olof Andersson o h, p, Gunnela 3;
         Olof Jonsson, Nils Olofsson o h, Anders Olsson o h, 5; Nils Andersson o h, 2
1698 Jöns Ersson m, h, dr, p, 4; Olof Andersson m, h, p, 3; Olof Joensson m, 2hust (sic) 2 sons 5;
        Niels Andersson m, h, 2
1697 Olof Jo"nsson m,h,son,dr 4; & son Nils m,h 2; Nils Andersson m,h 2
1699 Jons Ersson m, h, dr, 3; Olof Andersson m, h, dr, 3; Olof Joensson m, 2h 2sons 5;
        Nills Andersson m, h, 2
1700 Jons Ersson m,h,dr,p 4; Olof Andersson m,h 2; Olof Joensson m,h, son, dr, 4;
        Nills Olsson m, h, 2; Nills Andersson m, son, 2
1701 Jons Ersson m, h, 3r 3; Olof Andersson m,h 2; Anders Olsson m, h, 2; Niells Olsson m, h, 2;
         Nills Andersson m, h, 2
1702 Jons Ersson m,h,dr 3; Olof Andersson m,h 2; Anders Olsson m,h,p 3; Nils Olsson m, h, 2;
         Nils Andersson m, son, 2 hust brukl.
1703 Jons Ersson m, h, 2; Olof Andersson m, h, dr, 3; Anders Olsson m, h, p, 3; Nills Olsson m, h, 2;
         Niells Andersson m, h, 2
1704 Jons Ersson m, h, dr; Olof Anderson m, son, dot; Anders Olsson m, h, p; Nills Olsson m, h, p;
         Nills Andersson m, son, 2;
1706 Jons Ersson m, h, dr, p, 4; Par Olsson m, p, 2; Anders Olsson m, h, 2; Niells Olssonm h, 2;
         Niells Andersson m, dot, 2
1707 Jons Ersson; Per Olsson; Anders Olsson; Nils Olsson; Nils Andersson
1709 Jons Ersson; Per Olsson; Anders Olsson; Nils Olsson; Nils Andersson; Anders Nilsson;
1710 Joens Ersson m,h, 2; Johan Ersson m,h,dr, 3; Anders Olsson m, h, son, 3;
        Nills Olsson m, h, son, 3; Anders Nillsson m, h, 2
1711 Jons Ersson; Anders Persson; Anders Olsson; Nils Olsson; Anders; Johan Ersson
1713 Jons Ersson; Anders Persson; Anders Olsson; Nils Olsson; Anders Nilsson; Johan Ersson