« Startsidan

Aggerud, Karlskoga


  

Aggerud, nämnt som nybygge i början på 1540-talet, beskriv 1583 som "en gård med god åker".

Nutida karta

   

Karta 1778
Där nämns: Eric Nilsson (kan vara P1275),
Nils Nilsson, Olof Olsson, Nils Arvidsson och
Eric Ersson.

Kathleen Hedbergs mantalsavskrift.


Ett något större kartklipp

  

 

Bergsmansgården i Aggerud med anor från 1580-talet. Drivs och underhålls av Karlskoga Bergslags Hembygdsförening.
Bergsmansgård av parstugetyp. Enligt Bengt W:son Carlgren skall den ha byggts i slutet av 1600-talet av bergsmannen och nämndemannen P516 Nils Arvidsson som föddes 1625 och dog 1708.
Tingsställe 1694-1707.
Manbyggnaden är uppförd i två våningar och inrymmer på nedre botten storstuga, dagligstuga, kökskammare, kök och skafferi (mjölkkammare), en trappa upp »gång, festsal eller »helgdagsstuga» samt finkammare och klädkammare.
  Gården inköptes 1934 av Karlskoga bergslags hembygdsförening och renoverades under ledning av länsarkitekten Olov Stylin, Örebro. Den invigdes för sitt ändamål av landshövding Bror C. Hasselrot den 26 juli 1936.
  
Militär förläggningsplats 1939-1945.

Karlskoga bergslag förr och nu, 1956

  

Ur Karlskoga hembygdsgårds,
Aggerud, krönika

Av Professor OSKAR CARLGREN
Karlskoga 1941
Finns att låna på biblioteket i Karlskoga

Bland andra gårdar omnämnes kronogodset Aggerud, enligt 1606 års jordebok förut ett kyrkogods, »en gård med god åker och 5 tunnors utsäde, äng till 14 lass hö, en humlegård, godt fiske, mulbete och utrymme.»
 Gården var inte så liten. 1626 redovisas för Aggerud: 3 hästar, 5 oxar, 1 tjur, 18 kor, 10 stutar, 7 kvigor, 14 får och 12 svin.
Som kronans åbo levde där en bergsman, Olof Månsson (eller Olof Skräddare), som antagligen var född på 1550-60 talet. 
 Han fick från och med 1585 årligen erlägga bl.a. 10, 1625 12 Lispund osmundjärn till Kronan.
Han var även fjärdingsman, i själva verket Karlskogas första länsman, även om han inte hade någon fullmakt - i ett tingsprotokoll 1631 kallas han »gamble Ländzmannen». Olof omtalas för övrigt flera gånger i Karlskogas krönika bl.a. i ett brev från 1590, då Arvid i Brickegården och Olof fick samma friheter med deras körslor av stavrumsved som andra deras vederlikar i Värmland. Olof levde ännu 1635, då han var vittne och god man vid utläggning av en rågångsskillnad, men var då mycket gammal.

  


 
  

  

Ett utvalt stycke från Karlskoga bergslag 1988

Så gick gårdarna i arv i 1600-talets Karlskoga

Av Kathleen Hedberg
Ehuru detta system gjorde möjligheten till konflikter större, bidrog det till att behålla jorden inom släkten, vilket uppgörelsen i Aggerud visar. Aggerud, nämnt som nybygge i början på 1540- talet, beskriv 1583 som "en gård med god åker". P815 Olof Månsson, också känd som Olof Skräddare, och hans hushåll var de enda som brukade och bebodde Aggerud fram till 1626. Mellan 1626 och 1642 började hemmanet delas mellan Olofs barn. P816 Olof Olofsson, Olof Månssons äldste son, fanns i Aggerud till 1628, då han tog upp nytt land i Nytorp. Två av Olof Månssons andra söner, P819 Anders Olofsson och P820 Per Olofsson, är upptagna som familjeöverhuvuden i Aggerud i skattelängderna för 1642-1656. Sonen P817 Erik Olofsson/Olai, bodde i Aggerud men brukade inte jord. Han studerade och var kanske präst. Han var inte gift, och varken han eller brodern Anders hade barn. Olof Månssons döttrar gifte sig alla och flyttade till andra platser, två utom församlingen och en till Brickegården. Under den första och andra generationen förekom ingen dispyt beträffande jord och arv.
  
  Bilden förändrades under senare delen av århundradet. Anders och Erik var barnlösa, men Per Olofsson hade en son och fem döttrar. Det var inte lika lätt att få jord för dessa som för den föregående generationen. Tre av döttrarna gifte sig och hade sina män med sig i Aggerud under någon tid. En annan dotter stannade kvar i byn, ogift. Av allt att döma gifte sig inte heller Per Olofssons son. I varje fall var han utan barn. Han fanns i Aggerud så sent som 1673 men försvinner sedan ur handlingarna.
  
  Kring 1660 gav den mark, som en gång födde endast ett hushåll, bärgning åt fyra familjer, såväl som ett barnlöst par, tre ogifta vuxna och möjligen änkor och barn, som inte förekommer i längderna. 1669 fick rättens ledamöter i uppdrag att bestämma vilka som skulle bli kvar i Aggerud och vilka som skulle ge sig av därifrån - för mycket folk bodde där.
  
  En som bodde i Aggerud kring 1660 var en nykomling. Det var P516 Nils Arvidsson, son till Olof Månssons dotter
  P515 Gunilla, som hade ingått giftermål och flyttat till Brickegården. Nils Arvidsson hade arvsrätt till Aggerud genom sin mor. Nils och hans kusin P1058 Olof Östensson, som var son till Olof Månssons dotter P821 Sigrid, boende i Strand, började den mödosamma processen med att tillägna sig arvsrättigheterna från Olof Månssons alla andra ättlingar. Denna process tog 30 år och inneslöt ett stort antal besvär hos domstolen. 1697 lyckades slutligen Nils Arvidsson få rätten till 2/3 av Aggerud, medan Olof Östensson hade förvärvat 1/3. 39
  
  Det ser ut som om skälet till att Per Olofsson slutligen förlorade sitt innehav i Aggerud var att han inte förmådde sköta jorden på ett tillfredsställande sätt. Oskar Carlgren, som skrivit om Aggerud, säger att "Per Persson och hans systrars män och särskilt mågar synes ej ha varit något driftiga karlar, då de snart råka i skuld och pantsätta sina arvdelar i Aggerud". 1686 klagade tre av Per Olofssons döttrar vid rätten att deras mågar hade satt dem i skuld och krävde att deras svåger Anders Andersson från Närke skulle köpa deras andelar i Aggerud.40 De gjorde gällande att den dystra situationen hade uppstått på grund av deras "svaga lägenhet och enkestånd" och att deras svärsöner inte varit dem till någon hjälp, eftersom de inte var arbetsamma under sina unga och starka år, då de borde ha förbättrat hemmanet och betalat skulden, utan i stället låtit egendomen försämras och belastat den med mer skuld. 41 Om detta hade hänt i England, skulle jorden antagligen köpts upp av någon oskyld. I Karlskoga begärde däremot rätten att andra medlemmar av släkten skulle lösa in lotterna. Detta gav Nils Arvidsson och Olof Östensson möjlighet att förvärva Aggerud, eftersom de var ättlingar till den ur ursprunglige ägaren Olof Månsson och hade ärvt rätten till jorden.

  39  Carlgren sid 3-12
  40  Carlgren sid 6
  41  Carlgren sid 7

  

Familjer i Aggerud:

1:a generation
  
P815 Olof Månsson f ca 1550-60 i Aggerud
Hustru okänd
  
Olof är en anförlust som knyts ihop med min mormors mor, P45 Ulrika Eriksson f 1880.
Barn:
Olof f ca 1597 i Aggerud
Erik f ca 1599 i Aggerud
Marit f ca 1601 i Aggerud
P515 Gunilla f ca 1603 i Aggerud. Gifter sig med Arvid Jordansson i Brickegården, där de bosätter sig. Sonen P516 Nils kommer tillbaka till Aggerud.
Anders f ca 1605 i Aggerud
Peder f ca 1607 i Aggerud
P821 Sigrid f ca 1608 i Aggerud. Gifter sig med Östen Månsson från Varnum, där de bosätter sig. Sonen P1058 Olof kommer tillbaka till Aggerud.

  

3:e generation
  
P516 Nils Arvidsson, f 1625 i Brickegården, d 1708 i Aggerud
P843 Kerstin Klemetsdotter, f ca 1636 i backa, d 1717 i Aggerud.
  
Av Nils ärvs gården vidare i rakt nedstigande led, fram till 1800-talets slut.
Barn:
Olof f 1657 i Aggerud, d 1733 i ?
P1283 Per f 1659 i Aggerud, d 1721 i Aggerud
Brita f 1661 i Aggerud, d 1742 i Kvarntorp
Arvid f 1670 i Aggerud
Clemet f 1672, d 1748 i Aggerud
  
  
Nils
och Olof är kusiner
  
P1058 Olof Östensson, d 1716 i Aggerud
P1059 Kerstin Jacobsdotter, d 1725 i Aggerud
  
Barn:
Jacob f 1669 i Aggerud, d 1716 i Aggerud
Annika f 1670 troligen i Aggerud
Johan f 1673 troligen i Aggerud
Ingeborg f 1678 troligen i Aggerud
Margareta f 1680 troligen i Aggerud
Östen f 1644 troligen i Aggerud
Sigrid f 1690 troligen i Aggerud, d 1715 i Örebro

  

4:e generation
  
P1283 Per Nilsson, f 1659, d 1721 i Aggerud
P1284 Rangela Olofsdotter, f 1663 i Finnebäck
  
Barn:
Arvid f 1688 i Aggerud
P1342 Peder f 1689 i Aggerud, död 1772 i Aggerud
Kerstin f 1692 i Aggerud
Olof f 1693 i Aggerud
Kerstin f 1695 i Aggerud
Elin f 1697 i Aggerud
Gunilla f 1700 i Aggerud, död 1775 i Brickegården
Margareta f 1703 i Aggerud
P1265 Nils f 1706 i Aggerud, död 1778 i Abborrtjärn
Elisabeth f 1709 i Aggerud
  
  
Per
och Jacob är tremänningar
  
P1054 Jacob Olofsson, f 1669 i Aggerud, d 1716 i Aggerud
P1055 Britta Johansdotter, f 1684 i Tällekullen, d 1750, troligen här
  
Barn:
En dotter f 1705 i Aggerud, död 1705 i Aggerud
Östen f 1705 i Aggerud, död 1705 i Aggerud
Kerstin f 1706 i Aggerud, död 1711 i Aggerud
Katarina f 1709 i Aggerud, död 1796 i Aggerud
Jan f 1712 i Aggerud, död 1753 i Aggerud
Kerstin f 1713 i Aggerud, död 1800 i V Nytorp
P1050 Jacob f 1716 i Aggerud, död 1779 i Lämås

  

6:e generation
  
P1275 Erik Nilsson, f 1744 i Abborrtjärn, d 1829 i Aggerud
  Son till P1265 Nils Persson fr Abborrtjärn
P1296 Christina Olofsdotter, 1753 i Aggerud, d 1830 i Aggerud
  
Barn:
Olof f 1776, död 1776 i Aggerud
Nils f 1777, död 1819 i Aggerud
Maria f 1779 i Aggerud, död 1852 i Bjurtjärn
Erik f 1781, död 1783 i Aggerud
Erik f 1784, död 1841 i Aggerud
Stina f 1786, död 1795 i Aggerud
Olof f 1788, död 1791 i Aggerud
Petter f 1790 i Aggerud, död efter 1834 i ?
Anna f 1793 i Aggerud, död 1838 i Högåsen
Stina f 1795, död 1795 i Aggerud

  

7:e generation
  
P1297 Nils Eriksson, f 1777 i Aggerud, d 1819 i Aggerud
P1298 Anna Jonsdotter, f 1788 i Lund, d 1843 i Aggerud
  
Barn:
Anna f 1812, d 1812 i Aggerud
Erik f 1813 i Aggerud
Anders f 1815 i Aggerud
Anna f 1818 i Aggerud
  
Ca 1821-22 gifter Anna om sig med Jan Olsson, f 1789
Deras barn:
Olof f 1822 i Aggerud
Stina f 1825 i Aggerud
Johan f 1830 i Aggerud
Maja Kajsa f 1833 i Aggerud
  
  
Nils och Petter är bröder
  
P1305 Petter Eriksson, f 1790 i Aggerud, d efter 1834 i ?
P1312 Lisa Jansdotter, f 1796 i ?
  
Barn:
Jan f 1818 i Arvsviken
Anders f 1821 i Arvsviken
Karl f 1825 i Aggerud
Gustav f 1827 i Aggerud
Jacob f 1830 i Aggerud
Fredrik f 1834 i Aggerud

  

Klipp ur tingsprotokoll   
P1283 Per Nilsson från Aggerud har närvarit på samtliga som nämndeman.

Tingsprotokoll nr 1
Laga ting hållet 17-19 augusti 1703 i Bregården

§ 49
Förbud mot att ta ridväg över Aggeruds ängar:
Vid vite förbjöds att taga ridväg över Aggeruds ängar. Landsvägen strax bredvid.

Tingsprotokoll nr 2
Extra ordinarie ting hållet 4 januari 1704 i Bodalen

§ 45
Gästgiveriet i Aggerud:
Åborna i Aggerud
klagade över att de inte längre ensamma kunde uthärda gästgiveriet på vägen mellan Örebro och Kristinehamn. Beslut om understöd från andra byar. I Aggerud skulle de resande härbärgeras hos Arvid Nilsson (P1352?) och Olof Olofsson (son till P1350?).

Tingsprotokoll nr 8
Laga ting hållet 25 - 27 september 1705 i Bjurtjärn

§ 40
Skillnaden mellan Storängen och Finnebäck skall uppgås:
På begäran av länsman Dahl och åborna i Finnebäck utsågs nämndemännen Anders Eskilsson i Stråbergsmyren och Per Nilsson i Aggerud (P1283) att uppgå skillnaden mellan Dahls hemman Storängen och Finnebäck.

  

Klipp ur sockenstämmoprotokoll

Sockenstämmo Protokoll Nr 10
Stämma hållen Palmsöndagen 1663

  
§ 1 - 
Stolbyteslängd och en herrestol i koret:
  
5 - 8 Mantal 
Oluf i Skråmen, Nils i Quarntorp, Eskill i Noorhuldt, Nils i Strömed, Oluf i Noortorp, Peder i Immetorp, Mons i Rosensiö och Nils Monsson i Aggerud (bror till P815 Olof?).
  
13 - Summa : 12 Stolrum
Oluf i Högåsen, Anders i Aggerud (P819?), Oluf i Ödehuldt, Erich i Bäck, Nils i Ölsdalen, Nils i Rosendaal, Erich i Labersand, Nils i Lunetorp, Peder i Linnåss, Joen i Lemmåss och Joen i Fisksiön.
  
17 - Summa : 11 Stolrum
Nils i Fiskelösen, Mons i Mossbergha, Oluf i Mossbergha, Erich i Lerängen, Lars i Noollby, Jon i Leerengen, Peder i Aggerudh (P820?), Jonas i Karåsen, Anders i Österkärne, Erich i Hållsiötorp och Lars i Åssbergsvijk.

Sockenstämmo Protokoll Nr 11
Stämma hållen 30 Januari 1664

  
§ 3 -
Boder i prästgården:
Boderna i prästgården skola efterföljande bygga och hålla vid makt:
  
Finnebäck, Aggerud, Stoorengen, Stoorengstorp, Bregårdstorp, Bregården, Backa, Huldt, Boo, Brickegården, Santorp, Noortorp, Immetorp, Sibbo, Sibbohult, Abborkärn, Bråten, Daalen, Bäck, Kharåsen, Rådhultet, Kortforsen, Svartbäck, Elgsimmen, Linnåss, Forssnäss, Otterbäck, Våsiötorp, Skråmen.

Sockenstämmo Protokoll Nr 29
Stämma hållen 5 Januari 1680

  
§ 1 -
Församlingen blev fördelad i vissa rotar:
  
11. Finnebäcks Rote:
Rotmästare: Oluf Olufsson den äldre i Finnebäck, Nils i Aggerud (P516?), Oluf i Aggerud (P816?), Erich i Aggerud (?), Nils i Stoorengen, Pedher i Finnebäck, Anders i Stoorengen, Joen i Finnebäck, Enkan i Finnebäck och Nils Nilsson i Stoorengen.

Sockenstämmo Protokoll Nr 41
Stämma hållen 24 April 1693

  
§ 1 -
Satt i stocken - givit tobak i kyrkan:
  
Då vardt Jöns Erichsson i Aggerud (son till P817?) och Oluf Erichsson i Backebärgshällen öfvertygade, att Jöns, som stod neder uti bänkarna, genom tecken begärt tobak af Oluf, som stod uppå läktaren den han straxt släppte neder till honom under gudstjänsten; Hvarföre pålades drängen Oluf att böta till kyrkan sex daler kopparmynt, dem han strax utlade, och efter Jöns intet hade att utlägga sattes han i stocken två söndagar, en timme hvar dag efter slutad gudstjänst.