« Tillbaka

 

 

Mantalslängd Valåsen 1590-1712

En avskrift gjord av Kathleen Hedberg som använt engelskt
tangentbord, därav avsaknaden av å, ä och ö.
  

  

Valåsen

  1590 Biorne i Walessa
  1605 Oluf i Valos
  1606 b, h
  1607 Oloff 2 0 0
  1608 Oluff i Valos (twice)
  1609 b, h,
  1610 Oluff 2
  1610 Oloff Nilszon 2 0 0; Walasenn
  1611 Oluf Nilsson b, h, dr
  1612 Oluff 2
  1620 Swen
  1621 Swen??
  1626 Sven
  1628 Sven
  1629 Sven
  1630 Sven
  1630 Swan?? 3
  1631 Sven
  1632 Sven
  1633 Sven
  1633 Swan?? 3; later Karin 1
  1635 no name
  1639 Sven
  1639 Swen 2
  1640 Sven
  1640 Swen 3
  1641 Sven Bjornsson; Jon Larsson -dr
  1642 Swen 4 (also Hammarsmed wid Walasehammar 9
  1643 Swen 2; Hans Hammarsmed wed Waalasahammar 8
  1644 Swen 3; Lars Hammarsmed i Walasen 7
  1645 can't see name; looks like en 2; Walasehammar no names 8
  1646 Swen 2; hammarsmeder 8
  1647 Swen 2
  1648 Swen 1 Kolare (with Valasen?) 48 Pedher Kolare 3
  1648 hammar: Gunnar Onsson (clear) 6; Pedher Masson 3; Anders Andersson 3; Pedher Oloffsson 3; Dagekaren 2; ??Giantz drangh 1
  1648 Gunnar Onsson 6; Pedher Masson 3; Anders Andersson 3; Pedher Oloffsson 3; Hammar smeden (with Valasen?)
  1648 Larss Hammarsmed 3; Jochim Jonsson 3
  1649 Swen
  1649 Brukfolk: Gunnar Ostensson hammarsmed 6; Per Mattson 3; Jacob Andersson Kolare, Salmon Jonsson Kolare 2; Peder Bendtsson Kolare 3;
  1650 Hammarsmeder pa Walasen #
  1651 Hammarsmeder pa Walasen 8
  1653 h Anna 1 (later) Jons Jsings brukfolek: p Malin, Hammersmeden Erich Erichsson, h Sesillia?? Ursillia??, Jacob Erichsson, mastr swen hans hustru Christin dr, Nills 5; Jons Tomsson kohlare h, Rangilla 2; Torsten kohlare h, Marit 2; Mans Oluffsson dagkarll, dito Nills, dito Lars, dito Jon Oluffsson, dito Erich Jonsson, Lars Parsson dito 6;
  1654 Gierde Ysings Brucksfolk: Erich Erichsson Hammarsmed 6; Oloff Kohlare 2; Jons Kohlare 2; Torsten Kohlare 1; Pehr Spieke Smedh 2; Hans Pehrs?? i Ellgesimmon 2 Nills Spiekesmedh 1; Laers gardenssonn Schrifware 1; total 17
  1655 Giert Ysing's folk i Walasen: Lars Pedersson 1; Erich Erichsson hammersmed, h Rrsilla (first letter???) Arsilla?? 2; Joen Pedersson mesterswen, hustro 2; Jacob Erichson mesterswen, h Cherstin 2; Peder Hindersson Kohle 1; Alor Andersson 1; Olof Pedersson Kolare, hustro 2; Jons Tollsson??? first letter kolare, h Ragnella 2; Torsten Kollare 1; Nills Ostensson arbetskarll, hustru 2; Joen Olofsson Arbetskarll 1 total 17
  1656 Giart Ysings bruksfohk wid Wahlahsen: Erich Erichsson Hammersmed med sin hustru 2; Nils Nilsson gesell med sin hustro 2; Jon Jonsson gesell och Laropoyken Ahlor And 2; Hans Mesterswen med sin hustro 2; Peder Hindersson Laropoyke 1; Torsten Anundsson Kolare med sin hustro 2; Jons Toresson (or Joensson) ibm med sin hustru 2; Oluf Pedersson Kolare med sin hustro 2; Joen Oloffsson wedhuggare 1; Nils Ostensson ibm med sin hustru 2; Nils Pedhersson idm 1; Erich Pedersson dreng 1; pigan Ingiahl 1; Lars Pedersson 1 total 22
  1657 no names total 21
  1658 Giart Yssings Bruck folks no names 18
  1659 Gierdt Ysings bruckfolk Hans Sladeng?? Slaong?? hustru 2; Per Persson, Carll Mansson, hustru 3; Ollof Johansson, h, Marit 2; Jons Peersson, h Lisbetta 2; Olof Peersson, h Marinna 2; Jons Toresson, h Rangella 2; Torsten Amundsson, h Kirstin 2; Peer Peersson 1; Lars Peersson 1
  1661 Giardt Ysings brukfolk: Hans Lang b, h, 2; Anders Larsson b, h, 2; Jonn Larsson b, h, 2; Hakon Andersson b, h, 2; Torsten Amundsson b, h, 2; Nills Parsson b, h, 2; Nills Ostensson b, h, 2; Erich Jonsson b, h, 2; Par Larsson dr, 1; Par Parsson dr, 1
    Giaret Ysing Brukfolk vid Walasen:
  1662 Hans Lang,b h, 2; Anders Larsson,b h, 2; Peder Larsson, b, h, 2 ; Lars Larsson,b h, 2; Lun??? Lars???? Pettersson dr, 1; Torsten? Amundsson, b, h, 2; Nils Ersson, b, h, 2; Nils Ostensson,b h, 2; Erich Jonsson, b, h, 2; Per Persson dr, 1; Barbro pigan 1
  1663 Lars Lang, h; Anders Larsson, h; Lars Larsson, h; Par Larsson, h; Halfwar Andersson, h; Nils Erichsson koolare, h; Hafer? Brant? kolare, h; Nils Ostensson, h; Erich Hansson, h; Erich Nikelsson??, h; Gert Ysing's brukfolk
  1664 Hans Lang 2; Anders Larsson 2; Lars Larsson 2; Per Larsson 2; Halfwar Andersson 1; Nils Ericksson Barge 2; Kaspar Brant 2; Nils Ostensson 2; Erick Jonsson 2; Erich Mikelsson 1; Gert Hysings gard folk 3
  1669 Hans Lang 2; Anders Eshwensson? Efwrensson? 2; Anders Olofsson 2; Nils Nilsson 2; Petter Pettersson 1; Jochim Hansson 1; Hindrick Larsson 1; Erick Jacobsson 1; Nils Ericksson 2; drangen Lars 1; Jons Gaaresson? 1; Erick Jansson 2; Jon Olofsson 2; Lars Parsson 1; Anders Jansson 1; Barbro Jonsdotter 1
  1671 (Walasen) Hans Lang h; Jon Hakansson 1; Hindrik Hansson 1; Erik Hakansson? 1; Anders Olofsson 2; Anders O"stensson? O"frensson 1; Nils Nilsson 2; Nils Kaalare 2; Jons Thorasson 1; Erick Jonsson 2; Jon Olofsson 2; Jon Parsson 1; Nils Parsson 1; Lars Parsson h;
  1676 Walasens hammar bruk folket:
  1676 Hans Langs folk 9; Jons Jansson 1+dr.; Lars Swensson 1; Erick Mickellsson 1; Nils Eriksson 1; Lars Parsson 1 +2pigan
  1678 Lars Parsson 5; Hans Lang 6; Anders Swensson 2; Jon Keel 1; Jon Biorsson 1; Pyghan Karin Nilsdr 1; Par Hansson 1; Lars Swensson 2
  1682 Only totals given
  1684 Only totals given
  1686 Only totals given
  1688 Bokhallarn Mr. Ytter 1; Mestersmeden Hindrich b, h, 2; Smed dreng Hans Hindrichsson dr, 1; Mesterswen Pahl b, h, 2; Smedrengen Anders Jansson b, h, 2; Kohlaren Par Jo"nsson b, h, 2; Elias Kohlar b, h, 2; Kioraern Swen Swensson b, h, 2; Grufwedreng Olof Jo"nsson b, h, 2; Johan Sylvius Skrifware b, h, 2; dr, Mats Mansson b, h, 2; gardfolket dr, 4pig 5; Skrifwaren Anders Mansson 1
  1689 Mast. Hindrich o h, 2; Hans Hindrichsson o cottr Lysken 2; Pawel Simmonsson o h, 2;; Anders Parsson o h, 2; Hans Hasson Lang o h, 2; Anders Lang o h, 2; Mans Masson 1; Kiorran Swen Swensson o h, 2; Kohlaren Elias o h, 2; Par Jo"nsson o h, 2; Skrifwaren Johan Sylviaus 2; Hyttedrangen Mathis Mansson 2; gard dranger 2; gard pigor 4; Pastor Annun 5
  1690 H. Johan Hysing o h, 2 dott, Skrifwaren Anders Mansson, Gardsd. Hindrich, Jon och Hilken?? 7; pigor Elin Annika, Lisken, Elsa, och Britta Larsdottr 5; Smeden Carl Ersson o h, 2; Karin Karlsdr o Johan Carlsson 2; Carl Carlsson o gosse Jacob 2; Hans Hansson o h, 2; Elin Martensdr 1; Anders Padersson o h, 2; Gosse Carl 1; Annika Eriksdr 1; Swen Swensson o h, 2; Par Jo"nsson o h, 2; Elias Larsson o h, 2;
  1691 (Walashammar) Hr. Jan Hysing b, h, dot, 3dr 4p, Skrif Anders 11; Smed Hindrich Siljacss. b, h, son, 3; Kohlpoike Ellert 1; Masters. Mans Mansson b, h, 2; Mastaren Hans b, h, 2; Poiken Carl 1; Pigan Sara? 1; Mast. Anders Finne 2; Swen Swensson i Kirre 2; Kohlare Par Jo"nsson b, h, 2; dito Elias Swensson 2; youdr. Mathias Mansson 2;
  1692 Hr. Jean Hysingh o h, dott Catharina, bokhallarn Anders Mansson, 3 dr, 4 p, 11; Hindrich SilJacobsson o h, 2; son, Hindrich, dott Annicka 2; dr, Ellert Ellertsson 1; Johan Hindrichsson o h, 2; Hans Lang o h, gosen Carl 3; Anders Finne o h, 2; Lars Jonsson o h, 2; Swen Swensson o h, 2; Kohlare Par Jo"nsson o h, 2; Elias Larsson o h, gosse Olle 3; Johan o Margeta i Elgsimmen 2; Grafte drangen Olof o h, i Langsiobecken 2; dr, Olof i Langsiobecka 1; Mathis Mansson o h, 2
  1693 Hr. Ysing o h, dot., Skryf. Anders Mansson 4; Smed M. Erik Thomsson o h, p, N 3; Smed M. Hans Hansson o h, 2; Johan Johansson o h, 2; Hindrik Hindriksson 1; Anders Thorsson 1; La"rsafen? Olof Larsson 1; Kohlaren Per Jo"nsson o h, 2; dito Elias Larsson o h, 2; Bergdrang: Jons Persson 1, Anders Eskilsson 1, Anders Persson 1; Berdpigor: Anna Nilsdr, Karin Persdr, Margeta Olofsdr, Bryta 4;
  1695 (Walashammar, war ingen tillstades ifran uthan infores efther 1694 ahrs langdh)
  1695 H. Johan Using o h, 2 dot, Skrif Anders Mansson 2 dreng 5 pigor 12; Brukfolket Erik Tommesson h, o pig 3; Johan Johansson o h, 2; Ellert Ellertsson 1; Par Nilsson o h, 2; Hans Hansson o h, 2; Oloff 1; Carl 1; Olof Kohlare wed Langsiobecken 2; dito Par Jonsson wid Damsbacka o h, 2; dito Anders Nilsson o h; dagekarl. Jons Persson 1;
  1696 Johan ysin Hamarp hammarp, ??h? 2sons 2p 6; Gardsdrengar 4 dr, 4; pigor 5; Smeden Erik hammarp, ?h? 2sons 3
  1696 Walashammar Smeden Johan ham. h, 2; Ellert Ellertsson ham. 1; Pader Nilsson ham. h, 2; Hans Hansson ham h, 2; Olof och Carl 2ham 2; Kohl. Olof ham h, 2; dito Petter Jonss ham h, 2; Anders Nilsson ham. h, 2; dagskarlen Jo"ns ham 1
  1696 Walahsen?? Anders b, p, 2; Mats Ersson b, son, 2; Olof Olsson b, h, 2
  1698 efter brukspatron Johan Ysing: Johan Vsing m, h, 2dot 5dr 4pig brukp. 13; Erich Tomesson m, h, smed 2; pig Ingri Mansdr p, 1; d. Anders Nilsson dr, smed 1; poiken Nils Nilsson dr, 1; ditto Nils Nilsson dr, 1; Johan Johansson m, h, smeddrang 2; Pehr Nilsson m, h, 2; Hans Lang m, h, 2; Ellert m, h, 2; Erich Carlsson m, h, 2; Pehr Jo"nsson m, h, kolare 2; Mans Persson m, h: han ofardig och hust. ambl. tyden icke wid sitt forstsnd 1;
  1699 Wahlasen H. Johan Using m, h, son, 2dot 3dr 4p Bruks Patron 12; Mr. Erich Tomss m, h, dr, p, hammarsmed 4; Anders Smedrang m, h, 2; Johan Johanss m, h, 2; Pehr Nillsson m, h, 2; Mr. Hans Hanss. Lang m, h, 2; Erich Carlsson m, h, dagkarl 2;
  1700 Johan Using m, h, son, 2dot 2dr 4pig Bruk Patron 11; Hans Lang m, h, master smed 2; Anders m, h, Ms. 2; Petter m, Kolar 1; Erich Tommesson m, h, p, hammarsmed 3; Johan Johansson m, h, smed drang 2; Niells Nillsson m, smed dreng; Monas m, Kohlgasse 1; Erich Carlsson m, h, dagkarl 2; Mans Pahrsson m, h, dagkarl 2; Pahr Joensson m, h, kolare 2; Pahr Nillsson m, h, kolare 2
  1701 Johan Usingh m, h, son, dot, 3dr 4pig bruk pat. 11; Erich Tommesson m, h, p, MrSmed 3; Nills Nilsson m, 1; Joen Andersson m, 1; Olof Mansson m, 1; Hans Hansson m, h, dr, 3; Lars Mansson m, h, 2; Johan Johansson m, h, 2; Anders Niellsson m, h, 2; Erich Carlsson m, h, dagkarl 2; Mans Persson m, h, dagkarl 2; Per Jo"nsson m, h, kohlare 2; Niells Niellsson m, h, Kastagadr 2; Gunnar Olsson m, h, grufwed. 2; Pahr Olsson m, 1
  1702 H. Johan Usingh m, h, son, dot, bruk pat 4; Erich Tomsson m, h, mr. smed 2; Par Nillssonm h, 2; Jonas Anderssonm 1; Petter Andersson m, 1; Anders Nillsson m, h, 2; Hans Hansson m, h, 2; Nills Nilsson m, 1; Olof Mansson m, 1; Par Jo"nsson m, h, kohlare 2; Mans Parsson m, h, 2 kahl.; Erich Carlsson m, h, dagkarl 2; Anders Nillsson m, gard d 1; Olof Parsson m, gard d 1; Lennart Johansson m, gard d 1; pigan 4p 4; Olof Nillsson Gren m, hytteskrif 1; Nills Nillsson m, h, hyttedrang 2; Gunnar Olsson m, h, dr, grufdr 3; Anders Olsson m, 1
  1703 Johan Using m, h, son, dot, 4dr 5p brukpatron 13; Erich Tommesson m, h, hammersmed 2; Johan Tommesson m, h, MrS. 2; Johan Olsson m, h, 2; Pehr Nillsson m, h, 2; Pahr Andersson m, h, p, 3; Hans Hansson m, h, 2; Nills Nilsson m, 1; Olof Mansson m, 1; Par Joensson m, h, Kohlara 2; Mans Pahrsson m, h, 2; Nills Nillsson m, h, 2 dagkarl Erich Carlsson m, h, 2; Gunnar Olsson m, h, Grufdren 2; Pehr Olsson m, 1; Anders Olsson m, 1
  1704 Hr. Johan Using m, h, son, dot, 10dr 6p Hammar Par. 20?; Erich Tomesson m, h, p, hammarsmed 3; Johan Olsson m, h, MS 2; Johan Johansson m, h, MS 2; Pehr Nilsson m, h, MS 2; Hans Hansson m, h, MSmed 2; Petter Andersson m, MS 1; Olof Mansson m, Kohldrang 1; Pehr Jo"nsson m, h, ?writing? 2; Mans Persson m, h, ditto 2; Erich Carlsson m, h, Eldwacht 2; Abraham m, Bruk Skrif? 1
  1706 H. Johan Using m, h, son, dot, 8dr 4p Brukspat. 16; Mr. Erich Tommesson m, h, dr, p, hammarsmed 4; Lars Olsson m, h, MS 2; Johan Johansson m, h, 2; Peder Nillsson m, h, 2; Hans Hansson m, h, 2; Peder Andersson m, h, 2; Olof Mansson m, kohldr. 1; Erich Carlsson m, h, Elldwackt 2; Pahr Jo"nsson m, h, Kohl 2; Olof Nilsson Kohl 2; Olof Olsson m, h, grufdrang 2; Gunnar Olsson m, h, Grufdrang 2; Olof Olsson m, hyttedrang 1
  1707 Johan Usingh m, h, son, dot, 7dr 6p brukspat. 17; Gunnar Olsson m, h, grufdreng 2; Olof Olsson m, h, Grufdreng 2; Mr. Erich Tomsson m, h, p, hamarsmed 3; Johan Johansson m, h, Mr.S. 2; Per Nillsson's hustru h, 1; Thomas erichsson m, h, 2; Jacob Dahl m, h, 2; Hans Hansson m, p, 2; Petter Andersson m, h, 2; Olof Mansson m, Kohlgasse 1; Erich Abrahamsson m, Kohlgasse 1; Per Jo"nsson m, h, Kohlare 2; Olof Nillsson m, h, 2; Olof Olsson m, h, Kohldreng 2
  1709 Johan Usingh m, h, son, dot, 7dr 5pig brukspat.16; Mr. Hallsten Swensson m, h, 2dot hamarsmed 4; Johan Johansson m, h, MS 2; Olof Larsson m, h, MS 2; Carl Mansson m, h, 2; Hans Hansson m, dot, 2; Petter Andersson m, h, 2; Arfwid och Daniel Olss. 2m 2; Petter Larsson m, 1; Par Jo"nsson m, h, kohlare 2; Olof Olsson m, h, kohlare 2; Gunnar Olsson m, h, grafdrang 2; Olof Olsson m, h, grafdrang 2
  1710 H. Johan Usingh m, h, son, 3dot 7dr 5p bruk patron 18; Mr.Holsten m, h, dot, mrsmed 3; Johan Johansson m, h, MS 2; Carl Mansson m, h, MS 2; Olof Larsson m, h, MS 2; Hans Hansson m, h, 2; Petter Andersson m, h, 2; Arfwed Olsson m, h, 2; Per Joensson m, h, son, 3
  1711 H. Johan Usingh m, h, son, 3dot 8dr 5p B.patron 19; Holsten Swensson m, h, dot, MS 3; Johan Johansson m, h, 2; Carl Mansson m, h, MS 2; Olof Larsson m, h, 2; Hans Hansson m, dot, 2; Petter Andersson m, h, 2; Arfwed Olsson m, h, 2; Anders Biorsson m, 1; Peder Joensson m, h, 2; Olof Olofsson i Immetorp m, h, 2; Olof Olofsson i Langsiobacken m, h, 2; Arfwed Tyresson m, h, 2; Zachris Byhl (clear) m, h, dr, 3
  1712 Hr. Johan Using m, h, son, 2dot 8dr 5p 18; Hallsten Swensson m, h, dr, HSmed 3; Johan Johansson m, h, MS 2; Olof Larsson m, h, 2; Carl Mansson m, h, 2; Staffan Andersson m, dr, 2; Hans Hansson m, dot, 2; Petter Andersson m, h, 2; Anders Borjesson m, 1; Per Jo"nsson i Dankebacken m, h, 2; Olof Ohlsson i Immetorp m, h, 2; Arfwed tyresson i Utterback m, h, 2; Olof Ohlsson wed Langsioback m, h, 2 Johan And. i Elgsimmen m, 1