« Tillbaka

Berga, Å socken, Östergötland


Till Vikbolandet kommer P39 Jonas Ekblom från Karlskoga.

1895 har han tagit värvning på underofficers- skolan i Jönköping (2:a Göta regemente). Eftersom Jonas var artillerist, kan han ha kommit hit i tjänsten, för 1901 gifter han sig med
P746 Hilda Pettersson.
  
Hildas far är från Å och hennes mor kommer från Jonsberg socken.
  
1900 är Hilda skriven som ogift hemmansägare på Norra Linneberga 6 i Å.
  
1902, står Jonas skriven som lantbrukare i Berga, Å. Samma år föds dottern Astrid och i november 1903 föds ett tvillingpar. Några dagar efter födseln avlider Hilma i reumatisk feber och barnsäng. Tvillingarna blir bara två veckor gamla.

Jonas lämnar Vikbolandet 1904-06.
Astrid växer upp hos sin förmyndare på Skarpenberga gård i Å. När hon blir tonåring hälsar hon ofta på hos sin far i Karlskoga.


Ekonomiska kartan 1868-77. Klicka för att se hela.

  

Lantmäterimyndigheternas arkiv
05-Å-AVS4 Avsöndring 1904
Berga i Å socken, Östergötlands län

_______________________________________________________

11 juli 1904 säljer Jonas Ekblom från utjorden Berga No:4 litt Da, tillhörande 1/4 hemman Berga No:2, lägenheten Gransbo No:1. Lägenhetens yta är 2970 kvadratmeter. Köpesumma 125 kr.

Köpare är E.W. Ebbeson. I folkräkningen 1890 är han hemmansägare i Gransbo. Ett ställe med samma namn som lägenheten han köper 1904.
Namnet finns även med på kartan 1868-77.

Sveriges befolkning 1890
------------------------------------------------------------------
Gransbo, Å (Östergötlands län)
Ebbesson Ebbe Wilhelm, f 1833 i Å (E) Hemmanseg.
ogift man, ensam i familjen
----------
Ebbesdotter Johanna, f 1843 i Å. Ogifta systern
Hellström Hilda Fredrika, f 1874 i Norrköpings Hedvig (E)
ogift fosterdotter

Sveriges befolkning 1900
------------------------------------------------------------------
Berga 23, Å (Östergötlands län)
Ebbeson Ebbe Vilhelm, f 1833 i Å (E) Hemmansägare
ogift man, ensam i familjen


Klickbar