« Startsidan

Blinäs, Karlskoga

  
  

  
1780 bor tre ägare här. Olof Nilsson litt. A, P6159 Erik Månsson litt. B och Erik Ersson litt. C

  

  

  


Foto: Albin Andersson, Karlskoga, ca 1900

  Blinäs mantalslängd 1620-1713

Upptaget 1617 enligt G. Lindberg, Karlskoga Bergslag.

  

Bidrag till Karlskoga krönika s.107
Längd på boskapen uti Karlskoga socken, 16 April 1626
=====================================
Lasse i Blidnäs:
utsäde 3 skeppor, sto 1, tjur 1, kor 5, stut 1, qvigor 2,
risbitar* 6, getter 7, u. getter 2, får 4, u. får 5, gl.svin 1.
* Risbitare=årsgammal getabock.
------------------------------------------------------------------
1628 års "Längd på manfolk och qvinfolk, som komne äro
till sine tolfte år"
Här framgår att gården endast bebos av två personer. Sanno-
likt Lasse och hans hustru. Av eventuella barn så är ingen 12
år eller äldre.

   

  

 

2020

  

5 generationer bergsmän

  

P6139 Lars "Lasse" Olofsson född 1569 - 1600
                                              † efter 1664
Min mormors mormors mormors farmors mormors far
 
Barn:

P6145 
P6143 
P6144 
P6198 
P6141 
P6142 

Staffan
Kerstin
Måns
Påvel
Margareta
Olof
f ~1634
f efter 1606
f efter 1606
f efter 1606
f efter 1606
f efter 1606


  

P6145 Staffan Larsson född 1634   † 1719
 Hustrun P6146 Anna Eriksdotter född 1635
 och hans bror Olov

Staffan driver gården en tid tillsammans med sin bror Olov.

 
Barn:

P6147 
P6149 
P6148 
P6150 
P6151 
P6133 
P6152 
P6153 
P6154 

Lars
Måns
Anna
Olof
Gunilla
Maria
Agnes
Klara
Kerstin
f 1672
f 1675
f 1677
f 1678
f 1682
f 1684
f 1686
f 1688
f 1690


  

P6149 Måns Staffansson född 1675   † 1784
 Hustrun P6155 Kristin Nilsdotter född 1685   † 1770
 
Barn:

 P6156 
 P6157 
 P6158 
 P6159 
 P6160 
 P6161 
 P6162 
 P4077 

Annika
Klara
Maria
Erik
Maria
Anna
Brita
Magnus
f 1708   † 1715
f 1712   † 1717
f 1716   † 1717
f 1719
f 1721
f 1725
f 1727
f 1730


  

P6159 Erik Månsson född 1719   † 1784
 Hustrun P6221 Maria Nilsdotter född 1718   † 1786
 
Barn:

    
P6223 
P6224 
P6225 
P6226 
P6227 

En dotter
Nils
Annika
Erik
Nils
Maria
f 1749    † 1749
f 1749    † 1750
f 1751 
f 1754
f 1758
f 1763


  

P6225 Erik Eriksson född 1754
 Hustrun Lisa

Den sista ägaren av mina anor. Han dör tidigt. Högst 37 år gammal. Senast nämnd i husförhöret AI:6 1788-92.
I det efterföljande förhöret, AI:8, är Lisa änka. I AI:10 saknas Lisa och barnen. Inga noteringar om vart de tar vägen.

 
Barn:

    
P6223 

Maja Lisa
Erik
f 1785
f 1786