Ofullständig kyrkobokföring vid denna tid gör det omöjligt att utforska felande data och biografiska uppgifter rörande flera av P:s m. fl. barn, trots att författaren specialiserat sig på Karlskoga och Bjurkärns församlingars personhistoria och av denna anledning under de senaste 20 årens lopp utarbetat mera än 22,000 familjetabeller, vilka bland hans samlingar äro ordnade gårdvis.