Karlskoga härads sparbank öppnades 1854 30/4. Sparbankens nuvarande hus, i vilket kyrkans väl vårdade arkiv inrymmes i brandfri lokal, uppfördes år 1898.